Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 02 серпня 2018р.№ 519–34/VII
Про виконання бюджету селищної ради за 1 півріччя 2018 року
Опубліковано 07 серпня 2018

           Заслухавши  і  обговоривши  звіт начальника фінансово- економічного відділу -головного бухгалтера  виконавчого комітету селищної ради Лихівської селищної  ради Раєнко О.І. про виконання бюджету  Лихівської селищної ради за 1 півріччя 2018 року, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, враховуючи   висновки й  рекомендації  постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики    с е л и щ н а    р а д а      в и р і ш и л а:

           Затвердити  звіт  про  виконання    бюджету  Лихівської селищної ради за   1 півріччя 2018 року   по  доходах - у сумі 11 216 810,03 грн. і по видатках -   у  сумі  12 316 279,02 грн., у тому числі:

        - загальний  фонд  селищного бюджету по доходах  з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі 11 167 834,59  грн.,  з них: власних доходів - у сумі 3 849 063,59 грн., офіційних трансфертів -  у сумі  7 318 771,00  грн.

        -загальний  фонд  селищного бюджету по видатках   у сумі   11 470 842,16 грн.

      - спеціальний фонд селищного бюджету  по доходах – у сумі  48 975,44  грн, в тому числі власних доходів- у сумі 48 612,41 грн.  і  по видатках  у сумі  845 436,86   грн.                    

Селищний  голова                                                                            Л.С.ГОРБЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про виконання бюджету

Лихівської ОТГ

за 1 півріччя 2018  року.

Виконання бюджету ОТГ по доходах.

 

            Бюджет  Лихівської  селищної   ради   за 6 місяців 2018 року  всього по  доходах   виконаний   на   129,41 %  в т.ч. власних надходжень 129,41 %  до плану. Всього до  бюджету  Лихівської селищної ради за   1 півріччя 2018 року   надійшло 11 216 810,03 грн., у тому числі власних доходів надійшло у сумі 3 849 063,59 грн при плані 2 974 280 грн., перевиконання становить  у сумі 874 783,59 грн. Офіційних трансфертів надійшло у сумі  7 318 771,00  грн, у тому числі: медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при плані 1 507 200 грн надійшло  у сумі 1 570 200 грн.,освітньої субвенції при плані 3 958 800грн. надійшло 3 958 800 грн., базової дотації при плані 891 000 грн., надійшло 891 000 грн., субвенції з місцевого бюджету 55 958 грн, надійшла в сумі 59 518 грн., інші субвенції 17 700 грн., що становить 100% виконання, субвенція з державного бюджету при плані 0 грн.,надійшло 623 000грн., дотації надійшло 198 553 грн при плані 76 553 грн.

   До загального фонду бюджету надійшло 11 167 834,59  грн.,   в тому числі власних доходів - у сумі 3 849 063,59 грн,  з них:

   Податкові надходження до загального фонду бюджету  при плані 840 000 надійшли в сумі  1 364 481,67 грн., що становить 162,44% виконання,  в т.ч :

-Податок  на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами  із доходів платника податку у вигляді  заробітної плати  надійшов 987 042,47 грн. при плані 720 000 грн.  Виконання становить  137,09 %;

- Податок  на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами із доходів платників податка інших, ніж заробітна плата  надійшов у сумі 309 709,79 грн.,при плані 0 грн.  Перевиконання  становить  309 709,79 грн

- Податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування при плані 120 000 грн надійшов у сумі  67 729,41 грн. Виконання становить 56,44%. Недовиконано 52 270,59грн.

- Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів при плані 1300 грн.,надійшло 325,42 грн. Недовиконання становить  974,58 грн.

 - Плата   за  землю,  в т.ч :

  - земельний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 243 769,48 грн при плані  205 000 грн,  або 118,91%.  Перевиконано на 38 769,48 грн.

- орендна плата з юридичних осіб надійшла у сумі 729 051,21 грн при плані 492 000 грн, або 148,18%., перевиконано  на 237 051,21 грн ( сплачено за минулий рік  по строку сплати).

- земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 18 543,22 грн., при плані 100  000 грн., що становить 18,54%.

-орендна плата з фізичних осіб надійшла у сумі 230 778,74 грн при плані 200 000 грн, або 115,39%

-Транспортний податок з юридичних осіб надійшов 25 000грн.,при плані                   18 750 грн.або 133,33%.

 -Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  надійшов у сумі 224 681,70 грн, при затверджених планових показниках 158 000 грн., перевиконання становить  66 681,70 грн або 142,20%.

   - Єдиний податок  при плані 916500 грн надійшов у сумі 949244.44 грн. Виконання становить  103.57 %, .в т.ч.:

       -єдиного податку з юридичних осіб  надійшло  у сумі 45 109,10 грн., при затверджених планових показниках 11 000грн., % виконання становить 410,08 .

       -єдиного податку з фізичних осіб  надійшло у сумі 260 371,75 грн., при затверджених планових показниках 100 371,75 грн., % виконання 162,73.

        -єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло у сумі 643 763,59 грн. при затверджених планових показниках 745500 грн., що становить 86,35%

-Державне мито при уточненому плані 300 грн надійшло 124,99 грн.% виконання становить 41,66%.

Офіційних трансфертів надійшло 7 318 771 грн при плані 6 570 211 грн, % виконання становить 111,39.

    Бюджет  Лихівської  селищної   ради   за  6 місяців  2018 року  по  доходах  по спеціальному  фонду  виконаний  на 206,86 %,    в т.ч.  власних доходів 48 612,41 грн при плані 23500 грн., що становить 206,86 %  до плану , перевиконання становить 25 112,41 грн. З них:                            

      -  Податкових надходжень  надійшло  у сумі 363,03 грн., в тому числі надходжень  із викидів  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря надійшло 363,03 грн.     

       -  Плата  за  послуги, що надаються  бюджетними  установами  згідно  з  їх  основною  

діяльністю (батьківської плати) надійшло 48 249,38 грн., при плані 23 500 грн, що становить 205,32%.

                 

      Видатки  загального  фонду    селищного  бюджету  за  6 місяці в 2018 року  склали  у сумі 11 470 842,16  грн., в  т. ч. :

видатки  на апарат  управління  склали 1 488 861,95 грн., що становить 87,17 %   видатки  на  дошкільну освіту 631 751,30 грн., що становить 96,08 % ;

  видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 6 009 665,28 грн., що становить 83,09 %;

   видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 69 813,32грн.,що становить 51,23%;

    соціальне забезпечення 50 000 грн, що становить 50 % ;

  видатки на культуру склали 528 439,7 6 грн, що становить 74,88 %;

  видатки на забезпеченість діяльності водопровідно-каналізаційного господарствасклали 854,57грн, що становить 5,18 % ;

передана субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів медичної субвенції,що утворився на початок бюджетного періоду в сумі 25 315,68 грн, що становить 100 %;

видатки на Лихівську  місцеву  пожежну команду склали 346 193,45 грн., що становить  80,86 %.;

 видатки на медицину - 1 570 200 грн., що становить 100  % виконання

  інші додаткові дотації 673 167,70 грн ., що становить 82,71 % виконання.

    видатки  спеціального  фонду  селищного бюджету склали  в сумі  845 436,86 грн,  в т .ч.:

     видатки  дошкільної  освіти  (оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності будівлі   ДНЗ «Журавлик», топографічні роботи по проекту «Реконструкція ДНЗ «Журавлик» з будівництвом котельні та облаштуванням прилеглої території )  155 556,86 грн;

   інші субвенції з місцевого бюджету (придбання комп’ютерів для Лихівської амбулаторії) 20 000 грн;

   видатки на надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (придбано обладнання на суму 669 880  грн. в т.ч.:                   ( комплекс для бібліотеки на суму 93 663 грн., комплекс виробничий -  199 937 грн., інтерактивна проекція «Жива підлога» на суму 192 500 грн., інтерактивний комплекс – 183 780 грн.).

      Відповідно до  Бюджетного  Кодексу  України  та  Закону  України   “ Про місцеве самоврядування  в Україні звіт про виконання  бюджету  Лихівської  селищної  ради за  6 місяців  2018   року  потребує   затвердження:

           а)   по  доходах  загального  фонду  в сумі  11 167 834,59  грн.

                      в т.ч  власних надходжень   в  сумі 3 849 063,59  грн.,

                      офіційних трансфертів  в сумі  7 318 771,00  грн.

           в)   по  доходах  спеціального  фонду  в сумі 48 975,44  грн.

                      в т.ч  власних надходжень   в  сумі 48 612,41 грн.

                      податкових надходжень  363,03 грн

           б)   по  видатках   загальний  фонд   в   сумі  11 470 842,16 грн.

                      видатки  спеціального  фонду  845 436,86 грн

 

Начальник фінансово-економічного відділу

- головний бухгалтер                                                                            О.І.РАЄНКО

 

 

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux