Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 20 липня 2017р.№ 138–18/VII
Про Комплексну програму соціального захисту населення «Турбота» Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на період 2017-2020 років
Опубліковано 31 липня 2017

Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови  Горбенко Л.С.про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  на період 2017-2020 років, з метою вирішення невідкладних питань соціально-побутового, медичного, організаційно-правового і культурного обслуговування учасників війни і ветеранів праці, осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та керуючись ст. 26 ч.1 п.22 та ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада вирішила:

  1.Затвердити Комплексну програму соціального захисту населення «Турбота» Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  на період 2017-2020 років (далі – Програма) згідно додатку 1, що додається.

2.Затвердити Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки згідно додатку 2, що додається.

3.Секретареві  селищної ради Сельніцькій Т. Л. забезпечити оприлюднення даного рішенняв мережі Інтернет.

4.Дане рішення вступає в дію з 18 липня 2017 року.

5.Контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (ГОРБ Т.І. )

 Селищний голова                                                                      Л.С.ГОРБЕНКО

                                                                                                         

                                                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                  до рішення   селищної ради від 20 липня 2017 року 

                                                                                                від 20 липня 2017 року  №138 – 18 / VII

К О М П Л Е К С Н А  П Р О Г РАМА

соціального захисту населення «Т У Р Б О Т А»

Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади

на період 2017-2020 роки

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Соціальний захист є основним завданням соціальної політики, що ставить за мету забезпечення прав і гарантій людини у сфері рівня та якості життя. Турбота про людей, які перебувають у складних життєвих обставинах – один з основних напрямів державної політики у сфері соціального захисту населення. Соціальний захист населення – одна з головних функцій держави, яка має виконуватися завжди і за будь-яких обставин на користь тих громадян, у житті яких виникли проблеми. Сфера дії соціального захисту – це особа, сім’я, їхній добробут, і не лише матеріальний, а й соціальний, тобто покращення соціального самопочуття людини, впевненості у своєму майбутньому.

При розробці Програми враховувались наступні обставини:

- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої все більша кількість інвалідів, пенсіонерів, багатодітних сімей опиняється не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;

- доцільність поліпшення організаційно-правого забезпечення надання фінансової допомоги громадянам;

- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення

Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» Лихівської селищної ради на період 2017-2020 років (далі – Програма) підготовлена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26, ст.34 та ст. 42), «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про увічнення Перемоги над нацизмом у Другій світовій війни 1939-1945 років», «Про поховання та похоронну справу», Постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №99 «Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2011 року № 158 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» та інших законодавчо-нормативних актів.

Розділ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Основною метою Програми є надання соціальних допомог та послуг незахищеним верствам населення Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  та сім’ям, які знаходяться в складних життєвих обставинах і неспроможні їх самостійно подолати. Через соціальну допомогу виконується функція, яка полягає в тому, щоб допомогти людям, які потрапили в скрутну життєву ситуацію, вийти з цього стану і не опинитись на узбіччі суспільства. Найбільшу увагу суспільства і територіальної громади потребує вирішення проблем громадян старшого покоління, інвалідів, чорнобильців, дітей війни, учасників бойових дій, воїнів Афганістану, учасників АТО та членів їхніх сімей, багатодітних сімей, одиноких громадян, дітей-сиріт, онкохворих, та інших категорій населення.

Програма включає додаткові, до здійснюваних за рахунок державного бюджету, заходи щодо поліпшення рівня життя громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують соціальної допомоги і підтримки.

З огляду на умови сьогодення Програмою визначено основні пріоритетні напрямки :

- надання матеріальної допомоги окремим категоріям малозабезпечених верств населення Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади, які опинилися в складних життєвих обставинах;

- надання матеріальної допомоги на лікування, в т.ч. на проведення складних хірургічних операцій, лікування онкохворих;

- надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення пожежі, стихійного лиха та підтоплень;

- надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, іншим громадянам, які внаслідок недостатнього матеріального забезпечення потребують соціальної підтримки;

- надання одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерори-стичної операції, членам сімей загиблих учасників АТО, пораненим та травмоавним, (або одному з членів їх сімей) у поточному році;

- невідкладне підвищення рівня соціальної захищеності учасників антитерористичної операції та членів їхніх сімей, вирішення питань надання додаткових соціальних гарантій, дієвої допомоги та підтримання в них належного морально-психологічного стану;

- надання матеріальної допомоги особам, яким виповнилося 90, 95 , 100 років.

- надання грошової допомоги відповідно до Порядку надання допомоги

на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка забов’язалася поховати померлого, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99

Розділ 3. ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Матеріальна допомога надається на підставі рішень Лихівської селищної ради та виконавчого комітету селищної ради, відповідно до заяв громадян, які потребують допомоги чи заяв їх рідних, або клопотань установ, організацій, в тому числі і громадських. Одноразова матеріальна допомога громадянам, які потребують соціальної підтримки, надається у Порядку, який наведено у Додатку, що додається до Програми.

Заходи щодо виконання цієї Програми визначено у Додатку 2, що додається до цього рішення.

 Розділ 4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Очікується, що в результаті реалізації Комплексної програми соціального захисту населення «ТУРБОТА» Лихівської селищної ради на період 2017-2020 років, відбудеться покращення умов проживання громадян, які потребують соціального захисту та подоланя ними складних життєвих обставин.

Очікується також, що реалізація цієї Комплексної програми сприятиме ефективному використанню коштів селищного бюджету та зростанню довіри територіальної громади до місцевої влади.

Розділ 5. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Фінансування Комплексної програми соціального захисту населення «ТУРБОТА» Лихівської селищної ради на період 2017- 2020 років здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у рішеннях сесій Лихівської селищної ради про селищний бюджет на відповідний рік та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. Щорічно при формуванні селищного бюджету планується передбачати, виходячи із реальних фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів цієї Програми. В разі необхідності протягом бюджетного року рішенням сесії селищної ради затверджуються зміни щодо загального обсягу фінансування Програми. Для реалізації Програми також можливе фінансування за рахунок благодійних внесків, гуманітарної допомоги, інших джерел, не заборонених законодавством.

Розділ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

Організація виконання Програми здійснюється селищним головою та виконавчим комітетом Лихівської селищної ради. Інформація про хід виконання Програми надається на розгляд сесій селищної ради постійною комісією селищної ради з фінансово-економічних  питань  та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики двічі на рік, а саме: за              I півріччя – до 1 серпня; за рік – до 31 грудня.

Секретар селищної ради                                                          Т.Л.Сельніцька

         Додаток 1 до Програми

Заходи до Комплексної  програми  соціального захисту населення Лихівської селищної територіальної громади на 2017 рік

 

П/п

Назва заходу

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансових ресурсів, у тому числі за роками  (грн.)

1

2

3

4

5

1

Проводити інформаційно- роз’яснювальну роботу серед населення щодо змін, нововведень у законодавстві України з питань соціального захисту

Виконавчий

комітет

селищної ради

фінансування не потребує

2017-2020

2

Забезпечити проведення щорічної Всеукраїнської благодійної акції «Милосердя» та місячника Червоного Хреста.

Виконавчий

комітет

селищної ради,

Районна

громадська організація Товариства Червоного Хреста

благодійні внески, інші джерела, не заборонені законодавством

2017-2020

3

Проводити обстеження матеріально- побутових умов проживання громадян з метою вивчення потреб інвалідів, ветеранів війни,дітей війни, сімей військовослужбовців, учасників АТО, одиноких непрацездатних громадян, малозабезпечених та багато- дітних сімей.тощо.  Складати акти про результати обстежень. В разі необхідності надавати пропозиції щодо надання конкретної допомоги зазначеній категорії громадян. виносити на розгляд виконавчого комітету та сесій селищної ради.

Виконавчий

комітет

селищної ради

фінансування не потребує

2017-2020

4

Проводити обстеження матеріально- побутових умов проживання громадян, які звернулися за наданням матеріальної допомоги. Складати акти про результати обстежень

Виконавчий

комітет

селищної ради

фінансування не потребує

2017-2020

5

Забезпечувати соціально-побутовим обслуговуванням одиноких громадян похилого віку та інвалідів (на дому), які потребують цієї допомоги.

Виконавчий

комітет

селищної ради

Селищний бюджет

2017-

2018-

2019-

2020-

6

Надавати матеріальну допомогу або  частково відшкодовувати громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, в тому числі на довготривале  лікування тяжкохворих громадян, на проведення хірургічних операцій та лікування тяжкохворих

Виконавчий

комітет

селищної ради

Селищний бюджет

2017- 47000 грн.
2018-
2019-
2020-

7

Надавати матеріальну допомогу таким категоріям населення: малозабезпечені сім’ї, інваліди, діти-інваліди, діти-сироти, напівсироти, студенти, діти війни, учасники бойових дій, ліквідатори ЧАЕС, багатодітні сім¢ї, одинокі та багатодітні матері, особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги, іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах

Виконавчий

комітет

селищної ради

Селищний бюджет

2017-
2018-
2019-
2020-

8

Надавати одноразову матеріальну допомогу громадянам, яким виповнилося 80, 85, 90, 95, 100 і більше років.

Селищний голова

Селищний бюджет

2017-
2018-
2019-
2020-

9

Надання матеріальної допомоги особам, які постраждали внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій (пожежі, стихійного лиха та підтоплень).

Селищний голова

Селищний бюджет

2017-
2018-
2019-
2020-

10

Надавати матеріальну допомогу учасникам антитерористичної операції, пораненим та травмованим (або одному з членів їх сімей),
членам сімей загиблих учасників АТО, а також мобілізованим військовослужбовцям та членам їх сімей

Селищний голова

Селищний бюджет

2018-
2019-
2020-

11

Організувати привітання ветеранів війни, дітей війни з Днем Перемоги та Днем визволення населених пунктів нашої територіальної громади від німецько-фашистських загарбників.

Селищний голова, виконком селищної ради, керівники шкіл

Благодійні внески, інші джерела, не заборонені законодавством

2018-
2019-
2020-

12

Організувати привітання учасників АТО з Днем захисника України
(14 жовтня).

Селищний голова,

виконавчий

комітет

Селищний бюджет, благодійні внески, інші джерела, не заборонені законодавством.

2017-
2018-
2019-
2020-

13
Створити реєстр учасників АТО, які потребують надання земельних ділянок для цілей передбачених ст. 121 Земельного кодексу України.
Своєчасно вносити до нього доповнення.

Виконавчий

комітет

селищної ради

фінансування не потребує

2017 -2020

14

Забезпечити першочергове надання учасникам АТО та членам сімей загиблих( у разі наявності) земельних ділянок для цілей передбачених ст. 121 Земельного кодексу України

Селищна рада,

Виконавчий

комітет

фінансування не потребує

2017-2020

15

Забезпечити надання грошової допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка забов’язалася поховати померлого відповідно до Порядку надання допомоги, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. №99.

Селищний голова

Селищний бюджет

2018-
2019-
2020-

16

Започаткувати та сприяти розвитку волонтерського руху для надання допомоги одиноким непрацездатним громадянам похилого віку, інвалідам, учасникам бойових дій,ветеранам війни, вдовам, вдівцям та дітям війни. Залучати до цього волонтерського руху молодь, в тому числі і шкільну, підприємства, організації та установи

Селищний голова,

виконком селищної ради, керівники шкіл.

фінансування не потребує

2017-2020

17

Організовувати безкоштовну передплату на газети «Ветеран України» та інші газети для учасників війни, ветеранів праці та інвалідів

виконком селищної ради

Селищний бюджет, благодійні внески, інші джерела, не заборонені законодавством

2018-
2019-
2020-

18

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2017-  3000 грн.
2018-
2019-
2020-

19

Забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноос- вітніх та дошкільних навчальних закладах дітей, батьки яких є :
 - військовослужбовці, які перебувають в зоні АТО;
- малозабезпечені сім’ї ;
- багатодітні сім’ї, які мають троє і більше дітей до 18 років ;
- діти-сироти та діти,батьки яких загинули в зоні  АТО під час виконання свого військового обовязку; 
- діти-інваліди ; 
- діти, позбавлені батьківського піклування

виконком селищної ради

Селищний бюджет,благодійні внески, інші джерела, не заборонені законодавством

2017-
2018-
2019-
2020-

20

Надання допомоги на оздоровлення дітей на пришкільному майданчику

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2017-13650 грн
2018-
2019-
2020-

21

Надання матеріальної допомоги інвалідам війни, сім’ ям померлих воїнів –інтернаціоналістів

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2018-1600
2019-1600
2020-1600

22

Надання матеріальної допомоги  в’язням концтаборів

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2018-
2019-
2020-

23

Надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих учасників АТО                              ( щомісячно на опалення будинку)

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2018-
2019-
2020-

24

Надання матеріальної допомоги  сім’ям померлих ліквідаторів аварії на ЧАЕС

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2018-
2019-
2020-

25

Надання матеріальної допомоги   дітям –інвалідам

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2018-
2019-
2020-

26

Надання матеріальної допомоги   інвалідам по зору

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2018-
2019-
2020-

27

Надання матеріальної допомоги громадянам,  які втратили працездатність ( не працюючим)

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2018-
2019-
2020-

28

Надання матеріальної допомоги  непрацюючим ( працездатним) громадянам,  які втратили працездатність ( не працюючим)

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2018-
2019-
2020-

29

Забезпечення новорічними подарунками дітей

виконком селищної ради

Селищний бюджет

2017-
2018-
2019-
2020-


Секретар селищної ради                                            Т.Л.СЕЛЬНІЦЬКА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Додаток 2 до Програми     

                                                                        ПАСПОРТ

Комплексної програми соціального захисту населення «Турбота» Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  

на період 2017-2020 років

 

1. Назва: Комплексна програма соціального захисту населення «Турбота» Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  на період 2017-2020 років

2. Підстава для розроблення: Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закони України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»; «Про соціальні послуги»; «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»; «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»; «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»; «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей».

3. Замовник Програми або координатор: виконавчий комітет Лихівської селищної ради.

4. Відповідальні за виконання: відділ загально-організаційного забезпечення виконавчого комітету Лихівської селищної ради, фінансово-економічний відділ.

5. Мета: забезпеченні додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту окремих категорій мешканців територіальної громади;  створенні фінансових, організаційно-правових механізмів для досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя незахищених верств за рахунок можливостей місцевого самоврядування та у співпраці з громадськістю.

6. Початок : 2017 рік, закінчення: 2020 рік.

7. Загальні обсяги фінансування:

Джерела фінансування
Обсяг фінансування усього, тис. грн

За роками виконання

2017
2018
2019
2020
Державний бюджет
-
-
-
-
-
Обласний бюджет
-
-
-
-
-
Селищний бюджет
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
В межах бюджетних призначень
Інші джерела
-
-
-
-
-

Секретар селищної ради                                                          Т.Л.СЕЛЬНІЦЬКА

                                             Додаток 1 

                                                                                                                 до рішення   селищної ради 

                                                                                                          від 20 липня 2017 року  №138 – 18 / VII

ПОРЯДОК

 надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, 

які потребують соціальної підтримки

І.Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки

1.1.Порядок надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які потребують соціальної підтримки (далі – Порядок) визначає механізм надання та виплати одноразової матеріальної допомоги, що надається згідно заходів, передбачених Комплексною програмою соціального захисту населення «Турбота» Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  на період 2017-2020 років.

1.2.Одноразова матеріальна допомога надається заявнику, як правило, один раз на рік за рішенням селищної ради або за рішенням  виконавчого комітету ( у разі, якщо розмір допомоги встановлено за рішеннм селищної ради), але допускається повторне надання матеріальної допомоги за рішенням сесії селищної ради в особливо складних життєвих ситуаціях .

1.3.Матеріальна допомога надається малозабезпеченим, непрацездатним, важко і хронічно хворим громадянам, багатодітним і неповним сім’ям, громадянам похилого віку, ветеранам війни та праці, особам з обмеженими фізичними можливостями, учасникам бойових дій, а також учасникам антитерористичної операції, в тому числі пораненим, травмованим (або одному з членів їх сімей), а також членам сімей загиблих учасників АТО, дітям-інвалідам, ліквідаторам ЧАЕС, батькам багатодітних сімей, опікунам дітей-сиріт, громадянам, які потерпіли від стихійного лиха, пожежі тощо,  та іншим громадянам, які потребують соціальної підтримки.

1.4. Для надання одноразової матеріальної допомоги, заявник (або член його родини) надає особисте звернення ( заяву) на ім’я селищного голови, а також такі документи:

- ксерокопія паспортного документу, що засвідчує особу заявника та адресу його місця проживання;

 - ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстрцій- ного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті); 

 - ксерокопія одного з документів: пенсійного посвідчення, посвідчення інваліда, ветерана війни чи праці, учасника бойових дій, інше посвідчення або довідка, що встановлює його статус, тощо;

-інформація про рахунок у банківській установі – у разі виплати одноразової матеріальної допомоги через банківську установу.

Крім цих документів, при необхідності заявник надає й такі документи:

- акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника;

 - довідка про стан здоров'я та необхідність лікування громадянина;

 - документи, що підтверджують надзвичайні обставини, які призвели до

 скрутного становища;

 - довідка про склад сім’ї; 

- довідки про доходи заявника;

- ксерокопія довідки про участь в антитерористичної операції;

 - ксерокопії медичних документів, які підтверджують поранення (травму, 

 ушкодження), отримане під час участі в антитерористичної операції; 

- інші документи, що можуть підтверджувати необхідність надання

 одноразової матеріальної допомоги. 

1.5.Питання надання одноразової матеріальної допомоги громадянину може порушити установа, організація, в т.ч. і громадська. Для цього вона подає клопотання на ім’я селищного голови, а також документи, передбачені п.1.4 цього Порядку.

1.6.У разі відсутності необхідного пакету документів, які є обов'язковими для надання одноразової грошової допомоги (пункт 1.4 Порядку), заяви громадян повертаються до заявника для подальшого зібрання документів.

1. 7. Розгляд звернень громадян з питання надання одноразової матеріальної допомоги здійснює виконавчий комітет селищної ради.

1.8. За наслідками розгляду отриманих документів, заявникові може бути відмовлено в наданні одноразової матеріальної допомоги, якщо:

- заявник працездатний або працездатні члени його сім'ї без поважних причин не працюють і не зареєстровані в установленому порядку як безробітні;

- особа протягом поточного року вже отримувала одноразову матеріальну допомогу по одному виду допомог з коштів селищного бюджету.

1. 9.Розмір допомоги встановлюється на підставі вивчення документів та актів, що підтверджують потребу заявника в допомозі. При розгляді звернень селищна рада або виконавчий комітет обов’язково враховує акт обстеження матеріально-побутових умов проживання сім’ї заявника, складений створеною виконавчим комітетом комісією по обстеженню матеріально-побутових умов проживання громадянина, який потребує допомоги.

1.10. Розмір одноразової матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції (в тому числі пораненим та травмованим), членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції встановлюється щорічно за рішенням сесії селищної ради.

1. 11. Розмір допомоги постраждалим учасникам антитерористичної операції визначає сесія селищної ради у кожному конкретному випадку залежно від складності проблеми заявника у розмірі від однієї  мінімальної заробітної плати до трьох.

1. 12.Сесія селищної ради та виконавчий комітет мають право в окремих випадках приймати рішення щодо надання одноразової грошової допомоги в розмірі, який перевищує розмір передбачений п.8 та п.10 цього Порядку, особам у разі тривалої хвороби, стихійного лиха та інших особливих обставин, що підтверджуються відповідними документами.

1.13. Допомога, що належала її одержувачу (постраждалому учаснику АТО) і залишилася неотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується за заявою одного з членів сім’ї, за умови подання ним відповідної заяви впродовж шести місяців з дня смерті.

2.Порядок надання  матеріальної грошової допомоги  на поховання мешканцям  Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади.

     Порядок надання матеріальної грошової допомоги на поховання мешканцям Лихівської селищної ОТГ (далі - Порядок) визначає порядок та умови надання матеріальної грошової допомоги (далі - матеріальна допомога) на поховання осіб, у яких відсутнє право на отримання такої допомоги за рахунок коштів державного бюджету, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.   

Право на отримання  допомоги на поховання

   Право на отримання цієї допомоги мають громадяни, які здійснили поховання померлого (померлої):

1. Аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу I-IV рівня акредитації, що навчається за денною формою, учня професійно-технічного навчального закладу,якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб.                                                

2. Дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми".                                                                                                                                      3. Особи, не застрахованої в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" або Закону України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам".
4. Особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна.

.5. Особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам".

Перелік документів, необхідних для надання матеріальної допомоги на поховання

1. Заява виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.

2. Паспорт чи інший документ, що посвідчує особу виконавця волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалася поховати померлого.
3. Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для виплати допомоги, виданий відділом реєстрації актів цивільного стану, або довідка про смерть;

4.Копія свідоцтва про смерть;

5.Довідка про  смерть  (оригінал), видана органами реєстрації запису актів цивільного стану;

6.Довідки про те, що померла особа не перебувала на обліку в Управлінні пенсійного фонду, фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та не була фізичною особою-підприємцем.

Порядок надання матеріальної допомоги на поховання

  1. Виконавець волевиявлення померлого або особа, яка зобов'язалася поховати померлого, який(а) має намір отримати допомогу, особисто звертається до виконавчого комітету селищноїради за останнім місцем проживання померлого із заявою про надання допомоги та подає необхідні документи.
 2.Виконавчий комітет селищної ради приймає рішення про призначення допомоги.
  3. Після прийняття рішення про призначення допомоги здійснюється її виплата через установи уповноваженого банку.                                                       

Строки для надання допомоги на поховання

      Допомога на поховання надається в день звернення за нею протягом шести місяців після смерті особи у розмірі, встановленому на день смерті.

Перелік підстав для відмови в наданні матеріальної допомоги на поховання
      Відсутність підстав, зазначених у пункті 3.
Допомога на поховання не виплачується у разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі).

Секретар селищної ради                                                              Т.Л.Сельніцька

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux