Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 31 серпня 2018р.№ 548–35/VII
Про перейменування комунального опорного навчального закладу «Лихівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Лихівської селищної ради»
Опубліковано 03 вересня 2018

      Керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 23, 25 Закону України «Про освіту»,  п.1, 2 ст. 9 Закону України «Про загальну середню освіту», з метою приведення у відповідність до чинного законодавства установчих документів комунального опорного навчального закладу «Лихівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів» Лихівської селищної ради», ст. 78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства  юстиції України від 05.03.2012 року №368/5  «Про затвердження вимог до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки»враховуючи рекомендації постійної комісії селищної ради з соціально-гуманітарних питань, селищна рада вирішила:

   1. Перейменувати комунальний опорний  навчальний  заклад «Лихівська загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів» Лихівської селищної ради» на комунальний заклад  «Лихівський опорний заклад загальної середньої освіти                І-ІІІ ступенів Лихівської селищної ради»

    2.Затвердити  Статут  комунального закладу «Лихівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лихівської селищної ради» в новій редакції (додаток 1).

     3. Затвердити Положення про Байдаківську філію комунального закладу «Лихівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лихівської селищної ради» (додаток 2).

     4. Затвердити Положення про Яковлівську філію комунального закладу «Лихівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лихівської селищної ради» (додаток 3).

    5.Директору комунального  закладу «Лихівський опорний заклад  загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Лихівської селищної ради» Дерід Л.А.  здійснити всі необхідні заходи щодо державної реєстрації нової редакції статуту закладу, відповідно до вимог діючого законодавства України.

   6.Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з соціально-гуманітарних питань ( САМОЙЛЕНКО).

Селищний голова                                      Л.С.ГОРБЕНКО

                                                                                                                                                                                             Додаток 1

                                                                                                                                                                                            до рішення селищної ради  від 31.08.2018  року № 548-35/VII

                                                                          

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО   ЗАКЛАДУ

«ЛИХІВСЬКИЙ   ОПОРНИЙ  ЗАКЛАД  ЗАГАЛЬНОЇ   СЕРЕДНЬОЇ   ОСВІТИ

І – ІІІ ступенів  ЛИХІВСЬКОЇ  СЕЛИЩНОЇ  РАДИ»

                                          І. Загальні положення

         Нова редакція статуту приймається  в зв’язку  з  ліквідацією  Райдужнен- ської філії опорного навчального закладу «Лихівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Лихівської селищної ради»  (рішення Лихівської селищної ради від 31 травня 2018р за №473-32/VII), реорганізацією комунального закладу «Байдаківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Лихівської селищної ра- ди» (рішення Лихівської селищної ради від 29 червня 2018р за №488-33/VII), прийняттям Лихівською селищною радою рішення  за №548 - 35/VII «Про перейменування комунального опорного навчального закладу «Лихівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Лихівської селищної ради»,  та набуттям чинності нового Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII.

        1.1Комунальний  заклад  «Лихівський  опорний  заклад загальної середньої освіти   І – ІІІ ступенів  Лихівської селищної ради»  (далі – опорний заклад освіти) заснований  на комунальній формі  власності.  Засновником закладу є Лихівська селищна рада від імені Лихівської селищної об’єднаної територіальної  громади    (далі  – Засновник ).

         Повне найменування закладу українською мовою: Комунальний  заклад  «Лихівський  опорний  заклад загальної середньої освіти   І – ІІІ ступенів  Лихівської селищної ради».

          Скорочене найменування українською мовою:  КЗ  «Лихівський  ОЗЗСО   І – ІІІ ступенів».

       1.2. Юридична адреса опорного навчального закладу:

52120 Дніпропетровська область, П’ятихатський район, смт. Лихівка, вул. Миру, 8, тел. (05651) 41-1-47.

        1.3.Опорний заклад освіти є юридичною особою, має статус закладу освіти,  як суб’єкт господарювання діє в статусі неприбуткового закладу освітимає печатку, штамп, бланки, ідентифікаційний номер.За своєю організаційно – правовою формою заклад освіти  має статус комунального закладу.

       1.4. Опорний  заклад  освіти  має  у  своєму  складі  структурні підрозділи, а саме філії:

        Байдаківську  філію  комунального  закладу  «Лихівський опорний заклад загальної середньої освіти   І – ІІІ ступенів  Лихівської селищної ради», розташовану  за  адресою: Україна, 52124,  вул. Б. Хмельницького  40, с. Байдаківка, П’ятихатський район, Дніпропетровська область.

        Яковлівську  філію  комунального  закладу  «Лихівський  опорний заклад загальної середньої освіти   І – ІІІ ступенів  Лихівської селищної ради», розташовану  за  адресою:   Україна, 52104, вул. Шкільна 12, с. Яковлівка, П’ятихатський район, Дніпропетровська область.

        Філія не є юридичною особою і діє на підставі положення, затвердженого в установленому порядку.

      Опорний заклад освіти може мати й інші структурні підрозділи, у тому числі  інтернати з частковим або повним утриманням здобувачів освіти, у тому числі за рахунок засновника.

           1.5. Виконавчий комітет Лихівської селищної ради, як уповноважений орган, здійснює загальне керівництво та фінансування  опорного закладу освіти, як опорного закладу так і його філій в межах коштів, що виділені бюджетом на галузь «Освіта»,  його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, підвіз учасників освітнього  процесу , їх харчування та медичне обслуговування.

          Галузеве управління опорним закладом освіти здійснює відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Лихівської селищної ради (далі-відділ з питань освіти виконкому).

        1.6. Опорний  заклад освіти надає освітні послуги у сфері загальної середньої освіти (початкова загальна, базова загальна, повна загальна середня освіта), забезпечує допрофільну, профільну підготовку, поглиблене вивчення окремих предметів,  допрофесійну та професійну  освіту. За необхідності та при наявності  необхідних умов можливе надання  філіями  закладу освіти  освітніх послуг  у  сфері  дошкільної  освіти.

       1.7. Опорний заклад освіти, його  філії у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами МОН, інших центральних органів виконавчої влади, цим Статутом, рішеннями Засновника та власними установчими документами.

       1.8.1 Головною метою діяльності опорного закладу освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти через створення єдиного освітнього простору й єдиної системи виховної роботи. За рішенням опорного закладу освіти він може функціонувати в режимі школи повного дня.

       1.8.2. Опорний  заклад загальної середньої освіти:

- реалізує положення Конституції  України, законів України "Про освіту", «Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

- задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті повної загальної середньої освіти;

- забезпечує єдність навчання і виховання;

- формує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти;

- створює науково-методичну і матеріально-технічну бази для організації та здійснення освітнього процесу;

- забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

- охороняє життя і здоров'я учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників закладу загальної середньої освіти;

- формує в учнів (вихованців) засади здорового способу життя, гігієнічні навички, виховує свідоме ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності;

- забезпечує добір і розстановку кадрів;

- планує власну діяльність та формує стратегію розвитку закладу освіти;

- відповідно до статуту утворює, реорганізує та ліквідує структурні підрозділи;

- встановлює відповідно до законодавства України прямі зв'язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями тощо;

- додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;

- видає документи про освіту встановленого зразка;

- здійснює інші повноваження відповідно до статуту закладу загальної середньої освіти.

          1.9. Опорний заклад освіти, його  філії діють на підставі установчих документів (даного Статуту, положення про філію), розроблених відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Положення про освітній округ, інших нормативно-правових актів і затверджуються засновником опорного закладу.

         1.10. Опорний  заклад освіти розробляє програму діяльності та плани роботи щодо її реалізації.

         1.11. Опорний заклад освіти проводить діяльність із накопичення й обміну інформацією про сучасні науково-методичні, дидактичні, виховні, управлінські, наукові та практичні досягнення з визначеної проблеми, пошук сучасних ефективних та оптимальних форм і методів організації  освітнього процесу, моніторинг інноваційної діяльності, видавничу діяльність, презентацію навчально-методичної літератури, вивчає, узагальнює та впроваджує в освітній процес передовий педагогічний досвід, організовує роботу з апробації педагогічних технологій та навчальної літератури, проводить консультації й організовує співпрацю всіх зацікавлених працівників району, області  з визначеної проблеми, демонструє передові методики, сучасні технології навчання й виховання, організовує та координує підготовку до друку матеріалів досвіду, схвалює розробки уроків, позакласні заходи, виховні години і направляє їх до редакцій  професійних видань (газет, журналів) на правах авторства. Також організовує і проводить навчально-методичні семінари, конференції і наради з визначеного напряму модернізації освітньої системи, координує роботу із закладами освіти, науковими, науково-методичними установами тощо, координує діяльність філій з метою обміну досвідом, надання практичної допомоги в реалізації прогресивних педагогічних ідей.

1.12. Діяльність опорного закладу освіти будується на принципах доступності; гуманізму; незалежності від політичних, громадських і релігійних

об'єднань; взаємозв'язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання; рівності умов кожної людини для повної реалізації її здібностей, таланту, всебічного розвитку; органічного зв'язку з національною історією, культурою, традиціями; диференціації змісту і форм освіти; науковості; розвиваючого характеру навчання; поєднання державного управління і громадського самоврядування.

1.13. Опорний заклад  освіти несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад;

-  безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності та приватними особами, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

-  дотримання фінансової дисципліни.

1.14. В опорному навчальному закладі  визначено українську мову навчання.

1.15. Опорний заклад освіти обирає форми, засоби і методи навчання та виховання відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших актів законодавства та своїх установчих документів з урахуванням специфіки власної освітньої діяльності, профілю (спеціалізації) та інших особливостей організації навчально-виховного процесу. Інклюзивне, дистанційне, вечірнє (заочне), індивідуальне навчання та навчання екстерном організовуються у порядку, визначеному МОН.

Заклад освіти може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання, класи (групи) з поглибленим вивченням окремих предметів, спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами.

1.16. Філії з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог та за погодженням з директором опорного закладу можуть створювати у своєму складі з’єднані класи (класи-комплекти) початкової школи. Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу затверджує МОН.

1.17. Опорний заклад освіти самостійно обирає профілі навчання, керуючись нахилами та здібностями учнів, потребами суспільства і батьків, відповідним кадровим забезпеченням та можливостями матеріально-технічної бази.

1.18. Опорний  заклад  освіти має право:

визначати форми та засоби організації навчально-виховного процесу;

визначати шкільний компонент змісту освіти, розробляти і впроваджувати власні програми навчальної та науково-методичної роботи з урахуванням державних стандартів;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

встановлювати різні форми морального і матеріального заохочення учасникам  освітнього процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади  або благодійні внески від юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з чинним законодавством та даним Статутом;

встановлювати єдиний зразок форми для учнів.

 1.19. У закладі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів та кафедри (за фаховим принципом спорідненості навчальних дисциплін), соціально-психологічна служба.

            1.20.  Медичне обслуговування учнів  опорного закладу освіти та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (засновниками) і здійснюються Лихівською амбулаторією загальної практики сімейної медицини КЗ « П’ятихатський районний центр ПМСД».

1.21. Взаємовідносини опорного закладу освіти з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами, що укладені між ними.

            1.22. Керівництво опорним закладом освіти здійснюють директор та його заступники. Директор опорного навчального закладу.

Керівництво філією опорного закладу освіти здійснює завідувач філією відповідно до законодавства, Статуту опорного закладу освіти та Положення про філію.

1.23.Заклад освіти  за  потреби  утворює інклюзивні  та / або  спеціальні

 групи і класи для навчання осіб з особливими опорного закладу та його заступники здійснюють повноваження, визначені Положенням про заклад загальної середньої освіти, заклад іншими актами законодавства, Статутом освітніми потребами.

           У разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас утворюється в обов’язковому порядку.

          1.24. Опорний заклад має штатний розпис, що розробляється і затверджується відповідно до вимог чинного законодавства на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, що затверджені МОН.

Прийняття на роботу педагогічних працівників до опорного закладу  може здійснюватися за трудовими договорами, контрактами, у тому числі й на конкурсній основі.

1.25. Діловодство опорного закладу організовується відповідно до порядку, визначеного чинним законодавством України.

          1.26. Звітність опорного закладу встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства та державної статистики.

ІІ. Організація  освітнього процесу

2.1. Опорний  заклад освіти  разом із філіями планує спільну роботу відповідно до перспективного та річного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи обговорюється педагогічною радою, затверджується радою опорного  закладу освіти.

2.2.Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази опорний  заклад освіти може організовувати навчання в старшій школі за профільними напрямами, які щорічно визначаються у робочому навчальному плані цього закладу.

Навчальні (робочі та індивідуальні) плани закладу та його філій розробляються керівництвом опорного закладу освіти на основі Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН,  із урахуванням особливостей контингенту учнів, їх потреб у здобутті загальної середньої освіти, наявного освітнього рівня, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

      Робочий навчальний план  погоджується радою опорного закладу освіти і затверджується відповідним місцевим органом управління освітою в ОТГ.

    Додатками до робочого навчального плану є розклад уроків та режим роботи закладу на рік.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи користуються  програмами, підручниками, навчальними  посібниками, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичною літературою, дидактичними матеріалами, формами, методами, засобами навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

      2.4. Індивідуалізація і диференціація навчання в опорному закладі освіти забезпечується реалізацією інваріантної та варіативної частини Державного стандарту загальної середньої освіти. Варіативна частина формується з урахуванням інтересів і побажань учнів, їхніх батьків, профілю

      2.5. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи опорного закладу встановлюються опорним закладом освіти за погодженням з відділом управління освітою закладу в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.

    2.6. Розклад уроків опорного навчального закладу, його філій складається відповідно до робочого навчального плану на кожен семестр з дотриманням педагогічних, санітарно-гігієнічних та режимних вимог, погоджується радою закладу і затверджується директором опорного закладу.

Для учнів 5-9-х класів можливим є проведення спарених уроків з реалізації практичної складової навчальних програм (лабораторні, практичні, контрольні), розвитку зв’язного мовлення та технологій.

         У 10-11-х (12-х) класах допускається проведення спарених уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

      2.7. Тривалість уроків у опорному закладі освіти становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Різниця в часі навчальних годин перших - четвертих класів обов’язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

      Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідно до законодавства.

Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного ввідпочинку і харчуванням учнів, але не менше як 10 хвилин. Тривалість великої перерви після третього або четвертого уроку становить до 30 хвилин.

2.8. Виховання учнів в опорному закладі  освіти здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними.

Цілі виховного процесу  визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

2.9. В опорному закладі  освіти забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

   Примусове залучення учнів  до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.

2.10. Лихівська селищна рада закріплює за опорним закладом освіти та його структурними підрозділами територію обслуговування і до початку навчального року обліковує учнів, які мають їх відвідувати.

2.11 Зарахування учнів до опорного закладу  освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразка, особової справи або відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).

Зарахування, відрахування та переведення учнів до інших закладів освіти здійснюється відповідно до порядку, затвердженого МОН.

2.12.За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників учнів та відповідно до рішення засновника в опорному закладі освіти функціонують групи подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за інші кошти, не заборонені законодавством. Такі групи створюються відповідно до Порядку, визначеного МОН.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

Режим роботи групи продовженого дня розробляється відповідно до діючих Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, ухвалюються педагогічною радою і затверджується директором школи.

2.13. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, забороняється, крім випадків, передбачених рішенням Кабінету Міністрів України.

        2.14. У закладі освіти визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

      Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів  та їх  батьків  класним керівником.

         2.15. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації встановлюється МОН України.

2.16. Директор опорного закладу освіти зобов’язаний вжити заходів для ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до навчального закладу, її Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.17. Порядок переведення і випуск та нагородження учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності.

ІІІ. Учасники  освітнього процесу

3.1. Учасниками освітнього процесу в опорному закладі освіти та його філіях є учні (вихованці), педагогічні працівники, практичні психологи, бібліотекарі, соціальні педагоги, інші спеціалісти закладу відповідно до штатного розпису, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване право на:

-  доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

      - індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

-  якісні  освітні  послуги;

-  справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

-  відзначення успіхів у своїй діяльності;

- свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової  і  науково – технічної  діяльності  тощо;

- безпечні  та  нешкідливі  умови  навчання;

-  повагу  людської  гідності;

- захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю  учня;

 - користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

 - доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;

        - інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення

        - участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

        -  перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

        -  участь  в  роботі  органів  громадського  самоврядування  закладу;

        - участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо.

         - інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення

3.4. Учні опорного навчального закладу зобов'язані:

- виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

- поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

- відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

- дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за його наявності).

Учні мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством України.

       3.5. Учням забороняється:

- приносити, передавати і використовувати зброю, спиртні напої, тютюнові, токсичні і наркотичні речовини;

- використовувати будь-які засоби і речовини, що можуть привести до вибухів і пожеж;

- застосовувати фізичну силу для з’ясування стосунків, залякування та вимагання;

- проводити будь-які дії, що тягнуть за собою небезпечні наслідки для оточуючих.

3.6.  В опорному навчальному закладі забезпечується підвезення учнів, вихованців та педагогічних працівників до місця навчання і додому у  порядку, визначеному  засновником (засновниками).

3.7. В опорному навчальному закладі забезпечуються  безоплатним гарячим харчуванням:

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах (групах), діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", осіб інших категорій, визначених законодавством та/або рішенням органу місцевого самоврядування.

 3.8. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладах системи загальної середньої освіти. Перелік посад педагогічних працівників системи загальної середньої освіти встановлюється Кабінетом Міністрів України.

3.9. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників опорного  закладу  освіти, які забезпечують освітній процес у опорному закладі та його філіях, визначається директором школи відповідно до законодавства і затверджується  керівником органу у правління  освітою виконавчого комітету  Лихівської   селищної  ради.

Педагогічне навантаження вчителя закладу загальної середньої освіти  – це час, призначений для здійснення освітнього процесу.

Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності в такому співвідношенні до тарифної ставки:

класне керівництво - 20-25 відсотків;

перевірка зошитів - 10-20 відсотків;

завідування:

майстернями - 15-20 відсотків;

навчальними кабінетами - 10-15 відсотків.

Педагогічне навантаження вчителя  обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною третьою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.

3.10. Педагогічні працівники мають право на:

- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;

- педагогічну ініціативу;

- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

 - користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

- підвищення кваліфікації, перепідготовку;

- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;

- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

- захист професійної честі та гідності;

- безпечні і нешкідливі умови праці;

- подовжену оплачувану відпустку;

- участь у громадському самоврядуванні закладу освіти;

- участь у роботі колегіальних органів управління закладу освіти.

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- виплату педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання покладених на них обов’язків;

- виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки;

3.11. Педагогічні  працівники зобов’язані:

- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

- виконувати освітню програму для досягнення учнями передбачених нею результатів навчання;

- сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання учнями в освітньому процесі;

- дотримуватися  педагогічної  етики;

- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

-  формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися Конститу- ції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

- виховувати в учнів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

- формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю учнів, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

- додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки.

       - виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

       -  брати участь у роботі педагогічної ради.

       -  систематично й неухильно, один раз на п’ять років, проходити курсову перепідготовку;

       -  щороку проходити медичний огляд;

       -  старанно й охайно вести встановлену чинним законодавством шкільну документацію (класні журнали, особові справи учнів тощо).

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором та установчими документами закладу освіти.

3.12. Права та обов’язки інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, визначаються законодавством, відповідними договорами та/або установчими документами закладу освіти.

3.13. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.

      3.14. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів, перерв та протягом усього перебування їх у закладі під час навчально-виховного процесу.

        3.15. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками та діючими правилами внутрішнього трудового розпорядку.

        3.16. У опорному навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників.

Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.17. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства

       3.18.Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників опорного навчального закладу та його філій здійснює директор опорного навчального закладу. Трудові відносини регулюються  чинним законодавством України про працю, законами України «Про  освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами та прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього розпорядку. Трудові відносини між керівництвом опорного закладу та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

3.19. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини.

Батьки  учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси своїх дітей;

- звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти;

- обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

- брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти;

- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

- отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності.

 3.20.  Батьки   учнів  зобов’язані:

 - виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання; створювати дитині умови для навчання та відпочинку.

 - поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

 - дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

       -  формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумін- ні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійни- ми групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та куль- турних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

 - настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

 -  формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конститу- ції  та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

 - виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

- дотримуватися установчих документів, Статуту опорного навчального закладу та його правил внутрішнього розпорядку.

      - забезпечувати  дитину необхідними підручниками, посібниками, зошитами, картами, приладдям, шкільною та спортивною формою для якісної організації  освітнього процесу;

      - забезпечувати щоденне відвідування дитиною школи, пред’являти на вимогу класного керівника документи про причини пропусків занять дитиною.

3.21. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством України, опорний навчальний заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі й  позбавлення їх батьківських прав.

3.22. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраним до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

проводити консультації для педагогічних працівників;

брати участь в організації  освітнього процесу.

3.23. Представники громадськості зобов’язані:

дотримуватися Статуту опорного закладу освіти, виконувати накази та розпорядження керівника  закладу, рішення органів громадського самоврядуван- ня, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.24. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, цим Статутом, посадовими інструкціями та Правилами внутрішнього трудового розпорядку опорного закладу  освіти.

3.25. Опорний заклад освіти  може мати свою емблему, прапор, гімн.

IV. Управління навчальним закладом

    4.1. Управління опорним закладом освіти в межах повноважень, визна- чених законами та установчими документами цього закладу, здійснюють

засновник (засновники);

керівник закладу освіти;

колегіальний орган управління закладу освіти;

колегіальний орган громадського самоврядування;

інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

  4.2. Права і обов’язки засновника щодо управління закладом освіти визначаються  законами України та  установчими документами закладу освіти

 Засновник  опорного закладу освіти:

- затверджує установчі документи закладу освіти, їх нову редакцію та зміни до них;

- укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

- розриває строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

- затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

- здійснює контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

- забезпечує створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

- реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Засновник або уповноважена ним особа може делегувати окремі свої повноваження органу управління закладу освіти та/або наглядовій (піклувальній) раді закладу освіти і не має права втручатися в діяльність закладу освіти, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

       Засновник закладу освіти зобов’язаний:

- забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази заснованго ним закладу освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов;

- у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти;

- забезпечити відповідно до законодавства створення в закладі освіти безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

          4.3.1. Безпосереднє керівництво опорним закладом освіти та  його філіями  здійснюється  директором  закладу  та  його  заступниками.

Директор закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти.

  4.3.2. Директор є представником закладу освіти у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законом та установчими документами закладу освіти.

        4.3.3. Директор закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника закладу. Він призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки – для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії. Положення про конкурс на посаду директора опорного закладу освіти розробляє та затверджує засновник.

Заступники директора та завідувачі філіями призначаються директором за погодженням з відділом освіти виконавчого комітету.

4.4. Повноваження (права і обов’язки) та відповідальність директора опорного закладу освіти визначаються законом та установчими документами закладу освіти.

Директор опорного закладу освіти в межах наданих йому повноважень:

-  організовує діяльність закладу освіти;

-  вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов’язки;

- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю закладу освіти;

- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

- сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

       - відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

       -  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

       - забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно- гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

       -   розпоряджається в установленому порядку майном опорного закладу освіти та його коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

       - підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

       - сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до освітнього процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

      - забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

       - призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних працівників, інших працівників, призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та статутом опорного навчального закладу;

       -  контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

       -  видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

       - несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, а також перед Засновником та  виконавчим комітетом Лихівської селищної ради;

       - щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

- здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

4.5.1. Основним колегіальним органом управління закладу освіти  є педагогічна рада. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

Педагогічна  рада  опорного  закладу  освіти:

-  планує роботу закладу;

- схвалює освітню (освітні) програму (програми) закладу та оцінює результативність її (їх) виконання;

- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

- приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

- розглядає питання щодо відповідальності учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

- розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

4.5.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі за потребами опорного навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їхньою доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання  освітнього процесу.

         4.6.1 В опорному  закладі освіти  за рішення  засновника створюється  наглядова (піклувальна)  рада закладу освіти

   4.6.2. Наглядова (піклувальна) рада закладу освіти сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

  4.6.3. Члени наглядової (піклувальної) ради закладу освіти мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу. До складу наглядової (піклувальної) ради закладу освіти не можуть входити здобувачі освіти та працівники   цього  закладу  освіти.

 4.6.4. Наглядова (піклувальна) рада має право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку закладу освіти та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність закладу освіти та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету закладу освіти і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов’язковими для розгляду керівником закладу освіти;

вносити засновнику закладу освіти подання про заохочення або відкликання керівника закладу освіти з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

         4.7. В опорному закладі освіти діють органи громадського самоврядування. Громадське самоврядування в закладі освіти - це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти.

Громадське самоврядування в закладі освіти здійснюється на принципах, визначених в статті 70  Закону України «Про освіту»

       4.8.1. Вищим органом громадського самоврядування закладу освіти є загальні  збори  колективу,  що скликаються не менш одного разу на рік.

       4.8.2. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників закладу освіти - зборами трудового колективу;

- учнів закладу освіти другого-третього ступенів - учнівськими зборами;

- батьків, представників громадськості -  батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: 10 працівників  закладу  освіти, 10 учнів та 10 батьків і представників громадськості. Термін їх повноважень становить 1 рік.

        4.8.3. Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

        4.8.4. Право скликати збори мають голова ради закладу освіти, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

        4.8.5. Загальні збори:

- обирають раду закладу освіти, голову ради, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради закладу освіти;

- розглядають питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності закладу освіти;

- затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності закладу освіти.

 

       4.9.1 У період між загальними зборами діє рада закладу освіти.

 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

 

        4.9.2.  Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу освіти та удосконалення освітнього процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладу освіти;

- розширення колегіальних форм управління закладом освіти, підвищення ролі громадськості у вирішення питань, пов'язаних з організацією освітнього процесу.

       4.9.3. Рада опорного закладу діє на засадах: пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання

вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровіль ності і рівноправності членства;  гласності.

       4.9.4. Рада працює за планом. Кількість засідань визначається їхньою доцільністю, але має бути не менше чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника (засновника), а також членами ради. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту опорного закладу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості. У разі незгоди керівництва опорного закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

 

4.9.5. Очолює раду опорного закладу голова, який обирається зі складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

 Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їхньої роботи визначаються радою. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності опорного навчального закладу, пов'язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих, культурно-масових заходів

           4.9.6. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу освіти та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в закладі освіти;

- сприяння духовному і фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

4.9.7. Рада опорного закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- спільно з адміністрацією розглядає і погоджує план роботи опорного закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту опорного закладу;

- погоджує режим роботи опорного закладу;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи медалями: золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні», похвальними листами «За високі досягнення у навчанні», похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-  погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників із питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-  виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-  вносить на розгляд педагогічної ради  пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників  освітнього процесу;

-  ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів із учнями;

- розглядає питання родинного виховання, сприяє педагогічній освіті батьків;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття учнями обов'язкової загальної середньої освіти;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників  освітнього процесу;

          - розподіляє і контролює кошти фонду загального обов'язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

         - може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи;  склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

  4.10.1.Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори, які відбуваються 2 рази на рік. В опорному закладі освіти можуть створюватись  органи  учнівського  самоврядування   та учнівські  громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України. Заклади освіти видають представникам учнівських організацій необхідну інформацію і допускають їх до участі в засіданнях органів управління при обговоренні питань, що стосуються інтересів учнів.

            4.10.2.Діяльність органів учнівського самоврядування регулюється власним статутом та положеннями, регламент яких не може суперечити статуту закладу освіти.

            4.10.3. Учнівське самоврядування має право:

    - вносити раді закладу, директору закладу пропозиції та висловлювати свою позицію з усіх питань життя закладу, особливо тих, що стосуються прав   та  обов'язків учнів;

    - редагувати і видавати шкільну газету, організовувати внутрішньо шкільні теле- і радіопередачі;

    - організовувати, за погодженням з директором, культурні, освітні, спортивні і розважальні заходи в школі, виходячи з її можливостей;

    - співпрацювати з педагогічною радою.

            4.11.1  В опорному закладі освіти може створюватись орган  батьківсь- кого  самоврядування  - батьківська  рада. Метою  її  діяльності  є захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

4.11.2. Основними завданнями діяльностібатьківської ради є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня,  його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови, національної культури, духовних надбань народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської етики й моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя дітей;

- здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їхніх  здібностей, підтримки обдарованої молоді;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази опорного закладу та його благоустрою.

            4.11.3. Голова батьківської ради закладу освіти  може брати участь у засіданнях ради закладу освіти, педагогічної ради опорного закладу під час розгляду питань, що стосуються повноважень батьківської ради, із правом дорадчого голосу. Кількісний склад й термін повноважень батьківської ради визначаються загальними зборами. Збори батьківської ради закладу (класів) проводяться  не рідше двох разів на семестр. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості членів цієї ради опорного закладу (класів). Рішення зборів ради доводиться до відома батьків, керівництва опорного навчального закладу, а за необхідності до відділу освіти виконкому селищної ради у 7-денний термін. Батьківські ради звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – у день виборів нового складу ради.

  4.11.4. Батьківські   ради  мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- звертатися до директора, класного керівника й  ради закладу щодо роз'яснення стану та перспектив роботи з питань, що турбують батьків;

- скликати   позачергові   батьківські  збори;

- сприяти  покращенню  харчування  учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов  функціонування  опорного  закладу;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

         - виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями,  організаційно-господарчих питань, покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів, тощо.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база опорного закладу освіти, його філій включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі опорного закладу. Опорний заклад, його філія можуть мати у своєму складі інтернат з частковим або повним утриманням учнів (вихованців) за рахунок засновника.

Опорний заклад освіти повинен бути забезпечений належним чином обладнаними спортивними об’єктами, кабінетами фізики, хімії, біології, географії та іншими, лабораторіями, навчальними майстернями, комп’ютерним і мультимедійним обладнанням, швидкісним доступом до Інтернету.

5.2. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу.

5.3. Навчальний заклад та філії мають земельні ділянки, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідні ділянки, зони відпочинку,  господарські будівлі тощо.

5.4. Опорний заклад освіти для учнів з інших населених пунктів, які виявили бажання навчатися в даному закладі, може мати пришкільний інтернат для проживання.

VІ. Фінансово-господарська діяльність

          6.1 Фінансування опорного  закладу освіти, його філій здійснюється  Засновником або уповноваженим ним органом відповідно до законодавства.

          6.2. Фінансово-господарська діяльність опорного закладу освіти здійснюється на основі його кошторису.

         6.3. Джерела формування кошторису опорного навчального закладу є:

кошти державного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

кошти селищного бюджету;

         кошти фізичних, юридичних осіб;

         кошти, отримані за надання платних послуг;

         благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

інші джерела не заборонені законодавством.

           6.4. Опорний заклад освіти має право на придбання та оренду необхід- обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

  6.5. Опорний  заклад  освіти формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

  6.6. Опорний заклади освіти, повинен мати ліцензію на провадження освітньої діяльності. Він зобов’язаний забезпечувати на своєму веб-сайті відкритий доступ до такої інформації та документів:

статут закладу освіти;

ліцензії на провадження освітньої діяльності;

сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію закладу вищої освіти;

структура та органи управління закладу освіти;

кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

мова (мови) освітнього процесу;

наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти);

наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання;

результати моніторингу якості освіти;

річний звіт про діяльність закладу освіти;

правила прийому до закладу освіти;

умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати;

інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

   6.7.Опорний заклад освіти також зобов’язаний оприлюднювати на своєму веб-сайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

  Ця інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

  Перелік додаткової інформації, обов’язкової для оприлюднення закладом освіти, може визначатися спеціальними законами.

 6.8 Опорний заклад освіти може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада  опорного закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Опорний заклад освіти за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Опорний заклад освіти має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

7.3 Участь опорного закладу освіти у міжнародних програмах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VІІІ. Контроль за діяльністю опорного навчального закладу

             8.1. Державний контроль за діяльністю опорного закладу освіти здійснює Міністерство освіти і науки України в формі інституційного аудиту відповідно до ст. 45 Закону України «Про освіту».

           Інституційний аудит закладу освіти є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із

забезпечення якості освіти. Він  також включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

           8.2.Метою проведення інституційного аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти та вироблення рекомендацій щодо:

-підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

-приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність із вимогами законодавства та ліцензійними умовами.

    8.3. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах закладу освіти (за наявності), засновника (крім засновника приватного закладу освіти) та органу, що здійснив інституційний аудит.

          8.4. Інституційний аудит проводиться у плановому порядку, якщо це передбачено спеціальним законом.

    Інституційний аудит проводиться у позаплановому порядку в закладі освіти, який має низьку якість освітньої діяльності.

    Інституційний аудит також може бути проведений у позаплановому порядку за ініціативою засновника, керівника, колегіального органу управління, вищого колегіального органу громадського самоврядування або наглядової (піклувальної) ради закладу освіти.

   8.5. За результатами проведення інституційного аудиту надаються висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти, а також рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти.

  8.6. У разі виявлення невідповідності освітньої діяльності закладу освіти законодавству та/або ліцензійним умовам орган, який проводить аудит, визначає строк усунення недоліків та порушень у роботі закладу освіти. Після закінчення визначеного строку проводиться перевірка результатів усунення відповідних недоліків і порушень. У разі негативних результатів такої перевірки засновнику закладу освіти можуть бути надані рекомендації щодо зміни керівника закладу освіти, припинення чи реорганізації закладу освіти.

8.7. У період між проведенням аудиту проводяться перевірки опорного навчального закладу та його філій з питань, пов'язаних із  навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються відділом з питань освіти виконкому залежно від стану роботи закладу, але не частіше двох разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться  Засновником та відділом  освіти виконкому відповідно до чинного законодавства.

8.8. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється відділом освіти виконавчого комітету селищної ради за погодженням із Засновником.

ІХ  Реорганізація або ліквідація навчального закладу

   9.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілю- вання (зміну типу) опорного  закладу загальної середньої освіти  приймає його засновник (засновники).

9.2. Засновник створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує опорний навчальний заклад, його філії (у тому числі шляхом реорганізації підпорядкованих навчальних закладів) відповідно до вимог законодавства України.

9.3 У випадку реорганізації права та зобов'язання опорного навчального закладу переходять до правонаступників або визначених навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.

   9.4.У разі реорганізації чи ліквідації опорного закладу освіти засновник забезпечує здобувачам освіти можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти відповідно з чинним законодавством.аконодавства.

Секретар селищної ради                                                         Т.Л.Сельніцька

                    


   Додаток 2

           до рішення селищної ради  від 31.08.2018  року № 548-35/VII

                                                                          

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  БАЙДАКІВСЬКУ  ФІЛІЮ 

опорного навчального закладу

 «Лихівська загальноосвітня школ  І –ІІІ ступенів» Лихівської селищної ради"                      

 І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні засади функціонування Байдаківської філії комунального закладу «Лихівський  опорний  заклад загальної середньої освіти   І – ІІІ ступенів  Лихівської селищної ради».  

2. Байдаківська філія   (далі – філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ комунального закладу освіти «Лихівський  опорний  заклад загальної середньої освіти   І – ІІІ ступенів  Лихівської селищної ради», що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником цього закладу –  Лихівською селищною радою.

Філія забезпечує здобуття початкової та/або базової середньої освіти.

Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

     3. Повне найменування філії українською мовою: Байдаківська філія комунального закладу «Лихівський  опорний  заклад загальної середньої освіти   І – ІІІ ступенів  Лихівської селищної ради».  

        Скорочене найменування українською мовою: Байдаківська філія  КЗ  «Лихівський  ОЗЗСО  І – ІІІ ступенів».

        Місцезнаходження філії: Україна, 52124,  вул. Б. Хмельницького  40,

с. Байдаківка, П’ятихатський район, Дніпропетровська область.

4. Філія опорного закладу освіти у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом опорного закладу освіти і цим Положенням

      5. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів  опорного закладу освіти.

6. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію опорного закладу  освіти  засновник.

ІІ. Організація освітнього процесу

     1.Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», статутом  та правилами внутрішнього розпорядку  опорного закладу освіти, іншими нормативно-правовими актами та  цим  положенням.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного  закладу освіти.

3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу освіти.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу освіти.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) опорного закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника опорного закладу освіти.

6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається опорним закладом освіти.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

8. У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.

ІІІ. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник опорного закладу освіти  виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу освіти.

4. Керівник опорного закладу освіти визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.

Педагогічні працівники опорного закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі освіти  та філії (філіях).

5. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу освіти  та беруть участь у її засіданнях.

6. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу освіти.

7. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) опорного закладу освіти  є обов’язковими для виконання філією.

8. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

ІV. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису опорного закладу освіти його засновником або уповноваженим ним органом.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада  опорного закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

5. Майно опорного закладу освіти перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

6. Опорний заклад освіти та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

Секретар селищної ради                                                         Т.Л.Сельніцька

 

 

 

                       Додаток 3

           до рішення селищної ради  від 31.08.2018  року № 548-35/VII

                                                                          

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО  ЯКОВЛІВСЬКУ  ФІЛІЮ 

опорного навчального закладу

 «Лихівська загальноосвітня школ  І –ІІІ ступенів» Лихівської селищної ради                           

 І. Загальні положення

1. Це Положення визначає основні засади функціонування Яковлівської філії комунального закладу «Лихівський  опорний  заклад загальної середньої освіти   І – ІІІ ступенів  Лихівської селищної ради».  

2. Яковлівська філія   (далі – філія) - територіально відокремлений структурний підрозділ комунального закладу освіти «Лихівський  опорний  заклад загальної середньої освіти   І – ІІІ ступенів  Лихівської селищної ради», що не має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого засновником цього закладу –  Лихівською селищною радою.

Філія забезпечує здобуття початкової та/або базової середньої освіти.

Філія може мати у своїй структурі підрозділ, який забезпечує здобуття дошкільної освіти.

     3. Повне найменування філії українською мовою: Яковлівська філія комунального закладу «Лихівський  опорний  заклад загальної середньої освіти   І – ІІІ ступенів  Лихівської селищної ради».  

        Скорочене найменування українською мовою: Яковлівська філія  КЗ  «Лихівський  ОЗЗСО  І – ІІІ ступенів».

        Місцезнаходження філії: Україна, 52104, вул. Шкільна 12, с. Яковлівка, П’ятихатський район, Дніпропетровська область.

4. Філія опорного закладу освіти у своїй діяльності керується чинним законодавством, Статутом опорного закладу освіти і цим Положенням

      5. Філія створюється з метою формування єдиного освітнього простору, забезпечення рівного доступу осіб до здобуття якісної освіти і раціонального та ефективного використання наявних ресурсів  опорного закладу освіти.

6. Створює, змінює тип, ліквідовує та реорганізовує філію опорного закладу  освіти  засновник.

ІІ. Організація освітнього процесу

     1.Права та обов'язки учасників освітнього процесу визначаються Законами України «Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», статутом  та правилами внутрішнього розпорядку  опорного закладу освіти, іншими нормативно-правовими актами та  цим  положенням.

2. Освітній процес у філії організовується у формах здобуття загальної середньої освіти з урахуванням особливостей освітньої діяльності опорного  закладу освіти.

3. Освітній процес у філії здійснюється відповідно до освітніх програм опорного закладу освіти.

4. Структуру навчального року та режим роботи філії затверджує керівник опорного закладу освіти.

5. Учні (вихованці), які здобувають освіту у філії, є учнями (вихованцями) опорного закладу освіти. Зарахування, переведення та відрахування таких учнів (вихованців) здійснюються згідно з наказом керівника опорного закладу освіти.

6. Випускникам філії, яка забезпечує здобуття базової середньої освіти, документ про освіту видається опорним закладом освіти.

7. Створення у філії з’єднаних класів (класів-комплектів) початкової школи здійснюється відповідно до Положення про з’єднаний клас (клас-комплект) початкової школи у філії опорного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 серпня 2016 року № 944, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 серпня 2016 року за № 1187/29317.

8. У філії можуть створюватися та діяти групи продовженого дня.

ІІІ. Управління філією

1. Штатний розпис філії є складовою штатного розпису опорного закладу освіти, що розробляється і затверджується керівником опорного закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 2010 року за № 1308/18603 (далі - Типові штатні нормативи).

2. Філію очолює завідувач.

Якщо відповідно до Типових штатних нормативів посада завідувача філії відсутня, керівник опорного закладу освіти  виконання обов’язків завідувача філії покладає на одного з учителів.

3. Завідувач філії, його заступники, педагогічні та інші працівники філії є працівниками опорного закладу освіти.

4. Керівник опорного закладу освіти визначає обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес у філії.

Педагогічні працівники опорного закладу освіти, які здійснюють освітній процес у філії, можуть мати педагогічне навантаження в опорному закладі освіти  та філії (філіях).

5. Педагогічні працівники філії є членами педагогічної ради опорного закладу освіти  та беруть участь у її засіданнях.

6. Методична робота у філії є складовою методичної роботи опорного закладу освіти.

7. Рішення вищого колегіального органу громадського самоврядування (загальні збори трудового колективу) опорного закладу освіти  є обов’язковими для виконання філією.

8. У філії можуть створюватися органи громадського самоврядування філії.

ІV. Фінансування та матеріально-технічна база філії

1. Порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення філії визначається Законами  України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Фінансування філії здійснюється відповідно до єдиного кошторису опорного закладу освіти його засновником або уповноваженим ним органом.

3. Філія може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством.

4. Філія може забезпечувати надання платних освітніх та інших послуг, перелік яких визначає педагогічна рада  опорного закладу освіти відповідно до Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796.

5. Майно опорного закладу освіти перебуває у користуванні філії на правах повного господарського відання або оперативного управління.

6. Опорний заклад освіти та його філії можуть спільно використовувати наявне майно, у тому числі транспортні засоби, шкільні автобуси, спортивне обладнання тощо.

 

Секретар селищної ради                                                         Т.Л.Сельніцька

 

 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux