Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 02 листопада 2020р.№ 1031– 44/VII
Про виконання селищного бюджету за 9 місяців 2019 року
Опубліковано 08 листопада 2019

            Заслухавши  і  обговоривши  звіт начальника фінансово-економічного відділу - головного бухгалтера  Лихівської селищної  ради Раєнко О.І. про виконання бюджету  Лихівської селищної ради за 9 місяців 2019 року, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, враховуючи   висновки й  рекомендації  постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики    с е л и щ н а    р а д а      в и р і ш и л а:

           Затвердити  звіт  про  виконання    бюджету  Лихівської селищної ради за    9 місяців 2019 року   по  доходах - у сумі 19 738 672,79 грн. і по видатках - у  сумі 18 659 116,64грн., у тому числі:

        - загальний  фонд  селищного бюджету по доходах  з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі 19 700 816,96грн., з них: власних доходів у сумі 8 555 748,96грн.,офіційних трансфертів у сумі 11 145 068,00 грн.

         - спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі 37855,83грн.,з них власних надходжень в сумі 37775,39грн., податкових надходжень  у сумі  80,44грн.

        -загальний фонд селищного бюджету по видатках у сумі  16998131,67 грн.

      - спеціального фонду  по видатках  у сумі 1 660 984,97 грн. з них  кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку-1628984,21грн.,плата за послуги бюджетних установ(батьківська плата) у сумі 32000,76грн


                   


Селищний  голова                                                                            Л.С.ГОРБЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація

про виконання  селищного бюджету

за 9 місяців 2019 року


Бюджет  Лихівської селищної  ради за 9 місяців 2019 року  всього по доходах виконаний на 108,07%      

            в т.ч. – власних надходжень 120,77% до плану , надійшло доходів 8 555 748,96 грн., при плані 7 084 625 грн., перевиконання склало в сумі 1 471 123,96 грн.

          - офіційних трансфертів надійшло 11 145 068 грн при плані 11 145 068 грн, % виконання складає 100,00, з них медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при плані  1 762 700 грн, надійшло в сумі 1 762 700 грн, освітньої субвенції при плані 5 424 300 грн, надійшло 5 424300 грн, базової дотації при плані 1 887 300 грн, надійшло 1 887 300 грн, субвенція з місцевого бюджету 106 120 грн, надійшла в сумі 106 120 грн, дотації надійшло 671 648  грн при плані  671 648 грн., іншої субвенції з місцевого бюджету надійшло в сумі 15 600 грн, при плані 15 600 грн , субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних  громад надійшло  1 164 000 грн.

       Податкові надходження  при плані 2 653 500 грн надійшли в сумі 3 402 169,38 грн, що становить 128,24% виконання  в т.ч.:

-податок  на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами,із доходів платника податку у вигляді  заробітної плати надійшов 1 830 969,54 грн,при плані 1 683 000 грн.,виконання складає  108,79%.

-податок  на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших ніж заробітна плата при плані 850 000 грн, надійшов 41368,70 грн., виконання 166,28 %

-податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування при плані 120 000 грн надійшов 157 831,14 грн, виконання становить 131,53% .

-податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 530 грн. виконання становить 100 %.

-  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів при плані 15 120грн, надійшло 145,50 грн, недовиконання складає 14 974,50грн

 Місцеві податки при плані 4 036 390 грн,надійшло 4 904 488,96 грн,виконання становить 121,51%   

   в т.ч.: - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості при плані 1700 грн, надійшло 27 375,30грн,перевиконання складає 25 675,30грн.

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 17 000 грн надійшло 17 855,14, що становить 105,03%.

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 79620грн, надійшло 78 775,81 грн,виконання складає 98,94%.

-земельний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 198 279,22 грн, при плані 345 000 грн або 57,47%  недовиконання на 146 720,78 грн.

-орендна плата з юридичних осіб надійшла у сумі 985 542,33 грн при плані 1 030 000 грн або 95,68%,.недовиконання 44 457,67грн.

-земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 1 474 217,62 грн, при плані 540 300 грн, що становить 272,85%.

-орендна плата з фізичних осіб надійшла у сумі 302 866,62 грн, при плані 296 000 грн або 102,32%, перевиконання   6 866,62 грн.

      - транспортний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 18 750грн, при плані 18750грн,що становить 100 % виконання.

     - транспортний податок з юридичних осіб надійшов 37 500 грн, при плані 37 500 грн, або 100%.

     Внутрішні податки на товари та послуги  при плані 377 515 грн надійшло 245 582,05грн ,% виконання становить 65,05.

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції)пальне при плані 57 515грн,надійшло 42 282,89грн,або 73,52% недовиконання складає 15 232,11грн..

 - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)пальне при плані 270 000 грн,надійшло 178 231,72 грн,або 66,01%,недовиконання 91 768,28грн.

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 25 067,44 при затверджених планових показниках 50 000 грн або 50,13%, недовиконано на  24 932,56грн.

   Єдиний податок  при плані 1 670 520 грн надійшов у сумі 1 763 326,92 грн, що становить виконання 105,56 % в т.ч.:

- єдиного податку з юридичних осіб  надійшло  у сумі 60 070,93 грн при затверджених планових показниках 73 520 грн.або 81,71%.

-єдиного податку з фізичних осіб  надійшло у сумі 429 645,12 грн, при затверджених планових показниках 405 000грн, % виконання 106,09.

-єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло доходів у сумі 1 273 610,87 грн при затверджених планових показниках 1 192 000 грн, що становить виконання 106,85%.

Неподаткові надходження надійшли в сумі 2 833,07 грн при плані 2 070 грн або 136,86%.

-плата за надання інших адміністративних послуг  при плані 140грн, надійшло 1031,13 грн або 73,65 %.

ержавне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  при уточненому плані 550 грн надійшло 1224,43грн.становить 222,62%.

державне мито , що пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України при плані                              120 грн,надійшло 577,51грн.

       Бюджет  Лихівської  селищної   ради   за 9 місяців 2019 року всього по  доходах по спеціальному фонду  виконаний  89,22 %  в т.ч. власних надходжень 89,22 %,

     -податкових надходжень надійшло  в сумі 80,44 грн, надходження із викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.      

     -плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло (батьківської плати)  37775,39 грн, при плані 35 250 грн, що становить 107,16%.


              Видатки по загальному фонду  з  селищного  бюджету за 9 місяців 2019 року склали  в сумі 16 998 131,67 грн, в  т.ч.:

-видатки на апарат управління склали 238 449,42грн, що становить 81,50% ;

-видатки на дошкільну освіту 820 813,24грн, що становить 88,82 %;

-видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 8 338 477,18 грн, що склали 81,59 % ;

-видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 198 569,91 грн, що становить 74,29% ;

-видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення склали 63 810 грн, що становить 48,62%

-видатки на культуру склали 636 479,21 грн, що становить 89,63% ;

-видатки на організацію благоустрою населених пунктів склали 44 369,37 грн, становлять 63,92%;

-видатки на Лихівську місцеву  пожежну охорону склали 529 107,24 грн, що склали 78,67 % ;

-інші дотації з місцевого бюджету(районні програми) 1 357 016,10 грн, що становить 95,36 % виконання;

-медична субвенція  762 700грн, що становить 100 % виконання;

- інші субвенції з місцевого бюджету, що становить 5 840 грн.


           Видатки  по  спеціальному  фонду  з  селищного  бюджету  за 9 місяців 2019 року  склали

  в сумі 1 660 984,97 грн, в т. ч.:

- видатки на дошкільну освіту (батьківська плата) 32 000,76 грн.

- видатки на апарат управління склали 48 776,82 грн, що становить 8,76% (придбання ноутбука Lenovo IdeaPad 330-15 та ноутбук HP 250 G6 на суму 21 800 грн.,виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту РП: «Капітальний ремонт будинку селищної ради в смт.Лихівка П`ятихатського району Дніпропетровської області» на суму 26 976,82 грн.)

- видатки на будівництво об`єктів комунальної власності становить 620 534,62 грн, або 100% (виготовлення проектно-кошторисної документації «Захист від підтоплення та затоплення   

смт. Лихівка з влаштуванням систем зливової каналізації в П`ятихатському районі»)

- видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету становить 13 908,90 грн (виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожніх покриттів вул.Центральна та вул.Богдана Хмельницького с.Байдаківка П`ятихатського району.Коригування» в сумі 9 922,50 грн, та проведення експертизи проекту будівництва: «Кошторисна частина капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Центральна та вул.Богдана Хмельницького с.Байдаківка» на суму 3 986,40 грн) 

 - видатки на загальну середню освіту становлять 415 313,87 грн в т.ч (придбання меблів для бібліотеки (шафа картотечна на 30 шухлядок, кафедра з формулярною тумбою)-18 277 грн;шкільні меблі -197 775,87 грн; інтерактивний комплекс і дошка аудиторна -152 761 грн; комплект  навчального  обладнання  для кабінету  біології - 46 500 грн.)

-попередня оплата 30% на придбання  матеріалів по об`єкту « Реконструкція  ДНЗ »Журавлик»     в сумі  526 290 грн.

-інші  субвенції  з місцевого бюджету  становлять 4 160 грн.

 Відповідно  до  Бюджетного   Кодексу  України  та  Закону  України “ Про місцеве самоврядування   в  Україні ” звіт  про  виконання  бюджету  Лихівської  селищної  ради  за  9 місяців  2019   року  потребує   затвердження.


            ВСЬОГО   ДОХОДИ :   19 738 672,79 грн


         загального  фонду  в сумі  19 700 816,96  грн в т.ч.:

                 власних надходжень   в  сумі  8 555 748,96 грн,

                офіційних трансфертів  в сумі  11 145 068,00 грн.


                 спеціального  фонду  в сумі 37 855,83 грн в т.ч.:

власних надходжень   в  сумі  37 775,39 грн,

податкових надходжень  80,44 грн.


              ВСЬОГО  ВИДАТКИ  :  18659116,64 грн


         загального  фонду  в сумі  16 998 131,67 грн ,


    спеціального фонду в  сумі 1 660 984,97 грн. в т.ч

                 кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 1 628 984,21 грн

                 плата за послуги бюджетних установ  32000,76 грн


Начальник фінансово-економічного відділу                                     О.І.Раєнко

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux