Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Рішення сесії
від 27 лютого 2020р.№ 1410– 48/ VII
Про виконання бюджету Лихівської селищної ради за 2019 рік
Опубліковано 05 березня 2020

Заслухавши  і  обговоривши  звіт начальника фінансово-економічного відділу - головного бухгалтера  Лихівської селищної  ради Раєнко О.І. про виконання бюджету  Лихівської селищної ради за  2019 рік, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Бюджетного кодексу України, враховуючи   висновки й  рекомендації  постійної комісії селищної ради з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської   діяльності і етики    с е л и щ н а    р а д а      в и р і ш и л а:

           Затвердити  звіт  про  виконання    бюджету  Лихівської селищної ради за     2019 рік по доходах - у сумі 27561320,44 грн. і по видатках - у сумі   27 181 206,93грн., у тому числі:

        - загальний  фонд  селищного бюджету по доходах  з урахуванням сум, одержаних з бюджетів інших рівнів у сумі 27 521 295,51грн., з них: власних доходів у сумі 12 857 491,85грн.,офіційних трансфертів у сумі 14 663 803,66грн.

         -спеціальний фонд селищного бюджету по доходах у сумі   40 024,93грн.,з них власних надходжень в сумі 39 941,71грн., податкових надходжень  у сумі  83,22грн.

        -загальний фонд селищного бюджету по видатках у сумі   23 655 849,86 грн.

      - спеціального фонду  по видатках  у сумі 3 525 357,07 грн. з них  кошти , що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку-3493356,31грн.,плата за послуги бюджетних установ(батьківська плата) у сумі 32000,76грн


Селищний  голова                                                                            Л.С.ГОРБЕНКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

про  виконання   бюджету  Лихівської  ОТГ  за  2019  рік

                         

  Бюджет   Лихівської  селищної   ради за  бюджетний  2019 рік  всього по доходах виконаний  на 107,9%     

      в т.ч. – власних надходжень 118,5% до плану , надійшло доходів 12 854 ,1 тис. грн., при плані 10 838, 8 тис. грн., перевиконання склало в сумі 2 015, 2тис. грн.

          - офіційних трансфертів надійшло 14 663, 8тис. грн при плані 14 665,1 тис. грн, % виконання складає 99,99 (повернуто до бюджету невикористану суму відрядних НУШ-1395,34), з них медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам при плані  2 350,1тис. грн, надійшло в сумі 2 350,1тис. грн, освітньої субвенції при плані 7 061,7тис. грн, надійшло 7 061,7тис. грн, базової дотації при плані 2 516 ,3тис. грн, надійшло 2 516,3тис. грн, субвенція з місцевого бюджету 106,120 грн, надійшла в сумі 106,120 тис.грн (в кінці року повернуто невикористані  відрядні по опорному закладу Лихівської ЗШ в сумі 1,39534тис.грн), дотації з місцевого бюджету надійшло 757,6тис.грн при плані  757, 6тис.грн., іншої субвенції з місцевого бюджету надійшло в сумі 15,6тис.грн, при плані 15,6тис.грн , субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад надійшло1744,3тис.грн.;субвенція з місцевого бюджету надійшла в сумі 113,4тис.грн,при плані 113,4тис.грн.

       Податкові надходження  при плані 4 235,9тис.грн надійшли в сумі 5 245,0тис.грн, що становить 123,8% виконання  в т.ч.:

-податок  на доходи фізичних осіб,що сплачується податковими агентами,із доходів платника податку у вигляді  заробітної плати при плані 2 461, 7тис. грн надійшов 2 597 ,4тис. грн.,виконання складає  105,5%.

-податок  на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платників податку інших ніж заробітна плата при плані 1 615,0тис.грн, надійшов 2 487, 1тис.грн., виконання 154,0 %

-податок на доходи фізичних осіб,що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування при плані 158 ,7тис. грн надійшов 160, 3тис. грн, виконання становить 101,0% .

-податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності надійшло 170 грн.,при плані 530 грн, виконання становить 32,0 %.

-  Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів при плані  145 грн, надійшло 145,50 грн, виконання складає 100,3%

 Місцеві податки при плані 6 294,9тис. грн, надійшло 7 295,4тис.грн,виконання становить 115,8%   

   в т.ч.: - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами,які є власниками об`єктів житлової нерухомості приплані 27,3тис.грн,надійшло30, 6тис.грн, виконання складає  112,3%.

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 17,8тис.грн, надійшло 17 ,9тис.грн, що становить 100,3%.

-податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості при плані 100, 8тис.грн, надійшло 104,6тис. грн,виконання складає 103,7%.

-земельний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 261 ,4тис. грн, при плані 258,0тис. грн або 101,1%, перевиконання на 2 916,77тис. грн.

-орендна плата з юридичних осіб надійшла у сумі 1 536,2тис.грн при плані 1 255,8тис.грн або 122,3%..

-земельний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 1 636,3тис. грн, при плані 1 532,3тис. грн, що становить 106,7%.

-орендна плата з фізичних осіб надійшла у сумі 361,6тис.грн, при плані 352,0тис.грн або 102,7%,перевиконання   9,5тис. грн.

      - транспортний податок з фізичних осіб надійшов у сумі 18 ,7тис.грн, при плані 18,7тис.грн,що становить 100 % виконання.

     - транспортний податок з юридичних осіб надійшов у сумі 50,0тис.грн, при плані 50,0тис. грн, або 100%виконання


     Внутрішні податки на товари та послуги  при плані 307, 8тис. грн надійшло 313,4тис.грн ,% виконання становить 101,8.

- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції)пальне при плані 46,3тис.грн, надійшов у сумі   55, 0тис.грн, або 118,8% .

 - акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів(продукції)пальне при плані 193,3тис. грн,надійшов у сумі 224,5тис. грн,або 116,1%,

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшов у сумі 33, 8тис.грн, при затверджених планових показниках 68,2тис.грн або 49,6%, недовиконано на  34,3тис.грн.

   Єдиний податок  при плані 2 681, 5тис.грн надійшов у сумі 3 277,8тис.грн, що становить виконання 122,2 % в т.ч.:

- єдиного податку з юридичних осіб  надійшло  у сумі 107,6тис. грн при затверджених планових показниках 74,5тис. грн.або 144,4%.

-єдиного податку з фізичних осіб  надійшло у сумі 559,0тис.грн, при затверджених планових показниках 505, 0 тис.грн, % виконання 110,7.

-єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий(звітний)рік дорівнює або перевищує 75 відсотків надійшло доходів у сумі 2 611 ,0тис.грн при затверджених планових показниках 2 102,0 тис. грн, що становить виконання 124,2%.

Неподаткові надходження надійшли в сумі 3, 3тис. грн при плані 3,6тис. грн або 91,9%.

-плата за надання інших адміністративних послуг  при плані 1,8тис. грн, надійшло 1,0тис. грн або 57,30%.

-державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів,у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  при уточненому плані 1,3тис.грн надійшло 1,5тис.грн, що становить 120,6%.

- державне мито , що пов’язане з видачею та оформленням закордонних паспортів(посвідок) та паспортів громадян України при плані 577 грн ,надійшло 781,51грн,що становить 135,4%.


       Бюджет  Лихівської  селищної   ради   за  2019 рік  всього по  доходах по спеціальному фонду  становить 40, 0 тисгрн, виконаний  на 100,0 %  в т.ч. власних надходжень 100,0 %,

     -податкових надходжень надійшло  в сумі 83,22 грн, надходження із викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.     

     -плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю надійшло (батьківської плати) 39,9тис. грн, при плані 40,0тис.грн, що становить 99,9%.


                   Видатки   по  загальному  фонду  з  селищного   бюджету  за  2019 рік   склали  в сумі 23 655, 8 тис. грн, в  т.ч.:

-видатки на апарат управління склали 5 270,2тис.грн, що становить 97,2% ;

-видатки на дошкільну освіту 1 009,2 тис.грн, що становить 92,6 %;

-видатки на загальну середню освіту загальноосвітнім навчальним закладам склали 11 329,2тис. грн, що склали 87,7 % ;

-видатки на організацію та проведення громадських робіт склали 228,1тис.грн,що становить 100%;

-видатки у сфері соціального захисту і соціального забезпечення склали 117, 9тис.грн, що становить 95,1%;

-видатки на культуру склали 810 ,7тис.грн, що становить 99% ;

-видатки на забезпечення діяльності  водопровідно-каналізаційного господарства становлять 119, 9тис. грн, % виконання 87,9;

-видатки на організацію благоустрою населених пунктів склали 69,2тис.грн, становлять 80,3%;

-сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування 2,5тис.грн, 100% виконання.

-видатки на Лихівську місцеву  пожежну охорону склали 770,9тис.грн, що склали 97,6 % ;

-інші дотації з місцевого бюджету(районні програми)1 508,8тис.грн, що становить 99,7% в т.ч. 


На районну програму по утриманню П’ятихатського районного архіву  в сумі 22,9тис.грн

На Лихівської та Байдаківської  в сумі 244,9 тис.грн.

     На заробітну плату соціальних працівників П’ятихатського територіального центру, які надають

     надомні соціальні послуги населенню на території Лихівської ОТГ в сумі 390,1тис.грн

     На утримання в Лихівському стаціонарному відділенні одиноких громадян, які направлені на    

     утримання з території Лихівської ОТГ в сумі 321,4 тис.грн.

     На ЦПМСД енерго та ЦРЛ Лихівки  у сумі 414,9тис.грн

     На виконання районних програм  « Соціальний захист » в сумі49,5тис.грн

     На утримання соціального працівника П’ятихатського районного центру для сім’ї, дітей та молоді

     в  сумі 65,1 тис.грн .   

-медична субвенція  2 350, 1тис.грн, що становить 100 % виконання;

- інші субвенції з місцевого бюджету 68 ,6тис.грн, що становить 100% .в т .ч.

Передано до Вільногірської міської ради для придбання інсуліну в сумі 62,8тис.грн., до обласного бюджету 5,8тис.грн.

        Видатки  по  спеціальному  фонду  з  селищного  бюджету  за  2019 рік  склали

  в сумі 3 525, 3 тис. грн, в т. ч.:

- видатки на дошкільну освіту (батьківська плата) 32, 0 тис. грн.

- видатки на апарат управління склали 48,7 тис. грн, що становить 99,9% (придбання ноутбука Lenovo IdeaPad 330-15 та ноутбук HP 250 G6 на суму 21, 8 тис.грн.,виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту РП: «Капітальний ремонт будинку селищної ради в смт.Лихівка П`ятихатського району Дніпропетровської області» на суму 26 ,9тис. грн.)

- видатки на будівництво об`єктів комунальної власності становить 620,5 тис.грн, або 100% (виготовлення проектно-кошторисної документації «Захист від підтоплення та затоплення   

смт. Лихівка з влаштуванням систем зливової каналізації в П`ятихатському районі»)

- видатки на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету становить 13,9тис.грн (виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту «Капітальний ремонт дорожніх покриттів вул.Центральна та вул.Богдана Хмельницького с.Байдаківка П`ятихатського району.Коригування» в сумі 10,0тис.грн, та проведення експертизи проекту будівництва: «Кошторисна частина капітальний ремонт дорожнього покриття вул.Центральна та вул.Богдана Хмельницького с.Байдаківка» на суму 3 ,9тис. грн) 

 -  видатки на загальну середню освіту становлять 1015, 2тис. грн., при планових показниках 1 015,2 тис.грн. в тому числі :за рахунок залишку  освітньої субвенції на суму 868,7тис.грн., придбано : комплект стендів 65,6тис.грн.,шкільні меблі ,навчальне обладнання для бібліотек,засоби навчання на суму 430,1тис.грн.,придбано телевізійне обладнання 56,8тис.грн.,комплект твердопаливного обладнання для Байдаківської школи(котли 2шт »Bulat-PRO86»)на суму 136,0тис.грн.,комплект жалюзі 180,2тис.грн.,та також за рахунок субвенції було підключено до мережі Інтернету з монтажем  та пусконалагодженням на суму 113,4тис.грн.,придбано комплект навчальних засобів для кабінетів (НУШ) 100,3тис.грн.

 -Виконання інвестиційних проектів 1790,6тис.грн: за рахунок місцевого бюджету здійснено технагляд по об`єкту «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Журавлик» з будівництвом котельні та облаштуванням прилеглої території за адресою: Дніпропетровська область, П’ятихатський район,смт.Лихівка,вул.Миру(стара назва-Леніна)на суму 36 ,3тис.грн; проведені видатки  на суму 1754,3тис.грн.,в т.ч.;за рахунок інфраструктурної субвенції 1744,3тис.грн.,та за кошти місцевого бюджету(співфінансування) виплачено10,0тис.грн.,на виконання робіт «Реконструкція дошкільного навчального закладу «Журавлик» з будівництвом котельні та облаштуванням прилеглої території за адресою: Дніпропетровська область, П’ятихатський район,смт.Лихівка,вул.Миру(стара назва-Леніна) з ТОВ «ДСК Україна»

        -інші  субвенції  з місцевого бюджету  становлять 4 ,1тис. грн.

         Відповідно  до  Бюджетного   Кодексу  України  та  Закону  України “ Про місцеве самоврядування   в  Україні ” звіт  про  виконання  бюджету  Лихівської  селищної ради за   2019   рік   потребує    затвердження.

            ВСЬОГО   ДОХОДИ :   27 561,3 тис. грн

           загального  фонду  в сумі  27 521 ,3 тис. грн в т.ч.:

            власних надходжень   в  сумі  12 857 ,5 тис.грн,

            офіційних трансфертів  в сумі  14 663, 8тис. грн.

            спеціального  фонду  в сумі 40 ,0 тис. грн.,

в т.ч.: власних надходжень   в  сумі  39,9тис. грн,

          податкових надходжень  83,22 грн.


              ВСЬОГО  ВИДАТКИ  :  27 181 ,2 тис. грн

            загального  фонду  в сумі  23 655, 8 тис. грн ,

           спеціального фонду в  сумі  3 525 ,4 тисгрн. в т.ч

     кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку 3 493,4тис. грн

          плата за послуги бюджетних установ  32,0 тис. грн


 

Начальник фінансово-економічного відділу                                           Раєнко О.І.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux