Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 25 грудня 2016р.№ 14–13/VІІ
Про внесення змін до рішення Лихівської селищної ради від 18 грудня 2015 року №24 – 3/ VII «Про Програму забезпечення діяльності на території Лихівської селищної ради місцевої пожежної охорони на 2016– 2018 роки»
Опубліковано 28 грудня 2016

     Керуючись  ст. 26 Закону  України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Кодексом цивільного захису України,  враховуючи висновки й  пропозиції постійної   комісії  фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики,   с е л и щ н а      р а д а     в и р і ш и л а:

 

  Внести зміни Лихівської селищної ради від 18 грудня 2015 року №24  –  3/ VII  «Про Програму забезпечення діяльності на території Лихівської  селищної  ради  місцевої   пожежної   охорони   на  2016– 2018 роки» ,   виклавши  назву Програми та її  текст  в новій редакції  ( додається).

Селищний голова                                                                                       Л.С.Горбенко

                                                                                                                                        ДОДАТОК

до рішення Лихівської  селищної  ради

від  25  грудня   2016  року № 14  - 13 / VII

ПРОГРАМА

 забезпечення  діяльності    місцевої пожежної  охорони     на території   Лихівської  селищної  об’єднаної територіальної громади   на  2016 – 2018 роки.

1.Загальні  положення.

           Програма  забезпечення  діяльності  місцевої пожежної  охорони   на території   Лихівської  селищної  об’єднаної територіальної громади   на  2016 – 2018 роки (далі  Програма),  розроблена  на  виконання  вимог Кодексу Цивільного захисту України,  Постанови  Кабінету  Міністрів України  від  27.06.2012 року № 590 “Про затвердження  Державної цільової соціальної програми забезпечення пожежної  безпеки на період 2012 - 2015 років ”  та  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні».

         Програма  визначає  основні  напрями  створення місцевої пожежної  охорони   на  території   селищної  ради,  забезпечення  її  діяльності,    підтримки  її  розвитку  та  зміцнення матеріально - технічної  бази.            

2.Мета та основні завдання Програми

         Метою Програми є  забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища і небезпечних об'єктів, об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей (далі - об'єкти) та населених пунктів селищної ради від пожеж, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки

       Основними  завданнями  Програми  є

забезпечення  діяльності Лихівської місцевої пожежної команди,  зміцнення  її  матеріально-технічної  бази та поліпшення  соціально- побутових  умов  праці  працівників  місцевої  пожежної  команди;

      -     створення  протипожежних  об’єднань  громадян.

                                     3. Основні  напрями  реалізації  Програми

               Основними  напрямами   реалізації   цієї  Програми   є :

- привести протипожежний стан об'єктів та населених пунктів у відповідність з вимогами законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної безпеки;

- знизити ризик виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, створити сприятливі соціальні умови життєдіяльності населення, зменшити вплив небезпечних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

 -зменшити кількість пожеж, загиблих і травмованих людей, економічних втрат та матеріальних збитків; своєчасно виявляти осередки загорянь, оповіщувати про них населення та підрозділи пожежної охорони, видаляти продукти горіння із застосуванням систем протипожежного захисту;

- забезпечення  діяльності комунального закладу «Лихівська  місцева  пожежна команда»  шляхом фінансування  витрат  на  її  утримання   відповідно  до  затвердженого  кошторису;

- придбання для комунального закладу «Лихівська  місцева  пожежна команда»    паливно-мастильних  матеріалів, пожежно – технічного озброєння і  піноутворення; засобів захисту органів  дихання;

- обмундирування і спорядження особового  складу,  засобів рятування людей;  забезпечення необхідних санітарно – гігієнічних  умов  для  цілодобового  перебування   чергової  варти;

- забезпечення   вивчення  правил  пожежної  безпеки  жителями  населених пунктів селищної  ради;

- проведення  протипожежної  пропаганди  серед учнівської молоді з метою  запобігання  пожежам  та  наслідкам  від  них.

4.Фінансове  забезпечення  Програми

         Фінансове   забезпечення  Програми здійснюється  за рахунок  коштів селищного  бюджету  та  інших  джерел,  не  заборонених   чинним   законодавством (додаток 2).

5. Очікуванні  результати  Програми

      Результатом  виконання  Програми  має стати  дієвий захист населення, яке  проживає  на  території  Лихівської  селищноїоб’єднаної територіальної громади,  та його майна  від  пожеж,  а  також створення  належних умов матеріально - технічного  забезпечення місцевої  пожежної частини,  підвищення професійної майстерності  її працівників  при виконанні  покладених  завдань щодо  забезпечення  протипожежної   безпеки   жителів   об’єднаної  громади.

   Секретар  сесії                                                                                      Т.Л.Сельніцька

                                    

                                                                                                                                                            Додаток 1

                                                                                                                                                           до Програми

Заходи програми забезпечення діяльності місцевої пожежної  охорони   на території   Лихівської  селищної  об’єднаної територіальної громади   

на  2016 – 2018 роки

 


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, у тому числі за роками грн.,

1

2

3

4

5

1
Придбання  мотопомпи
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська міс-цева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р.-   8000 грн.
2017 р. –
2018 -
2
Придбання пожежного  рукава
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська міс-цева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р. -2640
2017 р.-
2018 р.-
3
Придбання  ранцевого вогнегасника
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська міс-цева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р. – 2500 грн
2017 р.-
2018 р.-
4
Придбання пожежного ствола
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська міс-цева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р.- 2000 грн
2017 р. -
2018 р. -
5
Придбання  термостійких костюмів, 6 шт.
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська міс-цева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р. -
2017 р.- 10000 грн.
2018 р.

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, у тому числі за роками грн.,

1

2

3

4

5

6
Придбання  гумового взуття,             6 пар.
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська міс-цева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р.-
2017 р. -2000 грн
2018 р.-
7.
Поточний ремонт будівлі комунального закладу                          ( придбання шпалерів, фарби)
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська міс-цева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р. – 10000 грн
2017 р. -
2018 р. – 10000 грн
8.
Придбання запчастин до пожежного автомобіля
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська міс-цева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р. -
2017 р. -5000 грн.
2018 р.-7000 грн.
9
Придбання паливно-мастильних матеріалів для пожежного автомобіля
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська місцева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р. -12000 грн.
2017 р.- 27600 грн.
2018 р.-18000 грн.
10.
Придбання протигазів
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська місцева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016р. -
2017 р. - 4000 грн
2018 р. -
11
Придбання пожежної драбини
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська міс-цева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р.- 1500 грн.
2017 р. -
2018 р. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, у тому числі за роками грн.,

1

2

3

4

5

12
Придбання  пожежного автомобіля
Виконавчий комітет селищної ради, начальник комунального закладу                     « Лихівська міс-цева пожежна команда» Гарнага  О.А.
Селищний бюджет
2016 р.-
2017 р. -  1200000 грн
2018 р.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар  сесії                                                                                                                        Т.Л.Сельніцька

                 

                                                                       

                                                                                                                                                       Додаток 2 до Програми

                                                                                                                                                           

ПАСПОРТ

Програми забезпечення діяльності місцевої пожежної  охорони   на території   Лихівської  селищної  об’єднаної територіальної громади   

на  2016 – 2018 роки

1. Назва: Програма забезпечення діяльності місцевої пожежної  охорони   на території   Лихівської  селищної  об’єднаної територіальної громади   на  2016 – 2018 роки

2. Підстава для розроблення:  Кодекс Цивільного захисту України  та  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні».

3. Замовник Програми або координатор: виконавчий комітет Лихівської селищної ради.

4. Відповідальні за виконання: селищна рада, відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Лихівської селищної ради

5. Мета:

6. Початок : 2016 рік, закінчення: 2018 рік.

7. Загальні обсяги фінансування:

Джерела фінансування
Обсяг фінансування усього, тис. грн

За роками виконання

2016
2017
2018
Державний бюджет
-
-
-
-
Обласний бюджет
-
-
-
-
Селищний бюджет
в межах бюджетних призначень
в межах бюджетних призначень
в межах бюджетних призначень
в межах бюджетних призначень
Інші джерела
Усього
в межах бюджетних призначень
в межах бюджетних призначень
в межах бюджетних призначень
в межах бюджетних призначень

Секретар селищної ради                                                                  Т.Л.Сельніцька

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux