Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 22 грудня 2018р.№ 648-38/VII
Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель на території Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки
Опубліковано 02 січня 2019

    Керуючись Земельним та Бюджетним кодексами України, законами України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про регулювання містобудівної діяльності», постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» (зі змінами), з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру, враховуючи пропозиції постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності депутатської діяльності і етики, селищна рада вирішила:

       1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель на території Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади  на     2019-2021 роки (далі Програма),  (додається).           

      2. Виконавчому комітету селищної ради забезпечити фінансування заходів Програми у 2019-2021 роках.

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності депутатської діяльності і етики ( ТІТОВ  А.М.).

Селищний голова                                                                      Л.С.Горбенко


                                          
Додаток
до рішення селищної ради
від   22.12.2018 року  № 648-38 / VII            

ПРОГРАМА

розвитку земельних відносин

на території Лихівської селищної обєднаної територіальної громади

на  2019-2021  роки

Загальні положення

      Програма розроблена з метою раціонального використання земельних ресурсів, їх охорони, захисту  та  спрямування на реалізацію політики держави щодо забезпечення сталого розвитку землекористування. В основу програми покладені положення земельного законодавства України, та пріоритети державної політики щодо розвитку земельних відносин в Україні.

 

2.Загальна характеристика громади

          Лихівська селищна об’єднана територіальна громада утворена у 2016 році шляхом добровільного об’єднання Лихівської селищної та Холодіївської сільської територіальних громад: селища міського типу Лихівка, сіл Байдаківка, Володимирівка, Грамівка, Григорівка, Миронівка, Райдужне, Степове, Цвіле, Червона Гірка, Яковлівка.

Адміністративним центром територіальної громади є селище міського типу Лихівка, в якому розміщений орган місцевого самоврядування.

Територіальна громада має єдиний представницький орган –Лихівську селищну раду.

Територія громади займає площу 253,0  кв. км. або 25300,12 га

Населення громади станом на 01.01.2018 року становило  3384 чоловік.

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 17246,2 га.

Площа земель запасу складає 3122,7 га.

3.Проблемні питання розвитку земельних відносин

        Лихівська селищна  рада забезпечує проведення у межах населених пунктів реформування та розвиток земельних відносин. За час проведення земельної реформи на території селищної ради виконано певний обсяг робіт, пов’язаних з подоланням державної монополії на земельну власність, також формується новий власник, господар землі, створено відповідні передумови для розвитку багатоукладного і конкурентноспроможного господарства на засадах приватної власності на землю та майно, раціоналізації землекористування в усіх сферах економіки, поліпшення охорони земель, тощо. Разом з тим потребують вирішення ще багато невідкладних і складних завдань.

      Основні проблемні питання:

-  не виготовлена землевпорядна документація під деякими об’єктами комунальної власності;

-  потреба у поновленні існуючих та необхідність розроблення  генеральних планів населених пунктів громади, у зв’язку з чим  ускладнена процедура надання  земельних ділянок;

- потреба в оновленні планово-картографічних матеріалів земель населених пунктів громади;

- потреба у виготовленні нової нормативної грошової оцінки земель Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади.

          Проведення вищезгаданих та інших землевпорядних робіт потребує  відповідного фінансування. За такої умови потрібен ефективний організаційно-економічний механізм реалізації основних вимог реформування земельних відносин у встановлені строки, а також їх фінансове забезпечення за рахунок місцевих бюджетів, коштів землекористувачів і землевласників, інших джерел фінансування, не заборонених законодавством. Більшість проблемних питань можна вирішити шляхом  виконання основних заходів даної Програми.

4.Земельний фонд Лихівської селищної об’єднаної 

                                        територіальної громади

Загальна площа громади становить -  25300,12га.

Площа населених пунктів – 2073,00 га.

Площа земель сільськогосподарського призначення 17246,2 га., у тому числі:

   - землі запасу – 3122,7 га.;

   - землі сінокосіння та випасу худоби – 2049,5 га;

  - землі іншого сільськогосподарського призначення -4465,6 га.

5.Мета Програми

        Основною метою Програми розвитку земельних відносин на території Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади на 2019-2021 роки є  забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів.

     Основними напрямками реалізації Програми є:

-   проведення  робіт із  інвентаризації земель;

розроблення документації із землеустрою ;

забезпечення подальшого розвитку відносин власності на землю;

розвиток ринку земель;

підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціонів;

організація моніторингу земель громади.

        Розвиток відносин власності на землю полягає насамперед у забезпеченні      

     реалізації відповідних положень Конституції України та передбачає:

приватизацію громадянами України земельних ділянок різного функціонального призначення, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть передаватись у власність;

встановлення меж земельних ділянок землекористувачів і землевласників усіх форм власності.

           Головним завданням щодо подальшого розвитку земельних відносин у Лихівській селищній об’єднганій територіальній громаді буде:

забезпечення безперешкодної реалізації громадянами, юридичними особами та державою права власності на землю;

створення умов для рівноправної участі територіальної громади у розвитку ринку землі;

забезпечення населення земельними ділянками для індивідуального житлового будівництва.

6. Проведення земельної реформи та здійснення землеустрою для забезпечення реалізації заходів Програми

Проведення земельної реформи має бути реалізовано шляхом обґрунтованого перерозподілу земель державної та комунальної власності з формуванням раціональної системи землеволодінь і землекористувань, інформаційного забезпечення, правового, економічного, еколого-економічного і містобудівного механізму регулювання земельних відносин.

              Вирішення цих питань можливе лише за умови проведення землевпорядних робіт і заходів, які спрямовані на регулювання земельних відносин та раціональну організацію території населених пунктів громади.

             Метою проведення інвентаризації земель населених пунктів є створення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, регулювання земельних відносин, раціонального використання й охорони земельних ресурсів, ефективного та об’єктивного оподаткування.

            Обліковим об’єктом інвентаризації є земельна ділянка, що знаходиться у власності або користуванні юридичних та фізичних осіб, або не надана у користування. Необхідно виконати інвентаризацію усіх категорій земель у межах громади. За результатами інвентаризації буде створено достовірну інформаційну базу для здійснення повного справляння плати за землю, підтвердження прав на землю суб’єктів земельних відносин.

            Для здійснення земельних перетворень у рамках виконання Програми передбачається організація та виконання таких видів землевпорядних робіт:

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок;

проекти землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів;

технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості);

технічна документація із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель.

технічна документація з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

Всі проекти будуть розроблятись за кошти місцевого бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

7.Розвиток земельних відносин у Лихівській селищній об’єднаній територіальній громаді

           Реформування відносин власності на землю, формування земель комунальної власності, здійснення зонування території населених пунктів з метою визначення меж земель з особливим режимом використання, розвитку ринку землі зумовлюють необхідність користування землевпорядною та містобудівною документацією відповідно до особливостей сучасної ринкової економіки.

         За останні роки робота по інвентаризації земель не була проведена, тому Програмою передбачається провести даний вид робіт. За результатами інвентаризації буде створена достовірна інформаційна база для здійснення повного справляння плати за землю, підтвердження прав на землю суб’єктів земельних відносин, вирішення земельних спорів.

8.Розвиток  ринку землі

        Запровадження ринку землі за умови оформлення права власності на землю є вирішальним для успішного формування земельних відносин і сприяє ефективному землекористуванню та проведенню робіт з охорони земель зі сторони землевласників, стабільному надходженню земельного податку до бюджету та економічного розвитку громади у цілому.

          Розвиток ринку землі на сучасному етапі передбачає здійснення заходів із використання правових і економічних важелів регулювання ринкових земельних відносин, щодо прискорення приватизації земельних ділянок громадянами шляхом передачі з комунальної до приватної власності -громадянам, підприємцям -  шляхом купівлі-продажу, і створення умов для вільного обігу земельних ділянок і прав на них.

         Отримання одноразового доходу від продажу землі дасть змогу спрямувати кошти на здійснення програм соціально-економічного розвитку та збільшити фінансування соціальної сфери.

             

                                            9.Фінансове забезпечення Програми

         Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою здійснюється за рахунок селищного бюджету, коштів юридичних та фізичних осіб, інших джерел, що не заборонені чинним законодавством, структура та обсяги витрат наведені в додатку  о Програми.

                             10. Механізм забезпечення реалізації Програми

Конституцією України визначено, що земля є основним національним багатством і перебуває під особливою охороною держави. Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки.

У Програмі визначено основні напрямки проведення земельної реформи на території Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади.

          Ними слід вважати:

- землевпорядні роботи з обов'язковим урахуванням не лише соціально-економічних, а й економічних чинників і вимог, а також радикальні зміни у формах, характері та структурі використання земель;

 - створення обліку землі, складання планів земельно-господарського землеустрою, інвентаризації земель, вжиття заходів щодо забезпечення усунення порушень у сфері земельних відносин тощо.

Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних відносин у громаді і визначити механізми, за допомогою яких можливо в найкоротші строки досягти зазначених цілей та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів. Позитивний ефект від реалізації передбачених заходів буде більшим і настане раніше тільки за умови їх своєчасного виконання, що в свою чергу, залежить від повного та своєчасного їх фінансування на всіх рівнях. Основним замовником  та координатором у реалізації заходів Програми являється  Лихівська селищна рада.

     

                                             11.Очікувані результати

          Виходячи із перспективи розвитку правової бази, основних напрямків державної політики у сфері регулювання земельних відносин, стратегічних цілей у реалізації заходів з наявності коштів на проведення земельної реформи, а також удосконалення земельних відносин, спрямоване на закріплення конституційного права громадян та юридичних осіб щодо набуття і реалізації права власності на земельні ділянки під контролем органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення державного земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи державної влади, органи  місцевого самоврядування та землекористувачів.

          Проведення робіт з інвентаризації земель, а також впровадження автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру дозволить забезпечити ефективне управління земельними ресурсами, повне та своєчасне надходження плати за землю, контроль за використанням і охороною земель.

         Досягненню цієї ж мети сприятиме проведення широкомасштабних робіт із землеустрою та оновлення планово-картографічного матеріалу.  

        Запровадження ринку землі, а саме проведення аукціонів та конкурсів також дає прозорість в отриманні громадянами та юридичними особами земельних ділянок у приватну власність та отримання від продажу земель несільськогосподарського призначення, що в значній мірі може забезпечити прискорення економічного зростання громади та збільшити надходжень до місцевого бюджету.      

Реалізація Програми дозволить створити умови для удосконалення ведення земельного кадастру, гарантування прав власності на землю, забезпечить земельно-кадастровою інформацією органи державної влади, органи місцевого самоврядування та  землекористувачів.

У цілому по селищній раді:

-  збільшаться надходження коштів до бюджету від сплати  земельного податку та орендної плати;

- підвищиться ефективність використання земель комунальної власності;

- вирішаться питання раціонального використання земель несільськогосподарського призначення;

-   посилиться контроль за використанням та охороною земель.

Секретар селищної ради                                                                  Т.Л.Сельніцька                                                                                       

 

 

 

 

 


ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

розвитку земельних відносин

на території Лихівської селищної обєднаної територіальної громади

на  2019-2021  роки

 

1.
Ініціатор розроблення програми
Лихівська селищна рада
2.
Розробник програми

Відділ ЖКГтранспорту, благоустрою, містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності

3.
Відповідальний виконавець програми

Відділ ЖКГ, транспорту, благоустрою, містобудування, архітектури, земельних відносин та комунальної власності

4.
Учасники програми
Організації,заклади,установи,громадяни, проектні організації що мають ліцензії на виконання землевпорядних та землеоціночних робіт
5.
Підстава для розроблення програми
Земельний кодекс України, Бюджетний кодекс України, Закони України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель»
6.
Мета програми
забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів Лихівської ОТГ
7.
Терміни реалізації програми
2019-2021 роки
8.
 Джерела фінансування Програми
Селищний бюджет та  інші джерела фінансування, не заборонені законодавством
9.
Загальний  орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.
в межах щорічних кошторисних призначень
10.
Відповідальний  виконавець
Програми
Виконавчий комітет Лихівської селищної ради
11
Контроль за реалізацією Програми
Постійна депутатська комісія                                 з фінансово-економічних питань                         та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності                         і етики 


                                          

                                                                                                                                             Додаток до додатка

                                                                                                                                            до рішення селищної ради

від   22.12.2018 року  № 648-38 / VII                                                                                                                                                                                                                                                                           

                   Напрями діяльності та заходи Програми розвитку земельних відносин                                                                                                     на території Лихівської селищної обєднаної територіальної громади  на 2018-2020 роки                                                                                                                                                                                                     

№ з/п
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
Перелік заходів Програми
Термін виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
 Обсяги фінансування (вартість), тис. грн.
Очікуваний результат
1
2
3
4
5
6
7
8

1.

Інвентаризація земельних ділянок

Виготовлення технічної документації щодо інвентаризації земельних ділянок

2019-2021

Проектні землевпорядні  організації

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

У межах коштрисних призначень

Створення інформаційної бази  та достовірний облік земельних ділянок

2.

Виготовлення землевпорядної документації

Виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок

2019- 2020

Проектні землевпорядні  організації

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

У межах кошторисних призначень

Відведення нових земельних ділянок

3.

Виготовлення землевпорядної  документації

Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)

2019- 2020

Проектні землевпорядні  організації

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

У межах кошторисних призначень

Реєстрація права комунальної власності на земельні ділянки

4

Виготовлення технічної документації із нормативної грошової оцінки земель комунальної власності

Виготовлення нормативної грошової оцінки земель

2019 рік

Проектні землевпорядні  організації

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

У межах кошторисних призначень

Реєстрація права комунальної власності на земельні ділянки

5

Виготовлення генеральних планів населених пунктів Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади та планів детального зонування території

Виготовлення генеральних планів населених пунктів та планів детального зонування території

2019-2021 роки

Проектні землевпорядні  організації

Селищний бюджет, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством

У межах кошторисних призначень

Вирішення питання раціонального використання земельних ресурсів та встановлення відповідного режиму забудови територій

Секретар селищної ради                                                                                                                                            Т.Л.Сельніцька

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux