Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 23 березня 2018р.№ 411–30/VII
Про Програму оздоровлення та відпочинку дітей Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки
Опубліковано 23 березня 2018

            Заслухавши та обговоривши інформацію селищного голови  Горбенко Л.С. про  необхыднысть прийняття Програми оздоровлення та відпочинку дітей Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки,  та з метою організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг,  керуючись    Конвенцією «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікованою Україною 27 лютого 1991 року), Законами України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства», Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:

  1.Затвердити  Програму оздоровлення та відпочинку дітей Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки  (далі – Програма) згідно додатку 1, що додається.

2.Передбачити в селищному бюджеті на 2018 рік кошти на виконання даної Програми.

3.Контроль за виконанням даного рішення, покласти на постійну комісію селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики (ТІТОВ)

 Селищний голова                                                                      Л.С.ГОРБЕНКО

 

 

                                                                                                   Додаток 

                                                                                                   до рішення селищної ради 

                                                                                                                                                                  від 23.03.2018 року  №   411 – 29 / VII                                                                       

ПАСПОРТ 

Програми  оздоровлення та відпочинку дітей
Лих
івської селищної обєднаної територіальної громади на 2018-2020 роки

Назва: Програма «Оздоровлення та відпочинку дітей Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки» (далі – Програма)

Підстава для розроблення: Конвенція «Про права дитини» від 20 листопада 1989 року (ратифікована Україною 27 лютого 1991 року), Закони України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства», ;«Про позашкільну освіту», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про фізичну культуру і спорт», «Про охорону дитинства»;Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»

Ініціатор – головний замовник: Лихівська селищна рада

Розробник: відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  та фінансово-економічний відділ виконавчого комітету селищної ради.

Мета: організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення  Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг, збереження та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів на території громади, сприяння модернізації їх інфраструктури відповідно до сучасних умов.

Початок: 2018 рік, закінчення: 2020 рік.

Загальні обсяги фінансування: фінансування Програми здійснюється в межах можливостей місцевого бюджету.

Очікувані результати: виконання Програми дасть змогу: забезпечення послугами з відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок всіх джерел фінансування. Виконання заходів сприятиме створенню належних соціально-економічних умов для повноцінного відпочинку та оздоровленню дітей.

Контроль за виконанням: контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітетЛихывської селищної ради, відділ з питань освіти, культури, туризму,  молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету селищної ради  щороку до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

 

Програма
оздоровлення та відпочинку дітей Лихівської селищної обєднаної територіальної громади  на 2018-2020 роки

Загальні положення

    Програма з відпочинку та оздоровлення дітей Лихівської об’єднаної територіальної громади на 2018 – 2020 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України: «Про оздоровлення та відпочинок дітей», «Про охорону дитинства».

   Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей.

Мета і основні завдання Програми

       Метою Програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров’я дитячого населення Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та якості оздоровчих та відпочинкових послуг.

                         Основними завданнями Програми є:

                  у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

 • збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;
 • створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку;
 • надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;
 • формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя.

Напрями виконання Програми

1) Організація оздоровлення та відпочинку дітей.
2) Підвищення якості та безпеки оздоровчих послуг для дітей.
3) Впровадження новітніх методик дитячого оздоровлення.
4) Сприяння підвищенню якості роботи педагогічного, медичного персоналу, персоналу харчоблоків та їдалень дитячих оздоровниць.
5) Збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, збільшення частки дітей, охоплених послугами оздоровлення.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, обґрунтування необхідності її розв’язання

     Рівень захворюваності дітей шкільного віку набуває значних масштабів і потребує посилення уваги місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

     На стан здоров’я сучасного мешканця Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  впливає ціла низка факторів, серед яких значне місце посідають рівень та спосіб життя, шкідливі звички, екологічний стан в регіоні.

     Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких у сфері оздоровлення та відпочинку дітей недостатнє фінансування відпочинку та оздоровлення дітей.

Фінансове забезпечення Програми

   Програма реалізовується за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

    Під час формування проекту місцевого бюджету селищна рада передбачає асигнування на реалізацію Програми в межах можливостей місцевого бюджету.

     Орієнтовані обсяги та джерела фінансування наведені у додатку 1 до Програми.

Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

   Контроль за виконанням Програми покладається на виконавчий комітет Лихівської селищної ради, відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спору та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Лихівської селищної ради, постійну комісію селищної ради з гуманітарних та соціально-культуриних питань. 

      Відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спору та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету селищної ради щороку до 25 грудня інформує виконавчий комітет про хід виконання Програми.

Очікувані результати виконання Програми

- створення оптимальних умов щодо  безпечного та ефективного перебування дітей у закладах освіти Лихівської селищної ради під час оздоровлення та відпочинку;
 - підтримку ініціатив молодіжних громадських організацій, спрямованих на формування культури здорового способу життя;
- покращення виховної роботи у закладах освіти Лихівської селищної ради, сприяння патріотичному вихованню дітей, популяризації народних традицій, утвердження духовних цінностей, розвиток нахилів та здібностей дітей під час оздоровлення та відпочинку;
               - вчасне надання необхідної невідкладної допомоги;
               - урізноманітнення форм відпочинку дітей за рахунок створення та забезпечення діяльності пришкільних  таборів;
               - створення умов для зміцнення фізичного та психологічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку.

            - збільшення кількості дітей, охоплених послугами відпочинку та оздоровлення, в першу чергу, дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

Секретар селищної ради                                                                          Сельніцька Т.Л

Додаток 1
до Програми оздоровлення та відпочинку дітей Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади                      на 2018-2020 роки

Заходи з реалізації Програма оздоровлення та відпочинку дітей Лихівської селищної обєднаної територіальної громади на 2018—2020 роки

№ з/п
Зміст заходу
Відповідальні виконавці
Орієнтовні обсяги фінансування ( грн.)
У тому числі за роками
2018
2019
2020
1
2
3
5
6
7
8
1.
Розробити положення про підбір та направлення дітей пільгових категорій на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів місцевого бюджету
Відділ  з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Не потребує фінансування
-
-
-
2
Постійно оновлювати базу даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та мають бути направлені на оздоровлення та відпочинок
Відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Не потребує фінансування
-
-
-
3
Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги (придбання путівок )
Відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
4.
Забезпечити роботу в літній період таборів з денним перебуванням на базі загально-освітніх та позашкільних закладів освіти
Відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Не потребує фінансування
-
-
-
5
Організувати харчування дітей в пришкільних дитячих таборах відпочинку на базі загальноосвітніх закладів освіти
Відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, керівники закладів
6.
Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових заходів, еколого-натуралістичних, природоохоронних, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок для ознайомлення з визначними пам'ятками вітчизняної історії та культури.
Відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
7.
Тримати під особливим контролем зайнятість учнів, які стоять на обліку у виконавчому комітеті селищної ради та які виховуються в неблагополучних сім'ях
Відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Не потребує фінансування
-
-
-
8.
Забезпечити проведення інформаційно-просвітницьких профілактичних заходів з дітьми щодо пропаганди здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я, профілактики соціально небезпечних хвороб, формування у дітей відповідальності за власне життя (бесід, лекцій, тренінгів, анкетувань)
Відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Не потребує фінансування
-
-
-
9
Розробити план заходів щодо роботи на спортивних майданчиках, на стадіоні за місцем проживання в літній період із залученням вчителів з  фізичного виховання з метою масової зайнятості дітей волейболом, баскетболом, футболом, організувати проведення змагань серед учнів шкіл
Відділ з питань освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
Не потребує фінансування
-
-
-
10
Забезпечити підвіз дітей до пришкільних таборів відпочинку
Керівники навчальних закладів
11
Забезпечити роботу пришкільних таборів необхідними медикаментами
Керівники навчальних закладів, шкільні медичні сестри
 

 

Секретар селищної  ради                                                        Т.Л.Сельніцька

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux