Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 30 серпня 2019р.№ 872– 42/ VII
Про звіт про виконання бюджету Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади за 1 півріччя 2019 року
Опубліковано 05 вересня 2019

            Заслухавши  і  обговоривши  звіт начальника фінансово-економічного відділу виконавчого комітету Лихівської селищної  ради Раєнко О.І. про виконання бюджету  Лихівської селищної ради за  1 півріччя 2019 року, відповідно до п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та п.4 ст. 80  Бюджетного кодексу України, враховуючи   висновки й  рекомендації  постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики    с е л и щ н а    р а д а    в и р і ш и л а:

           Затвердити  звіт  про  виконання    бюджету  Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  за   1 півріччя  2019 року по  доходах -    у сумі 11 716 060,84 грн., і по видатках - у  сумі     12 434 565,08 грн., у тому числі:

        - загальний  фонд  селищного бюджету по доходах  з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі 11 695 016,18  грн.,  з них: власних доходів - у сумі 3 794 739,18  грн., офіційних трансфертів –у сумі 7 900 277 грн.

        -загальний  фонд  селищного бюджету по видатках  у сумі  11 733 154,69 грн.

      - спеціальний фонд селищного бюджету  по доходах  у сумі   21 044,66 грн., з них: власних доходів – у сумі 20 965,70  грн., податкових надходжень – у сумi 78,96 грн.

      - спеціальний фонд селищного бюджету  по видатках  у сумі 701 410,39  грн.                                            Селищний  голова                                                                            Л.С.ГОРБЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про  виконання   бюджету  Лихівської  ОТГ  за 1 півріччя 2019 року 

                         

Бюджет  Лихівської селищної   ради   за 1 півріччя 2019 року всього по  доходах   виконаний   на  100,44%  в т.ч. власних надходжень 104,8% до плану надійшло доходів   3 794 739,18  грн при плані 3 621 000,00 грн., перевиконання склало в сумі 173 739,18 грн.

     - офіційних трансфертів надійшло 7 900 277 грн при плані 7 318 277 грн, % виконання складає 107,95 з них медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при плані  1 175 300 грн, надійшло в сумі 1 175 300 грн, освітньої субвенції при плані 4 350 000 грн, надійшло 4 350 000 грн, базової дотації при плані 1 258 200 грн, надійшло 1 258 200 грн, субвенція з місцевого бюджету 51 825  грн, надійшла в сумі 51 825 грн, дотації надійшло 467 352  грн при плані  467 352 грн.,іншої  субвенції з місцевого бюджету надійшло в сумі 15 600 грн, при плані 15 600 грн , субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад надійшло  582 000 грн.

       Податкові надходження  при плані 1 419 500 грн надійшли в сумі 550 553,43 грн, що становить 109,23% виконання  в т.ч.:

-податок  на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами,із доходів платника податку у вигляді  заробітної плати надійшов 1 110 147,70 грн,при плані 1 079 500 грн.,виконання складає  102,84%.

-податок  на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших ніж заробітна плата при плані 265 000 грн, надійшов 373 439 грн  - виконання 140,92%

-податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування при плані 75 000 грн надійшов 66 946,73 грн, виконання становить 89,26% .

-податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 530 грн. виконання становить 100 %.

-  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів при плані 5120грн, надійшло 145 грн,недовиконання складає 4974,50грн

 Місцеві податки при плані 1 982 550 грн,надійшло2 070 341,21грн,виконання становить 104,43%   

   в т.ч.: - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості при плані 1100 грн, надійшло 52,87грн,невиконання складає 1047,13грн.

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 17000 грн, надходження не було.

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 50000грн, надійшло 53173,04грн,виконання складає 106,35%.

-земельний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 137 044,76 грн, при плані 225 000 грн або 60,91%  недовиконання на 8955,24 грн.

-орендна плата з юридичних осіб надійшла у сумі 658 332,29 грн при плані 680 000 грн або 96,81%,.недовиконання 21667,71грн.

-земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 88 978,15 грн, при плані 24 700 грн, що становить 360,24%.

-орендна плата з фізичних осіб надійшла у сумі 146 010,24 грн, при плані 155 000 грн або 94,20%.,недовиконання на 8989,76грн.

      - транспортний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 18 750грн. надійшло 18750грн,що становить 100 % виконання.

     - транспортний податок з юридичних осіб надійшов 25 000 грн, при плані    25 000грн, або 100%.

     Внутрішні податки на товари та послуги  при плані 212000грн надійшло 171419,16грн ,% виконання становить 80,86.

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції)пальне при плані 32000грн,надійшло 31668,12грн,або 98,96% недовиконання складає 331,88грн..

 - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)пальне при плані 160000грн,надійшло 123403,50грн,або 77,13%,недовиконання 36596,50грн.

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 16 347,54 при затверджених планових показниках 20 000 грн або 81,74%.недовиконано на  3652,46грн.

           Єдиний податок  при плані 796 000 грн надійшов у сумі 942 999,86 грн, що становить виконання 118,48 % в т.ч.:

- єдиного податку з юридичних осіб  надійшло  у сумі 56 465,93 грн при затверджених планових показниках 59 000грн.або 95,70%.

-єдиного податку з фізичних осіб  надійшло у сумі 280 648,65 грн, при затверджених планових показниках 245 000грн, % виконання 114,55.

-єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло доходів у сумі 605 885,28 грн при затверджених планових показниках 492 000 грн, що становить виконання 123,15%.

Неподаткові надходження надійшли в сумі 1769,88грн при плані 1300грн або 136,14%. З них:

-плата за надання інших адміністративних послуг  при плані 800 грн, надійшло 795,96 грн або 99,50 %.

ержавне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  при уточненому плані 450 грн надійшло 702,41грн.становить 156,09%.

державне мито , що пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України при плані 50грн ,надійшло 271,51грн.


       Бюджет  Лихівської  селищної   ради   за 6 місяців 2019 року всього по  доходах по спеціальному фонду  виконаний  89,22 %  в т.ч. власних надходжень 89,22 %,

     -податкових надходжень надійшло  в сумі 78,96 грн, надходження із викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.     

     -плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло (батьківської плати)  20965,70 грн, при плані 23 500,00 грн, що становить 89,22%.

          

      Видатки по загальному фонду  з  селищного  бюджету за 6 місяців 2019 року склали  в сумі 11 733 154,69 грн, в  т.ч.:

-видатки на апарат управління склали 2 050 391,23грн, що становить 68,45% ;

-видатки на дошкільну освіту 428 589,74грн, що становить 56,40%;

-видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 6 285 813,99 грн, що склали 74,70 % ;

-видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 108 670,16 грн, що становить 70,23% ;

-видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення склали 63 810 грн, що становить 52,64%

-видатки на культуру склали 324 924,22 грн, що становить 59,93% ;

-видатки на організацію благоустрою населених пунктів склали 31 930,16 грн, становлять 60,69%;

-видатки на Лихівську місцеву  пожежну охорону склали 352 759,09 грн, що склали 75,21 % ;

-інші дотації з місцевого бюджету(районні програми) 905 126,10 грн, що становить 99,92 % виконання;

-медична субвенція  1 175 300грн, що становить 100 % виконання;

- інші субвенції з місцевого бюджету, що становить 5 840 грн.


           Видатки  по  спеціальному  фонду  з  селищного  бюджету  за 6 місяців 2019 року  склали

  в сумі 701 410,39 грн, в т. ч.:

-видатки на дошкільну освіту 14 030,05 грн, що становить 71,64%.

-видатки на апарат управління склали 48 776,82 грн, що становить 8,76% (придбання ноутбука Lenovo IdeaPad 330-15 та ноутбук HP 250 G6 на суму 21 800 грн.,виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту РП: «Капітальний ремонт будинку селищної ради в смт.Лихівка П`ятихатського району Дніпропетровської області» на суму 26 976,82 грн.)

-видатки на будівництво об`єктів комунальної власності становить 620 534,62 грн, або 100% (виготовлення проектно-кошторисної документації «Захист від підтоплення та затоплення   

смт. Лихівка з влаштуванням систем зливової каналізації в П`ятихатському районі»)

-видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету становить 13 908,90 грн (виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожніх покриттів вул.Центральна та вул.Богдана Хмельницького с.Байдаківка П`ятихатського району.Коригування» в сумі 9 922,50 грн, та проведення експертизи проекту будівництва: «Кошторисна частина капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Центральна та вул.Богдана Хмельницького с.Байдаківка» на суму 3 986,40 грн)  

-інші субвенції з місцевого бюджету становлять 4 160 грн.

        Відповідно  до  Бюджетного   Кодексу  України  та  Закону  України “ Про місцеве самоврядування   в  Україні ” звіт про виконання  бюджету  Лихівської  селищної  ради  за  6 місяців 2019   року  потребує  затвердження:


ВСЬОГО   ДОХОДИ :   11 716 060,84 грн 

            загального  фонду  в сумі 11 69016,18  грн в т.ч.:

   власних надходжень   в  сумі 3 794 739,18 грн,

  офіційних трансфертів  в сумі 7 900 277 грн.


                  спеціального  фонду  в сумі 21 044,66 грн в т.ч.:

    власних надходжень   в  сумі 20 965,70 грн,

    податкових надходжень 78,96 грн.


ВСЬОГО  ВИДАТКИ  :  12 434 565,08 грн

             загального  фонду в сумі 11 733 154,69 грн,

спеціального фонду в сумі 701 410,39 грн.

( кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку)


Начальник фінансово-економічного відділу                                       О.І.Раєнко


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux