Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 15 листопада 2017р.№ 297–25/VII
Про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 9 місяців 2017 року
Опубліковано 20 листопада 2017

            Заслухавши  і  обговоривши  звіт начальника фінансово-економічного відділу – головного бухгалтера   виконавчого комітету селищної ради   Раєнко О.І. про виконання бюджету  Лихівської селищної ради за 9 місців   2017 року, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, враховуючи   висновки й  рекомендації  постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики    с е л и щ н а    р а д а    в и р і ш и л а:

           Затвердити  звіт  про  виконання    бюджету  Лихівської селищної ради за   9 місяців 2017  року   по  доходах - у сумі  15 378 925,23 грн  і по видатках - у  сумі 12 388 742,41 грн., у тому числі:

        - загальний  фонд  селищного бюджету по доходах  з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі 15 378 925,23 грн.,  з них: власних доходів -  у сумі  5 878 125,23 грн., офіційних трансфертів -  у сумі  9 500 800 грн.

        -загальний  фонд  селищного бюджету по видатках  у сумі  12 388 742,41 грн.

      - спеціальний фонд селищного бюджету  по доходах – у сумі 2 068 861,41 грн і  по видатках  у сумі   850 700,43 грн.                    

Селищний  голова                                                                            Л.С.ГОРБЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Звіт

про  виконання    бюджету  Лихівської селищної ради

за   9 місяців  2017  року

    Бюджет  Лихівської  селищної   ради   за 9 місяців 2017 року всього по  доходах   виконаний   на   126,65 %  в т.ч. власних надходжень 126,65 % до плану  надійшло доходів власних 5 878 125,23 грн при плані 4641094 грн., перевиконання склало в сумі 1237031,23 грн.,  медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 2 041 700 грн, надійшло в сумі  2041700 грн., освітньої субвенції при плані 3 999 900грн., надійшло                       3 999 900грн., додаткова дотація при плані 1 888 300 грн., надійшло                                 1 888 300 грн,  що становить 100% виконання, базової дотації при плані                     957 900 грн., надійшло 957 900 грн., що становить 100% виконання.

Із загальної суми власних доходів селищного бюджету :

 - податок  на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платників податку, при плані 1000000 грн надійшов  у сумі                       1200570,72 грн,  що становить 120,06% виконання;

 - податок  на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платників податку інших ніж заробітна плата,  при плані                                  400 000 надійшов у сумі 790674,42грн,  що становить 197,67% виконання;

 - податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування,  при плані 123862 грн надійшов у сумі 160492,66 грн,  % виконання складає 129,57.

 - рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів при плані 0 грн., надійшло 1321грн.

 -  плата   за  землю,  в т.ч :

         - земельний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 348446,33грн при плані 207696 грн або 167,77%,   перевиконання становить 140750,33грн (сплачено за минулий рік Підгірний Д.Ю.);

         - орендна плата з юридичних осіб надійшла у сумі 888423,70 грн,  при плані 821909грн або 108,09%., перевиконання становить 66514,70 грн                             ( сплачено за минулий рік  по строку виплати);

         - земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 645011,86 грн при плані 197774 гр., перевиконання становить 447237,86 грн., або 326,14% (збільшення ставки податку);

         - орендна плата з фізичних осіб надійшла у сумі 392818,51 грн при плані 357000грн або 110,03%.

 - транспортний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 25000грн. ,при плані 30000грн., не надійшло 5000 грн.

  - акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  надійшов у сумі 61678,50 сумі при затверджених планових показниках 100300 грн., не надійшло 38621,50 грн.,  % виконання  становить 61,49 ( зменшився продаж ПММ, та в зв’язку внесенням змін до Податкового кодексу України )

 - єдиного податку з юридичних осіб  надійшло  у сумі 23 341,56 грн. при затверджених планових показниках 17 300грн., % виконання 134,92 (сплачено авансом);

  -єдиного податку з фізичних осіб  надійшло у сумі 301 753,31 грн. при затверджених планових показниках 242500грн., %виконання становить 124,43(сплачено авансом Кузовкіна Т.,Огій Я.В.)

 - єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, надійшло у сумі 772 819,93 грн. при затверджених планових показниках 910 693 грн., недовиконано                                 137 873,07грн.,що становить виконання 84,86%

-державне мито, при уточненому плані 850грн, надійшло 658,75грн.,                            % виконання становить 77,50.

        Бюджет  Лихівської  селищної   ради   за 9 місяців 2017 року всього по  доходах по спеціальному фонду виконаний   на 94,22 %,  в т.ч.: власних надходжень 94,22 % до плану,  надійшло доходів власних 28 266,43 грн. при плані 30000 грн., недовиконання становить в сумі 1733,57 грн., а саме:

    - податкові надходження надійшли у сумі  383,20 грн.;

    - інші податки і збори надійшли у сумі  383,20 грн.;

   - екологічний податок надійшов у сумі 383,20грн.;

    - надходження із викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря надійшли у сумі  383,20 грн.;

     – неподаткові надходження, при плані 30000 грн., надійшли у сумі                    27883,23 грн., що становить 92,94 %;

    -власні надходження бюджетних установ надійшли у сумі 30000 грн., недовиконано 2116,77 грн.;

    - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, надійшли у сумі  27883,23 грн., що становить 92,94 %;

   -плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло в сумі 27883,23 грн., при плані 30000 грн.;

   – офіційних трансфертів надійшло в сумі 2040594,98 грн., при плані                   2762320 грн., що становить 73,87 %, в т.ч.:

           - від органів державного управління, при плані 276320 грн., надійшло 2040594,98 грн., що становить 73,87 %., з них:

          – субвенції при плані 2762320 надійшло 2040594,98 грн.,що становить 73,87 %

           - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад надійшло в сумі                      1226000 грн., при плані 1840100 грн. недовиконано 614100 грн.;

           - субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надійшло у сумі  500000 грн.,що становить 100 %

          - субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду при плані 322220 грн.,надійшла 314594 грн., що становить 97,63 %.

        – інших  субвенцій не надійшло у сумі 100000 грн. ( П’ятихатською районною радою не перераховано субвенцію на завершення капітального ремонту Байдаківського сільського будинку культури).

        Видатки по загальному фонду  з  селищного  бюджету   за  9 місяців  2017  рік  склали 12 388 742,41 грн., в  т. ч.:

   видатки на апарат управління склали 1 483 618,73  грн., що становить 82,1 %;

   видатки на Лихівську  місцеву  пожежну команду склали 445 954,44 грн.,що становить 68,2 %.

   видатки на дошкільну освіту - у сумі 439 290,83грн.,  що становить 69,7% .

   видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 3386055,15 грн., що становить  66,9 %.

   видатки на культуру склали 442 262,09 грн, що становить 70,0 % .

   видатки на фінансову підтримку об`єктів комунального господарства склали 1139,43 грн., що становить 19,0 %.

   видатки на первинну медико-санітарну допомогу склали 33 084,89 грн., що становить 93,7%.

   видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 138 592 грн., що становить 100 %.

   видатки на благоустрій теритрії склали  218 284,69 грн.,  що становить 70,5% від запланованого

   медична субвенція  - 2 041 700грн., що становить 100  % виконання

   освітня субвенція - 3 138 160,68 грн .,що становить 78,4 % виконання

   додаткова дотація - 1 770 541,73 грн., що становить 93,8 % виконання

   інші  видатки -  97 000  грн.,  що становить 75,2% виконання

   інші додаткові дотації - 1 889 218,43грн ., що становить 88,7 % виконання

           Видатки по спеціальному фонду з  селищного  бюджету   за  9 місяців  2017  рік  склали  850700,43 грн., в т.ч.:

          -видатки апарату управління на придбання оргтехніки - 167980 грн., що становить 77,05 %;

          -видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 315624,98 грн., що становить 14,91 %;

          -видатки на первинну медико-санітарну допомогу 35719,76 грн., що склали 3,4 %.

          -видатки на палаци і будинки культури 59879,99 грн.,що становить 30,0 %

          -видатки на реалізацію заходів щодо інвестиційного розвитку території склали 5553,70 грн., що становить 0,55 %;

          -видатки на охорону та раціональне використання водних ресурсів  -265942 грн.,що сстановить 30,0%.

           Відповідно до  Бюджетного  Кодексу  України  та  Закону  України                       “ Про місцеве самоврядування  в Україні ”  звіт  про  виконання  бюджету   Лихівської   селищної   ради   за  9 місяців  2017   рік  потребує   вашого   затвердження.  Тому  прошу  його  затвердити

           а)   по  доходах  загального  фонду  в сумі 15 378 925,23  грн. , в т.ч.: 

                      власних надходжень   в  сумі 5 878 125,23  грн.,

                      офіційних трансфертів  в сумі 9 500 800 грн.

          в)   по  доходах  спеціального  фонду  в сумі 2 068 861,41  грн., в т.ч.:

                      власних надходжень   в  сумі 28 266,43  грн.,

                      офіційних трансфертів  в сумі 2 040 594,98грн.

          

           б)   по  видатках   загальний  фонд  -  в   сумі  12 388 742,41 грн.

           б)   по  видатках   спеціальний  фонд  -  в   сумі  850 700,43 грн.

 

Начальник фінансово-економічного відділу                                     О.І.Раєнко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux