Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 11 серпня 2020р.№ 1695-53/VII
Про звіт щодо виконання бюджету Лихівської селищної ради за 1 півріччя 2020 року
Опубліковано 12 серпня 2020

            Заслухавши  і  обговоривши  звіт начальника фінансово-економічного відділу - головного бухгалтера  Лихівської селищної  ради Раєнко О.І. про виконання бюджету  Лихівської селищної ради за 1 півріччя 2020 року, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, враховуючи   висновки й  рекомендації  постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики    с е л и щ н а    р а д а      в и р і ш и л а:

           Затвердити  звіт  про  виконання    бюджету  Лихівської селищної ради за  1 півріччя 2020 року   по  доходах - у сумі 10 760 182,10 грн. і по видатках - у  сумі  12 111 559,50 грн., у тому числі:

  - загальний  фонд  селищного бюджету по доходах,  з урахуванням сум,  одержаних з бюджетів інших рівнів, у сумі 10 743 493,58 грн., з них:

           - власних доходів у сумі 3 561 020,58 грн.,

                - офіційних трансфертів у сумі 7 182 473,00грн.

  -спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі    16 688,52грн., з них:

           - власних надходжень в сумі 16 642,11 грн.;

            - екологічний податок  46,41 грн;

 -загальний фонд селищного бюджету по видатках у сумі   12 096 998,20 грн.

  - спеціальний фонд  по видатках  у сумі 14 561,30 грн., з них  плата за послуги бюджетних установ (батьківська плата) у сумі 14 561,30грн.

              


Селищний  голова                                                                                              Л.С.Горбенко

 

 

 

 

 

 

             

Інформація 

про виконання селищного бюджету

за 1 півріччя 2020 року

            Бюджет  Лихівської  селищної   ради   за  1 півріччя 2020 року  всього по  доходах   виконаний   на   100,16 %.

  До загального фонду селищного бюджету всього надійшло 10 743 493,58  грн  в т.ч.:

- власних надходжень надійшло 561 020,58 грн- це 101,92 % до плану,  перевиконання склало 66 935,58 грн.

-офіційних трансфертів надійшло7 182 473 грн, з них: 

 -медичної субвенції з державного бюджету місцевим  бюджетам  при плані                           626 600 грн,надійшло  в сумі 626 600 грн.,

 -освітньої  субвенції  при плані  4 547 500 грн., надійшло  4 547 500 грн.,

  -базової дотації при плані  625 400 грн., надійшло 625 400 грн,

   -дотації з місцевого бюджету при плані 36297 грн., надійшло в сумі                   36297 грн., що становить 100% виконання.

  - податкові надходження  при плані 1 573 170 грн надійшли в сумі   1 665 922,77 грн., що становить 105,90 % виконання  в т.ч.:

- податок  на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді  заробітної плати (110101)  надійшов   1 377 859,15 грн., при плані 1 291 000 грн.,виконання складає 106,73 %.

податок  на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших ніж заробітна плата(110104)  надійшов у сумі  219 236,08 грн.,при плані 218 000 грн, % виконання 100,57.

- податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування(110105) при плані 64 000 грн надійшов у сумі 68 827,54 грн., виконання становить 107,54%, перевиконання 4 827,54 грн.

податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності(110202)- надходжень не було.         

-  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів надійшла в сумі 133 грн.

- Податок  на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки,сплачений юридичними     особами(18010400) при плані 48 000 грн надійшов у сумі 47 737,38 грн;

          -   Плата   за  землю  в т.ч. :

земельний податок з юридичних осіб(180105) надійшов у сумі  92 820,65 грн., при плані 81 000 грн або 114,59% перевиконання на 11 820,65 грн.

орендна плата з юридичних осіб (180106)надійшла у сумі 518 864,41 грн при плані 573 000 грн або 90,55% виконання .

земельний податок з фізичних осіб (180107) надійшло 55 451,34  грн.

орендна плата з фізичних осіб(180109) надійшла у сумі 100 344,64  грн., при плані 109 000 грн або 92,06 % виконання.

     - Транспортний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 33 673,33 грн.

       -Внутрішні податки на товари та послуги при плані 95 600 грн надійшло

         158 139,83 грн, з них:

  - акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції)пальне  надійшов у сумі 31 661,79 грн ;

  -акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції) пальне надійшов у сумі 109 406,17 грн, % виконання 154,09.

     -Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000) надійшов у сумі 17 071,87 грн при затверджених планових показниках 15 600 грн або 109,44 %.

   - Єдиний податок  при плані 879 500 грн надійшов у сумі 88170,88 грн, що становить виконання 100,87 % в т.ч.:

єдиного податку з юридичних осіб  надійшло  у сумі  8 800,43 грн.,при плані 8 500 грн,% виконання  103,53.

єдиного податку з фізичних осіб  надійшло у сумі 271 088,75 грн. при затверджених планових показниках 256 000 грн., % виконання 105,89.

єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків (180505) надійшло доходів у сумі 607 281,70 грн. при затверджених планових показниках 615 000 грн.,що становить виконання 98,74%.

Неподаткові надходження надійшли в сумі 762,35 грн,з них:

Плата за надання інших адміністративних послуг не  надходила.

Державне мито при уточненому плані 920 грн надійшло 432,51 грн.

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності надійшло 0,85 грн.

Інші надходження становлять 328,99 грн.

               Бюджет  Лихівської  селищної   ради   за  6 місяців  2020 року  всього  по  доходах  по спеціальному  фонду  виконаний  на 95,36 % , в т.ч. власних надходжень 95,10 %:

- надійшло плати за послуги,що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю(батьківської плати)  14 664,58  грн, при плані                  17 500,00 грн.                            

   -  Надходжень  із викидів  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря надійшло  46,41 грн;

-надходження бюджетних установ- 1977,53 грн.

          Видатки  по  загальному  фонду  з  селищного  бюджету  за  6 місяців 2020 року  склали  в сумі 12 096 998,20  грн., в  т. ч.: 

 - видатки  на апарат  управління  склали 2 802 971,55 грн., що становить 81,58% ;

 - видатки  на  дошкільну освіту 682 746,83 грн., що становить 80,6 % ;

   - видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали        5 880 426,33 грн., що склали 75,91 % ;

   - компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті склали 460,56 грн або 19,85 %;

    -видатки на організацію та проведення громадських робіт склали                   115 790,96 грн.,що становить 58,06% ;

  - видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення складають 45 000 грн або 35,37%

    -видатки на культуру склали 413 809,25 грн, що становить 36,42 % ;

     -видатки на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства складають 18 636 грн, або 74,54% виконання на вказаний період.

     -на організацію благоустрою населених пунктів витрачено 26 971,68 грн, 25,69% виконання;

     -витрати на здійснення заходів із землеустрою склали 10 953,72 грн, % виконання 0,90;

      -членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування склали                        5 500 грн;

      -витрати на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха становлять 50 826 грн,що становить 100% виконання;

      -видатки на Лихівську місцеву  пожежну охорону склали  38845,32 грн., або 79,22 % ;

  -інші дотації з місцевого бюджету 956 060 грн., що становить 100 % виконання ;

  -медична субвенція  626 600 грн., що становить 100 % виконання.

   -витрати по інших субвенціях з місцевого бюджету склали  78 400 грн,               53,74 % виконання;

     Видатки профінансовані в повному обсязі, згідно кошторисних призначень, заборгованість  відсутня.

      Видатки  по  спеціальному  фонду  з  селищного  бюджету (батьківська плата) за  6 місяців 2020 року   склали:

-на дошкільну освіту  в сумі 14561,30  грн (харчування);

-організація благоустрою населених пунктів - придбання мотокоси  в кількості 4 штук на  суму 37 920 грн;

-інші субвенції з місцевого бюджету - співфінансування на придбання шкільного автобуса 200 000 грн.

     Відповідно до  Бюджетного  Кодексу  України  та  Закону  України   “ Про місцеве самоврядування  в Україні ” прошу   затвердити  звіт про виконання  бюджету  Лихівської  селищної  ради за  6 місяців 2020   року.

ВСЬОГО   ДОХОДИ : 10 760 182,10 грн

           а)   по  доходах  загального  фонду  в сумі   10 74493,58  грн. в т.ч.:

                      власних надходжень   в  сумі  561 020,58  грн.,

                      офіційних трансфертів  в сумі  7 182 473,00 грн.

          б)   по  доходах  спеціального  фонду  в сумі  16 688,52  грн. в т.ч.:

                      власних надходжень   в  сумі 16 642,11 грн.,

                      екологічний податок в сумі  46,41 грн;

ВСЬОГО  ВИДАТКИ : 12 111 559,50 грн

          в)  по  видатках   загального  фонду в сумі   12 09998,20 грн.,

                     видатки спеціального фонду 14 561,30грн


Начальник фінансово-економічного відділу                                     Раєнко О.І.                      

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux