Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 30 серпня 2019р.№ 880–42/VII
Про затвердження селищної цільової програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Лихівській селищній об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки»
Опубліковано 06 вересня 2019

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням селищної ради

від 30.08.2019  року

№ 880–42/VII

 

 

 

 

 

 

 

Селищна цільова програма

«Громадське бюджетування

(бюджет участі) в Лихівській селищній об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

смт  Лихівка

2019

 
 

ПАСПОРТ

селищної цільової програми «Громадське бюджетування 

(бюджет участі) в Лихівській селищній об’єднаній територіальній громаді 

на 2020-2022 роки»


1.

Ініціатор розроблення Програми

Відділ загально-організаційного забезпечення при виконавчому комітеті селищної ради


2.

Підстава для розробки Програми

Закон України  «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України

3.

Розробник Програми

Відділ загально-організаційного забезпечення при виконавчому комітеті селищної ради


4.

Відповідальний виконавець Програми

Відділ загально-організаційного забезпечення при виконавчому комітеті селищної ради, фінансово-економічний відділ при виконавчому комітеті селищної ради

5.

Учасники Програми

Мешканці громади

6.

Термін реалізації Програми

2020 - 2022 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

селищний бюджет

8.

Орієнтовний обсяг коштів для реалізації Програми

2020 р. – 50 тисч гривень

2021 р. - встановлюється бюджетом, але не менше 1% від бюджету розвитку

2022 р. – встановлюється бюджетом,

 але не менше 1% від бюджету розвитку

 

 
 

І. Загальні положення

Селищна цільова програма «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Лихівській селищній об’єднаній територіальній громаді на 2020-2022 роки» (далі - Програма) встановлює та регулює систему взаємодії виконавчих органів Лихівської селищної ради та жителів населених пунктів Лихівської селищної  об’єднаної територіальної громади (далі – Громади) щодо реалізації проектів  за рахунок коштів селищного бюджету.

Програма розроблена відповідно до норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з використанням міжнародного досвіду щодо активізації участі громадян у прийнятті рішень та методології реалізації механізмів громадського бюджетування.

У Програмі застосовуються такі терміни:

А) Громадське бюджетування - процес взаємодії з громадськістю, направлений на включення мешканців, які постійно проживають у межах громади до прийняття рішень щодо розподілу Громадського  бюджету, із залученням їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості вільного доступу до інформації, забезпечення відкритості та прозорості діяльності Лихівської селищної ради та її виконавчих органів.

Б) Експертна група – створена рішенням виконавчого комітету Лихівської селищної ради робоча група, яка здійснює детальний аналіз та оцінку запропонованих проектів і надає обґрунтовані рекомендації щодо їх реалізації.

В) Уповноважений робочий орган –відділ загально-організаційного забезпечення, який координує питання  функціонування громадського бюджетування, здійснює підготовку проектів нормативно-правових актів та забезпечує співпрацю з громадськістю щодо питань громадського бюджетування;

Г) Проект – програма, план дій, комплекс робіт, задум, ідея, втілені у формі описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації. Проект має за мету покращення після його реалізації зовнішнього вигляду населених пунктів Громади та умов проживання у ньому громадян, які належать до Громади.

Ґ) Автор проекту – громадянин України, якому виповнилося 14 років,  отримав паспорт громадянина України, зареєстрований (відповідно до чинного законодавства України) та проживає на території громади.

Д) Карта аналізу проекту – формуляр, який заповнюється експертною групою;

Е) Пункти голосування – місця для проведення голосування, які визначені  розпорядженням Лихівського селищного голови;

Є) Голосування – процес визначення жителями проектів - переможців серед поданих проектів шляхом заповнення бланку для голосування (в паперовому та (або) електронному вигляді);

Ж) Встановлення підсумків голосування – підрахунок уповноваженим робочим органом голосів, поданих за кожен із проектів відповідно до заповнених бланків для голосування;

З) Проекти - переможці – проекти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість балів. У випадку нестачі коштів на реалізацію чергового проекту за кількістю балів, переможцем визнається наступний проект за кількістю балів, реалізація якого не призведе до перевищення загальної суми громадського бюджету. У випадку якщо проекти набирають однакову кількість голосів, місце пропозицій у списку визначається за порядковим номером у реєстрі проектів, які поступили на етапі реєстрації;

И) Головний розпорядник бюджетних коштів проектів-переможців –Лихівська селищна рада в особі селищного голови, який отримує повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень для виконання проектів - переможців.


ІІ. Визначення проблеми,

на розв’язання якої направлена програма

У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активісти, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій територій громади, провести соціальні, культурно-митецькі, спортивні заходи тощо.

Соціальна активність суспільства вимагає створення дієвих інструментів співпраці та залучення громадськості до вирішення питань життєдіяльності Громади.

Вдалим світовим досвідом щодо технології залучення громадян до процесу підготовки та прийняття рішень є громадське (партиципаторне) бюджетування.

Таким чином, затвердження Програми створить інструменти залучення громадян до бюджетного процесу, сприятиме запровадженню процесу демократичного обговорення та прийняття рішень, у якому жителі  вирішуватимуть, як розподілити визначену частину селищного бюджету та допоможе зміцнити довіру громадян до органів місцевого самоврядування.


III. Мета програми

Проведення громадського (партиципаторного) бюджетування має сприяти налагодженню системного діалогу Лихівської селищної ради як  органу місцевого самоврядування з жителями, які постійно проживають у межах громади, створенню умов для участі жителів у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».


IV. Обґрунтування шляхів і засобів 

розв’язання проблеми, строки виконання програми  

 

Вирішення проблеми здійснюється шляхом розроблення механізму взаємодії виконавчих органів Лихівської селищної ради та громадян у бюджетному процесі, залучаючи жителів до процесу прийняття рішень на місцевому рівні та розв’язуючи найбільш нагальні проблеми селища чи села.

Виконання Програми розраховано на 2020 - 2022 роки.

 

V. Завдання та заходи програми 

Завдання програми:


 


Завдання 1. Інформаційна

і промоційна кампанія


 1. Інформаційна і промоційна кампанія.


2. Подання проектів.

3. Перевірка проекту.

4. Голосування за проекти та підрахунок результатів.

5. Реалізація проектів та оцінка  процесу.

                                                                                           

Заходи  Програми

п/п

Зміст заходів

Виконавці

Термін

виконання

                              Завдання 1. Інформаційна і промоційна кампанія

1.1.

Ознайомлення мешканців Громади з основними положеннями та принципами бюджету участі

Відділ загально-організаційного забезпечення

протягом строку дії Програми

1.2.

Інформування про хронологію бюджету участі з етапами і датами проведення заходів

Відділ загально-організаційного забезпечення

протягом строку дії Програми

1.3.

Розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу бюджету участі

Відділ загально-організаційного забезпечення

протягом строку дії Програми

1.4.

Підготовка графіку проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади  та визначення проблем - тематики проектів

Відділ загально-організаційного забезпечення

2020 рік

1.5.

Проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади  та визначення проблем - тематики проектів

Відділ загально-організаційного забезпечення

Січень-лютий

2020 року

1.6.

Оприлюднення графіку проведення зустрічей та протоколів зборів

Відділ загально-організаційного забезпечення

Лютий

2020 року

1.7.

Підготовка проекту рішення виконавчого комітету про створення Експертної групи

Відділ загально-організаційного забезпечення

лютий

2020 року

Завдання 2. Подання проектів

2.1.

Розміщення положення та форми подання проекту у електронній версії на офіційному веб-сайті Лихівської селищної об’ єднаної територіальної громади

Відділ економіки, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Лихівської селищної ради

грудень

2019 року

2.2.

Подання проектів,  відповідно до форми, вимог до проекту з урахуванням обсягу коштів:

-  особисто на реєстрацію в години роботи виконавчого комітету Лихівської селищної ради;

- поштою за адресою: Дніпропетровська обл., смт Лихівка, вул.Центральна, буд. 3 з поміткою на конверті «Громадський бюджет»;

- електронною поштою за адресою: info@lykhivska.otg.dp.gov.ua

 у вигляді відсканованого оригіналу документу за обов’язкової умови подачі паперової копії

Автори проектів

березень- травень;  

 

2.3.

Розміщення сканованих заповнених форм проектів, за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту на офіційному веб-сайті Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади

Відділ загально-організаційного забезпечення

травень

Завдання 3. Перевірка проекту

3.1.

Здійснення попередньої  перевірки проектів

Відділ загально-організаційного забезпечення

травень

3.2.

Внесення, у разі необхідності, коректив до форми подання проектів

 Автори проектів.

Відділ економіки, муніципальних ініціатив, інвестицій та енергоменеджменту Лихівської селищної ради

протягом 5 днів з  дня отримання проекту

3.3.

Надання сканованих заповнених форм подання проектів до експертної групи

Відділ загально-організаційного забезпечення

 травень


3.4.

Заповнення  карток аналізу проектів, надання обґрунтованих рекомендацій щодо внесення проектів у бланк для голосування

Експертна група

травень


3.5.

Проведення аналізу проектів

Експертна група

червень

3.6.

Уточнення інформації, необхідної для аналізу та оцінки проектів та надання заповнених карт аналізу проектів до виконавчого комітету Лихівської  селищної ради

Експертна група, автори проектів 

протягом 30 днів з дня отримання сканованих заповнених форм

3.7.

Складання списків позитивно і негативно оцінених проектів

Відділ загально-організаційного забезпечення

протягом 30 днів

3.8.

Надання селищному голові для ознайомлення списків позитивно і негативно оцінених проектів

Відділ загально-організаційного забезпечення

червень


3.9.

Проведення жеребкування щодо визначення порядкового номера проекту у спеціальному бланку для голосування

Експертна група

протягом 3 робочих днів після остаточного визначення проектів, які допускаються до голосування

3.10.

Розміщення на офіційному веб-сайті Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади у рубриці «Громадський бюджет» списків з проектами, які отримали позитивну або негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови) та відсканованих заповнених карток аналізу проектів

Відділ загально-організаційного забезпечення

червень

Завдання 4. Голосування за проекти  та підрахунок результатів

4.1.

Підготовка проекту розпорядження селищного голови про затвердження переліку пунктів для голосування та графіку їх роботи

Відділ загально-організаційного забезпечення

 

не пізніше як за              14 днів до дня початку голосування

4.2.

Оприлюднення на офіційному веб-сайті Лихівськорї селищної об’єднаної територіальної громади переліку пунктів для голосування

Відділ загально-організаційного забезпечення

травень


4.3.

Організація голосування шляхом:  голосування у  пунктах голосування в період їх роботи та в інформаційному пункті виконавчого комітету Лихівської селищної ради  у робочий час.

Відділ загально-організаційного забезпечення

червень


4.4.

Встановлення підсумків голосування шляхом підрахунку балів, відданих за кожний проект

Експертна група

 липень 

4.5.

Складання рейтингових списків проектів з урахуванням результатів голосування

Експертна група

Виконком Лихівської селищної ради

липень 

4.6.

Розміщення на офіційному  сайті Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади результатів голосування

Відділ загально-організаційного забезпечення

липень

Завдання 5. Реалізація проектів та оцінка  процесу

5.1.

Визначення відповідальних за реалізацію кожного проекту -  переможця

Виконком  Лихівської селищної ради

липень

5.2.

Обов’язкове включення головними розпорядниками коштів до бюджетних запитів на відповідний бюджетний період проектів-переможців, враховуючи вимоги чинного законодавства

Головні розпорядники бюджетних коштів

Відповідно до вимог ст. 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України

5.3.

Виконання головними розпорядниками бюджетних коштів проектів – переможців

Головні розпорядники бюджетних коштів

Протягом бюджетного року

5.4.

Формування і подання звітів про виконання проекту до виконавчого комітету Лихівської селищної ради

Головні розпорядники бюджетних коштів

до 15 числа місяця, що наступає за звітним періодом

5.5.

Розміщення звітів про виконання проектів на офіційному сайті Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади

Відділ загально-організаційного забезпечення

не пізніше 5 днів після подання  звітів

 

VI.  Обсяги і джерела фінансування програми 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до діючого законодавства за рахунок коштів селищного бюджету за кодами тимчасової класифікації видатків та визначається у рішенні «Про селищний бюджет» на відповідний рік.

Партиципаторний бюджет Лихівської селищної ради на 2020 рік для реалізації проектів – переможців складає 50 тис. грн.

Головним розпорядником коштів селищного бюджету видатків на реалізацію Програми є Лихівська селищна рада.

Орієнтовні розрахунки видатків на інформаційну, промоційну кампанії та організацію голосування за проекти наведені у Додатку 1 до Програми.

Напрями використання коштів

Відповідальний виконавець 

Прогнозний обсяг коштів, тис. грн

2020 р.

2021 р.

2022 р.

Загальний фонд

1.

Інформаційна кампанія

Відділ загально-організаційного забезпечення

2,0


           2,0

       2,0

2.

Організація роботи та обладнання пунктів голосування за проекти

Відділ загально-організаційного забезпечення

0,1

0,1

 

0,1

3.

Організація голосування за проекти: виготовлення бланків для голосування

Відділ загально-організаційного забезпечення

0,4

0,4

0,4

4.

Виконання проектів, які визнано переможцями

головний розпорядник бюджетних коштів

50,0

встановлюється бюджетом, але не менше 1% від бюджету розвитку

встановлюється бюджетом але не менше 1% від бюджету розвитку

 

VIІ. Контроль за ходом виконання програми 

Контроль за виконанням Програми здійснюють Лихівська селищна рада, виконавчий комітет Лихівської селищної ради, експертна група, відповідно до повноважень.

Відповідальні виконавці у процесі виконання програми забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проектів-переможців Програми у межах визначених бюджетних призначень.

Виконавчий комітет Лихівської селищної ради забезпечує контроль за проведенням інформаційної і промоційної компанії, дотриманням хронології бюджету участі з етапами і датами проведення заходів, виконанням графіку проведення публічних дискусій про пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади.

Експертна група спільно з виконавчим комітетом Лихівської селищної ради контролює етап перевірки проекту, про що свідчитимуть заповнені картки аналізу проектів, розміщення їх сканованих копій на офіційному сайті громади та підготовлений список позитивно і негативно оцінених проектів, бланк для голосування з назвами проектів та зазначенням сум на їх реалізацію.

Головний розпорядник бюджетних коштів в межах своїх повноважень здійснює оцінку реалізації заходів Програми, що передбачає заходи з моніторингу, аналізу та контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

 Головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує ефективне використання коштів, виділених на реалізацію проектів – переможців,  оприлюднює звіти про виконання проектів, співпрацюючи протягом часу реалізації проекту з авторами. Після реалізації проекту звіт, який включає фото та інші матеріали розміщується на сайті громади.  

 

VIІІ.  Очікувані результати виконання програми 

Очікуваними результатами виконання програми є:

створення ефективного механізму взаємодії виконавчих органів Лихівської селищної ради та жителів громади в бюджетному процесі;

залучення жителів громади до процесу прийняття рішень органів місцевого самоврядування;

формування довіри громадян до органів місцевого самоврядування;

підвищення відкритості діяльності органів місцевого самоврядування;

підвищення рівня прозорості процесу прийняття рішень шляхом надання жителям громади можливості безпосереднього впливу на бюджетну політику.


№ п/п

Очікувані показники

Одиниця виміру

2020 р.

2021 р.

2022 р.


Витрати

1.1

Інформаційна кампанія


тис. грн

2,0


           2,0

       2,0

1.2.

Організація роботи та обладнання пунктів голосуван-ня за проекти

тис. грн

0,1

0,1

0,1

1.3.

Організація голосування за проекти: виготовлення бланків для голосування

тис. грн

0,4

0,4

0,4

1.4.

Реалізація проектів-переможців

тис. грн

50,0

встановлю

ється бюджетом,

але не менше 1% від бюджету розвитку

встановлю

ється бюджетом,

але не менше 1% від бюджету розвитку


Продукти

2.1.

Кількість інформаційних заходів щодо ознайомлення жителів

одиниць

2

2

2

2.2.

Проведення процедури  голосування

одиниць

1

1

1

2.3.

Кількість реалізованих проектів

одиниць

більше 1

більше

 1

більше

1


Ефективності та якості

3.1

Відсоток виконання проектів - переможців

%

100

100

100

3.2

Відсоток залучення жителів громади до участі в Програмі

%

0,5

1

2

 

ІХ. Звітність про хід виконання Програми


У кінці 2020, 2021, 2022 року відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та у січні місяці подає на розгляд до виконавчого комітету Лихівської селищної ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець Програми складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає на розгляд до виконавчого комітету Лихівської селищної ради разом із пояснювальною запискою.


Селищний голова                                                                         Л.С.Горбенко


                                             Додаток 1

до селищної цільової програми «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Лихівській селищній об’єднаній територіальній громаді 2020-2022 роки»


Орієнтовні розрахунки

видатків на інформаційну, промоційну кампанії та організацію голосування за проекти за селищною цільовою Програмою «Громадське бюджетування (бюджет участі) в Лихівській об’єднаній територіальній громаді

на 2020-2022 роки»


Напрями використання коштів

Відповідальний виконавець

2020 рік

(тис. грн)

2021 рік

(тис. грн)

2022 рік

(тис. грн)


Організація роботи та обладнання пунктів голосування за проекти

Відділ загально-організаційного забезпечення

0,1

0,1

0,1


Організація голосування за проекти: виготовлення бланків для голосування

Відділ загально-організаційного забезпечення

0,4

0,4

0,4


Виготовлення  та розміщення графічно-інформаційних матеріалів, плакатів, оголошень щодо проведення зустрічей та запрошення до голосування

Відділ загально-організаційного забезпечення

2,0

2,0

2,0


Оплата по наданню консультаційних послуг щодо написання проектів, інформаційних зустрічей з жителями  щодо впровадження бюджету участі

Фінансово-економічний відділ

1,5

0,5

0,5

  Всього


4,0

4,0

4,0

           
Секретар селищної ради                                                                                          Т.Л.СельніцькаOutdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux