Лихівська селищна рада
П'ятихатський район Дніпропетровська область
Проекти рішень
від 23 квітня 2019р.№ 
Про встановлення єдиного податку для фізичних осіб- підприємців, які здійснюють свою діяльність на території Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади у 2020 році
Опубліковано 06 травня 2019

  

Керуючись ст.7, 10, 12, 291-300 Податкового  Кодексу  України,   ст. ст. 26, 59   Закону  України  « Про  місцеве  самоврядування   в  Україні »,  враховуючи   висновок  постійної комісії з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики  селищна  рада     в и р і ш и л а:

     1.Встановити у 2020 році для фізичних  осіб – підприємців, які  здійснюють  на території  Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади,  єдиний податок.

    2. Об’єкт, база оподаткування, податковий період, порядки обчислення суми податку, обчислення сум податку у разі зміни власника об’єкта  оподаткування, строк та порядок сплати податку визначаються згідно зі ст. 291-300 Податкового кодексу України.

     3. Встановити  ставки єдиного податку для платників,  які  здійснюють  на території  Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади   свою  діяльність залежно від  виду господарської діяльності з розрахунку  на календарний місяць згідно з додатком 1 до даного рішення:

-   для  першої групи  платників - у відсотках  (фіксовані ставки) до розміру  прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом  на   1 січня податкового (звітного) року;

-  для  другої групи - у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

    4. Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Лихівської селищної об’єднаної територіальної громади: lykhivska.otg.dp.gov.ua.

    5. Дане рішення  набирає чинності   з 01 січня 2020 року.

     6. Контроль за виконаням даного рішення покласти на виконавчий комітет селищної ради та постійну комісію з фінансово-економічних питань та бюджету, питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики

Додаток 1

до  рішення   селищної ради       

від                             року

№       –  / VІ.

КВЕД
ВИД ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КВЕД
Ставка податку платників 1 групи
Ставка податку платників 2 групи
_A
Сiльське господарство, лiсове господарство та рибне господарство


_01
Сiльське господарство, мисливство та надання пов'язаних iз ними послуг


_01.1
Вирощування однорiчних i дворiчних культурна площі до 25га

5%


на площі від  25га до 50га

10%


на площі від 50га до 200га

15%


на площі від 200га до 500га

20%

_01.11
Вирощування зернових культур (крiм рису), бобових культур i насiння олiйних культурна площі до 25га

5%


на площі від  25га до 50га

10%


на площі від 50га до 200га

15%


на площі від 200га до 500га

20%

_01.12
Вирощування рису

20%

_01.13
Вирощування овочiв i баштанних культур, коренеплодiв i бульбоплодiв

10%

_01.14
Вирощування цукрової тростини

10%

_01.15
Вирощування тютюну

10%

_01.16
Вирощування прядивних культур

10%

_01.19
Вирощування iнших однорiчних i дворiчних культур

10%

_01.2
Вирощування багаторiчних культур

10%

_01.21
Вирощування винограду

10%

_01.22
Вирощування тропiчних i субтропiчних фруктiв

10%

_01.23
Вирощування цитрусових

10%

_01.24
Вирощування зерняткових i кiсточкових фруктiв

10%

_01.25
Вирощування ягiд, горiхiв, iнших плодових дерев i чагарникiв

10%

_01.26
Вирощування олiйних плодiв

10%

_01.27
Вирощування культур для виробництва напоїв

10%

_01.28
Вирощування пряних, ароматичних i лiкарських культур

10%

_01.29
Вирощування iнших багаторiчних культур

10%

_01.3
Вiдтворення рослин

10%

_01.30
Вiдтворення рослин

10%

_01.4
Тваринництво

10%

_01.41
Розведення великої рогатої худоби молочних порiд

10%

_01.42
Розведення iншої великої рогатої худоби та буйволiв

10%

_01.43
Розведення коней та iнших тварин родини конячих

10%

_01.44
Розведення верблюдiв та iнших тварин родини верблюдячих

10%

_01.45
Розведення овець i кiз

10%

_01.46
Розведення свиней

10%

_01.47
Розведення свiйської птицi

10%

_01.49
Розведення iнших тварин

10%

_01.5
Змiшане сiльське господарство

20%

_01.50
Змiшане сiльське господарство

20%

_01.6
Допомiжна дiяльнiсть у сiльському господарствi та пiсляурожайна дiяльнiсть

20%

_01.61
Допомiжна дiяльнiсть у рослинництвi

20%

_01.62
Допомiжна дiяльнiсть у тваринництвi

20%

_01.63
Пiсляурожайна дiяльнiсть

20%

_01.64
Оброблення насiння для вiдтворення

20%

_01.7
Мисливство, вiдловлювання тварин i надання пов'язаних iз ними послуг

10%

_01.70
Мисливство, вiдловлювання тварин i надання пов'язаних iз ними послуг

10%

_02
Лiсове господарство та лiсозаготiвлi

10%

_02.1
Лiсiвництво та iнша дiяльнiсть у лiсовому господарствi

10%

_02.10
Лiсiвництво та iнша дiяльнiсть у лiсовому господарствi

10%

_02.2
Лiсозаготiвлi

10%

_02.20
Лiсозаготiвлi

10%

_02.3
Збирання дикорослих недеревних продуктiв

10%

_02.30
Збирання дикорослих недеревних продуктiв

10%

_02.4
Надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi

10%

_02.40
Надання допомiжних послуг у лiсовому господарствi

10%

_03
Рибне господарство

10%

_03.1
Рибальство

10%

_03.11
Морське рибальство

10%

_03.12
Прiсноводне рибальство

10%

_03.2
Рибництво (аквакультура)

10%

_03.21
Морське рибництво (аквакультура)

10%

_03.22
Прiсноводне рибництво (аквакультура)

10%

_C
Переробна промисловiсть

10%

_10
Виробництво харчових продуктiв

10%

_10.1
Виробництво м'яса та м'ясних продуктiв

10%

_10.11
Виробництво м'яса

10%

_10.12
Виробництво м'яса свiйської птицi

10%

_10.13
Виробництво м'ясних продуктiв

10%

_10.2
Перероблення та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв

10%

_10.20
Перероблення та консервування риби, ракоподiбних i молюскiв

10%

_10.3
Перероблення та консервування фруктiв i овочiв

10%

_10.31
Перероблення та консервування картоплi

10%

_10.32
Виробництво фруктових i овочевих сокiв

10%

_10.39
Iншi види перероблення та консервування фруктiв i овочiв

10%

_10.4
Виробництво олiї та тваринних жирiв

15%

_10.41
Виробництво олiї та тваринних жирiв

15%

_10.42
Виробництво маргарину i подiбних харчових жирiв

15%

_10.5
Виробництво молочних продуктiв

15%

_10.51
Перероблення молока, виробництво масла та сиру

15%

_10.52
Виробництво морозива

12%

_10.6
Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi, крохмалiв та крохмальних продуктiв

10%

_10.61
Виробництво продуктiв борошномельно-круп'яної промисловостi

10%

_10.62
Виробництво крохмалiв та крохмальних продуктiв

10%

_10.7
Виробництво хлiба, хлiбобулочних i борошняних виробiв

12%

_10.71
Виробництво хлiба та хлiбобулочних виробiв; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок нетривалого зберiгання

12%

_10.72
Виробництво сухарiв i сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробiв, тортiв i тiстечок тривалого зберiгання

12%

_10.73
Виробництво макаронних виробiв та подiбних борошняних виробiв

12%

_10.8
Виробництво iнших харчових продуктiв

15%

_10.81
Виробництво цукру

10%

_10.82
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробiв

12%

_10.83
Виробництво чаю та кави

12%

_10.84
Виробництво прянощiв i приправ

12%

_10.85
Виробництво готової їжi та страв

12%

_10.86
Виробництво дитячого харчування та дiєтичних харчових продуктiв

12%

_10.89
Виробництво iнших харчових продуктiв, н.в.i.у.

15%

_10.9
Виробництво готових кормiв для тварин

10%

_10.91
Виробництво готових кормiв для тварин, що утримуються на фермах

10%

_10.92
Виробництво готових кормiв для домашнiх тварин

10%

_11
Виробництво напоїв

12%

_11.0
Виробництво напоїв

12%

_11.05
Виробництво пива

12%

_11.06
Виробництво солоду

12%

_11.07
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мiнеральних вод та iнших вод, розлитих у пляшки

12%

_13
Текстильне виробництво

10%

_13.1
Пiдготування та прядiння текстильних волокон

10%

_13.10
Пiдготування та прядiння текстильних волокон

10%

_13.2
Ткацьке виробництво

10%

_13.20
Ткацьке виробництво

10%

_13.3
Оздоблення текстильних виробiв

10%

_13.30
Оздоблення текстильних виробiв

10%

_13.9
Виробництво iнших текстильних виробiв

10%

_13.91
Виробництво трикотажного полотна

10%

_13.92
Виробництво готових текстильних виробiв, крiм одягу

10%

_13.93
Виробництво килимiв i килимових виробiв

10%

_13.94
Виробництво канатiв, мотузок, шпагату та сiток

10%

_13.95
Виробництво нетканих текстильних матерiалiв та виробiв iз них, крiм одягу

10%

_13.96
Виробництво iнших текстильних виробiв технiчного та промислового призначення

10%

_13.99
Виробництво iнших текстильних виробiв, н.в.i.у.

10%

_14
Виробництво одягу

10%

_14.1
Виробництво одягу, крiм хутряного

10%

_14.11
Виробництво одягу зi шкiри

15%

_14.12
Виробництво робочого одягу

10%

_14.13
Виробництво iншого верхнього одягу

10%

_14.14
Виробництво спiднього одягу

10%

_14.19
Виробництво iншого одягу й аксесуарiв

10%

_14.2
Виготовлення виробiв iз хутра

15%

_14.20
Виготовлення виробiв iз хутра

15%

_14.3
Виробництво трикотажного та в'язаного одягу

12%

_14.31
Виробництво панчiшно-шкарпеткових виробiв

12%

_14.39
Виробництво iншого трикотажного та в'язаного одягу

12%

_15
Виробництво шкiри, виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв

10%

_15.1
Дублення шкур i оздоблення шкiри; виробництво дорожнiх виробiв, сумок, лимарно-сiдельних виробiв; вичинка та фарбування хутра

10%

_15.11
Дублення шкур i оздоблення шкiри; вичинка та фарбування хутра

10%

_15.12
Виробництво дорожнiх виробiв, сумок, лимарно-сiдельних виробiв зi шкiри та iнших матерiалiв

10%

_15.2
Виробництво взуття

10%

_15.20
Виробництво взуття

10%

_16
Оброблення деревини та виготовлення виробiв з деревини та корка, крiм меблiв; виготовлення виробiв iз соломки та рослинних матерiалiв для плетiння

10%

_16.1
Лiсопильне та стругальне виробництво

10%

_16.10
Лiсопильне та стругальне виробництво

10%

_16.2
Виготовлення виробiв з деревини, корка, соломки та рослинних матерiалiв для плетiння

10%

_16.21
Виробництво фанери, дерев'яних плит i панелей, шпону

10%

_16.22
Виробництво щитового паркету

10%

_16.23
Виробництво iнших дерев'яних будiвельних конструкцiй i столярних виробiв

10%

_16.24
Виробництво дерев'яної тари

10%

_16.29
Виробництво iнших виробiв з деревини; виготовлення виробiв з корка, соломки та рослинних матерiалiв для плетiння

10%

_17
Виробництво паперу та паперових виробiв

10%

_17.1
Виробництво паперової маси, паперу та картону

10%

_17.11
Виробництво паперової маси

15%

_17.12
Виробництво паперу та картону

10%

_17.2
Виготовлення виробiв з паперу та картону

10%

_17.21
Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари

10%

_17.22
Виробництво паперових виробiв господарсько-побутового та санiтарно-гiгiєнiчного призначення

10%

_17.23
Виробництво паперових канцелярських  виробiв

15%

_17.24
Виробництво шпалер

15%

_17.29
Виробництво iнших виробiв з паперу та картону

12%

_18.11
Друкування газет

10%

_18.12
Друкування iншої продукцiї

10%

_18.13
Виготовлення друкарських форм i надання iнших полiграфiчних послуг

10%

_20.3
Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик

10%

_20.30
Виробництво фарб, лакiв i подiбної продукцiї, друкарської фарби та мастик

10%

_20.4
Виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для чищення та полiрування, парфумних i косметичних засобiв

10%

_20.41
Виробництво мила та мийних засобiв, засобiв для чищення та полiрування

10%

_20.42
Виробництво парфумних i косметичних засобiв

10%

_20.5
Виробництво iншої хiмiчної продукцiї

10%

_20.51
Виробництво вибухових речовин

10%

_20.52
Виробництво клеїв

10%

_20.53
Виробництво ефiрних олiй

10%

_20.59
Виробництво iншої хiмiчної продукцiї, н.в.i.у.

10%

_20.6
Виробництво штучних i синтетичних волокон

10%

_20.60
Виробництво штучних i синтетичних волокон

10%

_22
Виробництво гумових i пластмасових виробiв

10%

_22.1
Виробництво гумових виробiв

10%

_22.11
Виробництво гумових шин, покришок i камер; вiдновлення протектора гумових шин i покришок

10%

_22.19
Виробництво iнших гумових виробiв

10%

_22.2
Виробництво пластмасових виробiв

10%

_22.21
Виробництво плит, листiв, труб i профiлiв iз пластмас

10%

_22.22
Виробництво тари з пластмас

10%

_22.23
Виробництво будiвельних виробiв iз пластмас

10%

_22.29
Виробництво iнших виробiв iз пластмас

10%

_23
Виробництво iншої неметалевої мiнеральної продукцiї

10%

_23.1
Виробництво скла та виробiв зi скла

10%

_23.11
Виробництво листового скла

10%

_23.12
Формування й оброблення листового скла

10%

_23.13
Виробництво порожнистого скла

10%

_23.14
Виробництво скловолокна

10%

_23.19
Виробництво й оброблення iнших скляних виробiв, у тому числi технiчних

10%

_23.3
Виробництво будiвельних матерiалiв iз глини

10%

_23.31
Виробництво керамiчних плиток i плит

10%

_23.32
Виробництво цегли, черепицi та iнших будiвельних виробiв iз випаленої глини

10%

_23.4
Виробництво iншої продукцiї з фарфору та керамiки

10%

_23.41
Виробництво господарських i декоративних керамiчних виробiв

10%

_23.42
Виробництво керамiчних санiтарно-технiчних виробiв

10%

_23.43
Виробництво керамiчних електроiзоляторiв та iзоляцiйної арматури

10%

_23.44
Виробництво iнших керамiчних виробiв технiчного призначення

10%

_23.49
Виробництво iнших керамiчних виробiв

10%

_23.5
Виробництво цементу, вапна та гiпсових сумiшей

10%

_23.51
Виробництво цементу

10%

_23.52
Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

10%

_23.6
Виготовлення виробiв iз бетону, гiпсу та цементу

10%

_23.61
Виготовлення виробiв iз бетону для будiвництва

10%

_23.62
Виготовлення виробiв iз гiпсу для будiвництва

15%

_23.63
Виробництво бетонних розчинiв, готових для використання

10%

_23.64
Виробництво сухих будiвельних сумiшей

10%

_23.65
Виготовлення виробiв iз волокнистого цементу

10%

_23.69
Виробництво iнших виробiв iз бетону, гiпсу та цементу

10%

_23.7
Рiзання, оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю

10%

_23.70
Рiзання, оброблення та оздоблення декоративного та будiвельного каменю

10%

_23.9
Виробництво абразивних виробiв i неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.

10%

_23.91
Виробництво абразивних виробiв

10%

_23.99
Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.

10%

_24
Металургiйне виробництво

10%

_24.1
Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

10%

_24.10
Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

10%

_24.2
Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi

10%

_24.20
Виробництво труб, порожнистих профiлiв i фiтингiв зi сталi

10%

_24.3
Виробництво iншої продукцiї первинного оброблення сталi

10%

_24.31
Холодне волочiння пруткiв i профiлiв

10%

_24.32
Холодний прокат вузької штаби

10%

_24.33
Холодне штампування та гнуття

10%

_24.34
Холодне волочiння дроту

10%

_25
Виробництво готових металевих виробiв, крiм машин i устатковання

10%

_25.1
Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i виробiв

10%

_25.11
Виробництво будiвельних металевих конструкцiй i частин конструкцiй

10%

_25.12
Виробництво металевих дверей i вiкон

10%

_25.2
Виробництво металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв

10%

_25.21
Виробництво радiаторiв i  котлiв центрального опалення

10%

_25.29
Виробництво iнших металевих бакiв, резервуарiв i контейнерiв

10%

_25.3
Виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення

10%

_25.30
Виробництво парових котлiв, крiм котлiв центрального опалення

10%

_25.5
Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя

10%

_25.50
Кування, пресування, штампування, профiлювання; порошкова металургiя

10%

_25.6
Оброблення металiв та нанесення покриття на метали; механiчне оброблення металевих виробiв

10%

_25.61
Оброблення металiв та нанесення покриття на метали

10%

_25.62
Механiчне оброблення металевих виробiв

10%

_25.7
Виробництво столових приборiв, iнструментiв i металевих виробiв загального призначення

10%

_25.71
Виробництво столових приборiв

10%

_25.72
Виробництво замкiв i дверних петель

10%

_25.73
Виробництво iнструментiв

10%

_25.9
Виробництво iнших готових металевих виробiв

10%

_25.91
Виробництво сталевих бочок i подiбних контейнерiв

10%

_25.92
Виробництво легких металевих паковань

15%

_25.93
Виробництво виробiв iз дроту, ланцюгiв i пружин

10%

_25.94
Виробництво крiпильних i 'винтонарiзних виробiв

10%

_25.99
Виробництво iнших готових металевих виробiв, н.в.i.у.

15%

_26
Виробництво комп'ютерiв, електронної та оптичної продукцiї

15%

_26.1
Виробництво електронних компонентiв i плат

15%

_26.11
Виробництво електронних компонентiв

15%

_26.12
Виробництво змонтованих електронних плат

15%

_26.2
Виробництво комп'ютерiв i периферiйного устатковання

15%

_26.20
Виробництво комп'ютерiв i периферiйного устатковання

15%

_26.3
Виробництво обладнання зв'язку

15%

_26.30
Виробництво обладнання зв'язку

15%

_26.4
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та вiдтворювання звуку й зображення

15%

_26.40
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та вiдтворювання звуку й зображення

15%

_26.5
Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї; виробництво годинникiв

12%

_26.51
Виробництво iнструментiв i обладнання для вимiрювання, дослiдження та навiгацiї

12%

_26.52
Виробництво годинникiв

10%

_26.6
Виробництво радiологiчного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

10%

_26.60
Виробництво радiологiчного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання

10%

_26.7
Виробництво оптичних приладiв i фотографiчного устатковання

10%

_26.70
Виробництво оптичних приладiв i фотографiчного устатковання

10%

_26.8
Виробництво магнiтних i оптичних носiїв даних

10%

_26.80
Виробництво магнiтних i оптичних носiїв даних

10%

_27
Виробництво електричного устатковання

10%

_27.1
Виробництво електродвигунiв, генераторiв, трансформаторiв, електророзподiльчої та контрольної апаратури

10%

_27.11
Виробництво електродвигунiв, генераторiв i трансформаторiв

10%

_27.12
Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури

10%

_27.2
Виробництво батарей i акумуляторiв

10%

_27.20
Виробництво батарей i акумуляторiв

10%

_27.3
Виробництво проводiв, кабелiв i електромонтажних пристроїв

10%

_27.31
Виробництво волоконно-оптичних кабелiв

10%

_27.32
Виробництво iнших видiв електронних i електричних проводiв та кабелiв

10%

_27.33
Виробництво електромонтажних пристроїв

10%

_27.4
Виробництво електричного освiтлювального устатковання

10%

_27.40
Виробництво електричного освiтлювального устатковання

10%

_27.5
Виробництво побутових приладiв

10%

_27.51
Виробництво електричних побутових приладiв

10%

_27.52
Виробництво неелектричних побутових приладiв

10%

_27.9
Виробництво iншого електричного устатковання

10%

_27.90
Виробництво iншого електричного устатковання

10%

_28
Виробництво машин i устатковання, н.в.i.у.

10%

_28.1
Виробництво машин i устатковання загального призначення

10%

_28.11
Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв

10%

_28.12
Виробництво гiдравлiчного та пневматичного устатковання

10%

_28.13
Виробництво iнших помп i компресорiв

10%

_28.14
Виробництво iнших кранiв i клапанiв

10%

_28.15
Виробництво пiдшипникiв, зубчастих передач, елементiв механiчних передач i приводiв

10%

_28.2
Виробництво iнших машин i устатковання загального призначення

10%

_28.21
Виробництво духових шаф, печей i пiчних пальникiв

10%

_28.22
Виробництво пiдiймального та вантажно-розвантажувального устатковання

10%

_28.23
Виробництво офiсних машин i устатковання, крiм комп'ютерiв i периферiйного устатковання

10%

_28.24
Виробництво ручних електромеханiчних i пневматичних iнструментiв

10%

_28.25
Виробництво промислового холодильного та вентиляцiйного устатковання

10%

_28.29
Виробництво iнших машин i устатковання загального призначення, н.в.i.у.

10%

_28.3
Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства

15%

_28.30
Виробництво машин i устатковання для сiльського та лiсового господарства

10%

_28.4
Виробництво металообробних машин i верстатiв

10%

_28.41
Виробництво металообробних машин

10%

_28.49
Виробництво iнших верстатiв

10%

_28.9
Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення

15%

_28.91
Виробництво машин i устатковання для металургiї

10%

_28.92
Виробництво машин i устатковання для добувної промисловостi та будiвництва

10%

_28.93
Виробництво машин i устатковання для виготовлення харчових продуктiв i напоїв, перероблення тютюну

10%

_28.94
Виробництво машин i устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних i шкiряних виробiв

10%

_28.95
Виробництво машин i устатковання для виготовлення паперу та картону

10%

_28.96
Виробництво машин i устатковання для виготовлення пластмас i гуми

10%

_28.99
Виробництво iнших машин i устатковання спецiального призначення, н.в.i.у.

10%

_29
Виробництво автотранспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв

10%

_29.1
Виробництво автотранспортних засобiв

10%

_29.10
Виробництво автотранспортних засобiв

10%

_29.2
Виробництво кузовiв для автотранспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв

10%

_29.20
Виробництво кузовiв для автотранспортних засобiв, причепiв i напiвпричепiв

10%

_29.3
Виробництво вузлiв, деталей i приладдя для автотранспортних засобiв

10%

_29.31
Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобiв

10%

_29.32
Виробництво iнших вузлiв, деталей i приладдя для автотранспортних засобiв

10%

_30
Виробництво iнших транспортних засобiв

10%

_30.1
Будування суден i човнiв

10%

_30.11
Будування суден i плавучих конструкцiй

10%

_30.12
Будування прогулянкових i спортивних човнiв

10%

_30.2
Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу

10%

_30.20
Виробництво залiзничних локомотивiв i рухомого складу

10%

_30.3
Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устатковання

15%

_30.30
Виробництво повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв, супутнього устатковання

15%

_30.4
Виробництво вiйськових транспортних засобiв

15%

_30.40
Виробництво вiйськових транспортних засобiв

15%

_30.9
Виробництво транспортних засобiв, н.в.i.у.

15%

_30.91
Виробництво мотоциклiв

15%

_30.92
Виробництво велосипедiв, дитячих та iнвалiдних колясок

10%

_30.99
Виробництво iнших транспортних засобiв i обладнання, н.в.i.у.

15%

_31
Виробництво меблiв

15%

_31.0
Виробництво меблiв

15%

_31.01
Виробництво меблiв для офiсiв i пiдприємств торгiвлi

15%

_31.02
Виробництво кухонних меблiв

15%

_31.03
Виробництво матрацiв

15%

_31.09
Виробництво iнших меблiв

15%

_32
Виробництво iншої продукцiї

15%

_32.13
Виробництво бiжутерiї та подiбних виробiв

10%

_32.2
Виробництво музичних iнструментiв

10%

_32.20
Виробництво музичних iнструментiв

10%

_32.3
Виробництво спортивних товарiв

10%

_32.30
Виробництво спортивних товарiв

10%

_32.4
Виробництво iгор та iграшок

10%

_32.40
Виробництво iгор та iграшок

10%

_32.5
Виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв

10%

_32.50
Виробництво медичних i стоматологiчних iнструментiв i матерiалiв

10%

_32.9
Виробництво продукцiї, н.в.i.у.

10%

_32.91
Виробництво мiтел i щiток

10%

_32.99
Виробництво iншої продукцiї, н.в.i.у.

10%

_33
Ремонт i монтаж машин i устатковання

10%

_33.1
Ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв, машин i устатковання

8%

15%

_33.11
Ремонт i технiчне обслуговування готових металевих виробiв

8%

15%

_33.12
Ремонт i технiчне обслуговування машин i устатковання промислового призначення

8%

15%

_33.13
Ремонт i технiчне обслуговування електронного й оптичного устатковання

8%

15%

_33.14
Ремонт i технiчне обслуговування електричного устатковання

8%

15%

_33.15
Ремонт i технiчне обслуговування суден i човнiв

8%

15%

_33.16
Ремонт i технiчне обслуговування повiтряних i космiчних лiтальних апаратiв

8%

15%

_33.17
Ремонт i технiчне обслуговування iнших транспортних засобiв

8%

15%

_33.19
Ремонт i технiчне обслуговування iнших машин i устатковання

8%

15%

_33.2
Установлення та монтаж машин i устатковання

10%

_33.20
Установлення та монтаж машин i устатковання

10%

_D
Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря

10%

_35
Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря

10%

_35.1
Виробництво, передача та розподiлення електроенергiї

10%

_35.12
Передача електроенергiї

10%

_35.13
Розподiлення електроенергiї

10%

_35.14
Торгiвля електроенергiєю

10%

_35.2
Виробництво газу; розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи

10%

_35.22
Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи

10%

_35.23
Торгiвля газом через мiсцевi (локальнi) трубопроводи

10%

_35.3
Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря

10%

_35.30
Постачання пари, гарячої води та кондицiйованого повiтря

15%

_E
Водопостачання; каналiзацiя, поводження з вiдходами

5%

_36
Забiр, очищення та постачання води

5%

_36.0
Забiр, очищення та постачання води

5%

_36.00
Забiр очищення та постачання води

5%

_37
Каналiзацiя, вiдведення й очищення стiчних вод

5%

_37.0
Каналiзацiя, вiдведення й очищення стiчних вод

5%

_37.00
Каналiзацiя, вiдведення й очищення стiчних вод

5%

_38
Збирання, оброблення й видалення вiдходiв; вiдновлення матерiалiв

5%

_38.1
Збирання вiдходiв

5%

_38.11
Збирання безпечних вiдходiв

5%

_38.12
Збирання небезпечних вiдходiв

5%

_38.2
Оброблення та видалення вiдходiв

5%

_38.21
Оброблення та видалення безпечних вiдходiв

5%

_38.22
Оброблення та видалення небезпечних вiдходiв

5%

_38.3
Вiдновлення матерiалiв

10%

_38.31
Демонтаж (розбирання) машин i устатковання

10%

_38.32
Вiдновлення вiдсортованих вiдходiв

10%

_39
Iнша дiяльнiсть щодо поводження з вiдходами

10%

_39.0
Iнша дiяльнiсть щодо поводження з вiдходами

10%

_39.00
Iнша дiяльнiсть щодо поводження з вiдходами

10%

_F
Будiвництво

20%

_41
Будiвництво будiвель

20%

_41.1
Органiзацiя будiвництва будiвель

20%

_41.10
Органiзацiя будiвництва будiвель

20%

_41.2
Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

20%

_41.20
Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

20%

_42
Будiвництво споруд

20%

_42.1
Будiвництво дорiг i залiзниць

20%

_42.11
Будiвництво дорiг i автострад

20%

_42.12
Будiвництво залiзниць i метрополiтену

20%

_42.13
Будiвництво мостiв i тунелiв

20%

_42.2
Будiвництво комунiкацiй

20%

_42.21
Будiвництво трубопроводiв

20%

_42.22
Будiвництво споруд електропостачання та телекомунiкацiй

20%

_42.9
Будiвництво iнших споруд

20%

_42.91
Будiвництво водних споруд

20%

_42.99
Будiвництво iнших споруд, н.в.i.у.

20%

_43
Спецiалiзованi будiвельнi роботи

20%

_43.1
Знесення та пiдготовчi роботи на будiвельному майданчику

10%

_43.11
Знесення

10%

_43.12
Пiдготовчi роботи на будiвельному майданчику

10%

_43.2
Електромонтажнi, водопровiднi та iншi будiвельно-монтажнi роботи

15%

_43.21
Електромонтажнi роботи

15%

_43.22
Монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування

15%

_43.29
Iншi будiвельно-монтажнi роботи

20%

_43.3
Роботи iз завершення будiвництва

20%

_43.31
Штукатурнi роботи

15%

_43.32
Установлення столярних виробiв

15%

_43.33
Покриття пiдлоги й облицювання стiн

15%

_43.34
Малярнi роботи та склiння

15%

_43.39
Iншi роботи iз завершення будiвництва

20%

_43.9
Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи

20%

_43.91
Покрiвельнi роботи

15%

_43.99
Iншi спецiалiзованi будiвельнi роботи, н.в.i.у.

20%

_G
Оптова та роздрiбна торгiвля; ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв

20%

_45
Оптова та роздрiбна торгiвля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

20%

_45.1
Торгiвля автотранспортними засобами

20%

_45.11
Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами

20%

_45.19
Торгiвля iншими автотранспортними засобами

20%

_45.2
Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

8%

15%

_45.20
Технiчне обслуговування та ремонт автотранспортних засобiв

8%

15%

_45.3
Торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

15%

_45.31
Оптова торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

20%

_45.32
Роздрiбна торгiвля деталями та приладдям для автотранспортних засобiв

15%

_45.4
Торгiвля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технiчне обслуговування i ремонт мотоциклiв

15%

_45.40
Торгiвля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технiчне обслуговування i ремонт мотоциклiв

15%

_46
Оптова торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами та мотоциклами

20%

_46.1
Оптова торгiвля за винагороду чи на основi контракту

20%

_46.11
Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi сiльськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напiвфабрикатами

20%

_46.12
Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi паливом, рудами, металами та промисловими хiмiчними речовинами

20%

_46.13
Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами

20%

_46.14
Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi машинами, промисловим устаткованням, суднами та лiтаками

20%

_46.15
Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi меблями, господарськими товарами, залiзними та iншими металевими виробами

20%

_46.16
Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям i шкiряними виробами

20%

_46.17
Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

20%

_46.18
Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами

20%

_46.19
Дiяльнiсть посередникiв у торгiвлi товарами широкого асортименту

20%

_46.2
Оптова торгiвля сiльськогосподарською сировиною та живими тваринами

20%

_46.21
Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин

20%

_46.22
Оптова торгiвля квiтами та рослинами

20%

_46.23
Оптова торгiвля живими тваринами

20%

_46.24
Оптова торгiвля шкiрсировиною, шкурами та шкiрою

20%

_46.3
Оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

20%

_46.31
Оптова торгiвля фруктами й овочами

20%

_46.32
Оптова торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами

20%

_46.33
Оптова торгiвля молочними продуктами, яйцями, харчовими олiями та жирами

20%

_46.34
Оптова торгiвля напоями

20%

_46.35
Оптова торгiвля тютюновими виробами

20%

_46.36
Оптова торгiвля цукром, шоколадом i кондитерськими виробами

20%

_46.37
Оптова торгiвля кавою, чаєм, какао та прянощами

20%

_46.38
Оптова торгiвля iншими продуктами харчування, у тому числi рибою, ракоподiбними i молюсками

20%

_46.39
Неспецiалiзована оптова торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

20%

_46.4
Оптова торгiвля товарами господарського призначення

20%

_46.41
Оптова торгiвля текстильними товарами

20%

_46.42
Оптова торгiвля одягом i взуттям

20%

_46.43
Оптова торгiвля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення

20%

_46.44
Оптова торгiвля фарфором, скляним посудом i засобами для чищення

20%

_46.45
Оптова торгiвля парфумними та косметичними товарами

20%

_46.46
Оптова торгiвля фармацевтичними товарами

210%

_46.47
Оптова торгiвля меблями, килимами й освiтлювальним приладдям

20%

_46.48
Оптова торгiвля годинниками та ювелiрними виробами

20%

_46.49
Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення

20%

_46.5
Оптова торгiвля iнформацiйним i комунiкацiйним устаткованням

20%

_46.51
Оптова торгiвля комп'ютерами, периферiйним устаткованням i програмним забезпеченням

20%

_46.52
Оптова торгiвля електронним i телекомунiкацiйним устаткованням, деталями до нього

20%

_46.6
Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням

20%

_46.61
Оптова торгiвля сiльськогосподарськими машинами й устаткованням

20%

_46.62
Оптова торгiвля верстатами

20%

_46.63
Оптова торгiвля машинами й устаткованням для добувної промисловостi та будiвництва

20%

_46.64
Оптова торгiвля машинами й устаткованням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва

20%

_46.65
Оптова торгiвля офiсними меблями

20%

_46.66
Оптова торгiвля iншими офiсними машинами й устаткованням

20%

_46.69
Оптова торгiвля iншими машинами й устаткованням

20%

_46.7
Iншi види спецiалiзованої оптової торгiвлi

20%

_46.71
Оптова торгiвля твердим, рiдким, газоподiбним паливом i подiбними продуктами

20%

_46.72
Оптова торгiвля металами та металевими рудами

20%

_46.73
Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчним обладнанням

20%

_46.74
Оптова торгiвля залiзними виробами, водопровiдним i опалювальним устаткованням i приладдям до нього

20%

_46.75
Оптова торгiвля хiмiчними продуктами

20%

_46.76
Оптова торгiвля iншими промiжними продуктами

20%

_46.77
Оптова торгiвля вiдходами та брухтом

20%

_46.9
Неспецiалiзована оптова торгiвля

20%

_46.90
Неспецiалiзована оптова торгiвля

20%

_47
Роздрiбна торгiвля, крiм торгiвлi автотранспортними засобами та мотоциклами

15%

_47.1
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах

15%

_47.11
Роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

15%

_47.19
Iншi види роздрiбної торгiвлi в неспецiалiзованих магазинах

15%

_47.2
Роздрiбна торгiвля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами в спецiалiзованих магазинах

15%

_47.21
Роздрiбна торгiвля фруктами й овочами в спецiалiзованих магазинах

10%

_47.22
Роздрiбна торгiвля м'ясом i м'ясними продуктами в спецiалiзованих магазинах

10%

_47.23
Роздрiбна торгiвля рибою, ракоподiбними та молюсками в спецiалiзованих магазинах

10%

_47.24
Роздрiбна торгiвля хлiбобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спецiалiзованих магазинах

10%

_47.25
Роздрiбна торгiвля напоями в спецiалiзованих магазинах

10%

_47.29
Роздрiбна торгiвля iншими продуктами харчування в спецiалiзованих магазинах

15%

_47.3
Роздрiбна торгiвля пальним

15%

_47.30
Роздрiбна торгiвля пальним

15%

_47.4
Роздрiбна торгiвля iнформацiйним i комунiкацiйним устаткованням у спецiалiзованих магазинах

15%

_47.41
Роздрiбна торгiвля комп'ютерами, периферiйним устаткованням i програмним забезпеченням у спецiалiзованих магазинах

15%

_47.42
Роздрiбна торгiвля телекомунiкацiйним устаткованням у спецiалiзованих магазинах

15%

_47.43
Роздрiбна торгiвля в спецiалiзованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення

12%

_47.5
Роздрiбна торгiвля iншими товарами господарського призначення в спецiалiзованих магазинах

12%

_47.51
Роздрiбна торгiвля текстильними товарами в спецiалiзованих магазинах

12%

_47.52
Роздрiбна торгiвля залiзними виробами, будiвельними матерiалами та санiтарно-технiчними виробами в спецiалiзованих магазинах

12%

_47.53
Роздрiбна торгiвля килимами, килимовими виробами, покриттям для стiн i пiдлоги в спецiалiзованих магазинах

12%

_47.54
Роздрiбна торгiвля побутовими електротоварами в спецiалiзованих магазинах

12%

_47.59
Роздрiбна торгiвля меблями, освiтлювальним приладдям та iншими товарами для дому в спецiалiзованих магазинах

12%

_47.6
Роздрiбна торгiвля товарами культурного призначення та товарами для вiдпочинку в спецiалiзованих магазинах

12%

_47.61
Роздрiбна торгiвля книгами в спецiалiзованих магазинах

10%

_47.62
Роздрiбна торгiвля газетами та канцелярськими товарами в спецiалiзованих магазинах

10%

_47.63
Роздрiбна торгiвля аудiо- та вiдеозаписами в спецiалiзованих магазинах

12%

_47.64
Роздрiбна торгiвля спортивним iнвентарем у спецiалiзованих магазинах

12%

_47.65
Роздрiбна торгiвля iграми та iграшками в спецiалiзованих магазинах

12%

_47.7
Роздрiбна торгiвля iншими товарами в спецiалiзованих магазинах

15%

_47.71
Роздрiбна торгiвля одягом у спецiалiзованих магазинах

12%

_47.72
Роздрiбна торгiвля взуттям i шкiряними виробами в спецiалiзованих магазинах

15%

_47.73
Роздрiбна торгiвля фармацевтичними товарами в спецiалiзованих магазинах

15%

_47.74
Роздрiбна торгiвля медичними й ортопедичними товарами в спецiалiзованих магазинах

15%

_47.75
Роздрiбна торгiвля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спецiалiзованих магазинах

12%

_47.76
Роздрiбна торгiвля квiтами, рослинами, насiнням, добривами, домашнiми тваринами та кормами для них у спецiалiзованих магазинах

10%

_47.77
Роздрiбна торгiвля годинниками та ювелiрними виробами в спецiалiзованих магазинах

15%

_47.78
Роздрiбна торгiвля iншими невживаними товарами в спецiалiзованих магазинах

15%

_47.79
Роздрiбна торгiвля уживаними товарами в магазинах

5%

_47.8
Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках

8%

12%

_47.81
Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

8%

12%

_47.82
Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках текстильними виробами, одягом i взуттям

8%

12%

_47.89
Роздрiбна торгiвля з лоткiв i на ринках iншими товарами

8%

12%

_47.9
Роздрiбна торгiвля поза магазинами

15%

_47.91
Роздрiбна торгiвля, що здiйснюється фiрмами поштового замовлення або через мережу Iнтернет

15%

_47.99
Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами

20%

_H
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська дiяльнiсть

12%

_49
Наземний i трубопровiдний транспорт

15%

_49.1
Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення

15%

_49.10
Пасажирський залiзничний транспорт мiжмiського сполучення

15%

_49.2
Вантажний залiзничний транспорт

15%

_49.20
Вантажний залiзничний транспорт

15%

_49.3
Iнший пасажирський наземний транспорт

15%

_49.31
Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського сполучення

15%

_49.32
Надання послуг таксi

15%

_49.39
Iнший пасажирський наземний транспорт, н.в.i.у.

15%

_49.4
Вантажний автомобiльний транспорт, надання послуг перевезення речей

15%

_49.41
Вантажний автомобiльний транспорт

15%

_49.42
Надання послуг перевезення речей (переїзду)

15%

_49.5
Трубопровiдний транспорт

15%

_49.50
Трубопровiдний транспорт

15%

_50
Водний транспорт

15%

_50.1
Пасажирський морський транспорт

15%

_50.10
Пасажирський морський транспорт

15%

_50.2
Вантажний морський транспорт

15%

_50.20
Вантажний морський транспорт

15%

_50.3
Пасажирський рiчковий транспорт

15%

_50.30
Пасажирський рiчковий транспорт

15%

_50.4
Вантажний рiчковий транспорт

15%

_50.40
Вантажний рiчковий транспорт

15%

_51
Авiацiйний транспорт

15%

_51.1
Пасажирський авiацiйний транспорт

15%

_51.10
Пасажирський авiацiйний транспорт

15%

_51.2
Вантажний авiацiйний транспорт та космiчний транспорт

15%

_51.21
Вантажний авiацiйний транспорт

15%

_51.22
Космiчний транспорт

15%

_52
Складське господарство та допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту

15%

_52.1
Складське господарство

15%

_52.10
Складське господарство

15%

_52.2
Допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту

15%

_52.21
Допомiжне обслуговування наземного транспорту

15%

_52.22
Допомiжне обслуговування водного транспорту

15%

_52.23
Допомiжне обслуговування авiацiйного транспорту

15%

_52.24
Транспортне оброблення вантажiв

15%

_52.29
Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi транспорту

15%

_53
Поштова та кур'єрська дiяльнiсть

15%

_I
Тимчасове розмiщування й органiзацiя харчування

15%

_55
Тимчасове розмiщування

15%

_55.1
Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування

15%

_55.10
Дiяльнiсть готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщування

15%

_55.2
Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання

15%

_55.20
Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання

15%

_55.3
Надання мiсць кемпiнгами та стоянками для житлових автофургонiв i причепiв

15%

_55.30
Надання мiсць кемпiнгами та стоянками для житлових автофургонiв i причепiв

15%

_55.9
Дiяльнiсть iнших засобiв тимчасового розмiщування

15%

55.90
Дiяльнiсть iнших засобiв тимчасового розмiщування

15%
_56
Дiяльнiсть iз забезпечення стравами та напоями

17%

_56.1
Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування

17%

_56.10
Дiяльнiсть ресторанiв, надання послуг мобiльного харчування

17%

_56.2
Постачання готових страв

17%

_56.21
Постачання готових страв для подiй

17%

_56.29
Постачання iнших готових страв

17%

_56.3
Обслуговування напоями

10%

_56.30
Обслуговування напоями

10%

_J
Iнформацiя та телекомунiкацiї

15%

_58
Видавнича дiяльнiсть

15%

_58.1
Видання книг, перiодичних видань та iнша видавнича дiяльнiсть

10%

_58.11
Видання книг

10%

_58.12
Видання довiдникiв i каталогiв

10%

_58.13
Видання газет

10%

_58.14
Видання журналiв i перiодичних видань

10%

_58.19
Iншi види видавничої дiяльностi

15%

_58.2
Видання програмного забезпечення

15%

_58.21
Видання комп'ютерних iгор

15%

_58.29
Видання iншого програмного забезпечення

15%

_59
Виробництво кiно- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм, видання звукозаписiв

10%

_59.1
Виробництво кiно- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм

10%

_59.11
Виробництво кiно- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм

10%

_59.12
Компонування кiно- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм

10%

_59.13
Розповсюдження кiно- та вiдеофiльмiв, телевiзiйних програм

10%

_59.14
Демонстрацiя кiнофiльмiв

10%

_59.2
Видання звукозаписiв

10%

_59.20
Видання звукозаписiв

10%

_60
Дiяльнiсть у сферi радiомовлення та телевiзiйного мовлення

10%

_60.1
Дiяльнiсть у сферi радiомовлення

10%

_60.10
Дiяльнiсть у сферi радiомовлення

10%

_60.2
Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення

10%

_60.20
Дiяльнiсть у сферi телевiзiйного мовлення

10%

_61
Телекомунiкацiї (електрозв'язок)

10%

_61.1
Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку

10%

_61.10
Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку

10%

_61.2
Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку

10%

_61.20
Дiяльнiсть у сферi безпроводового електрозв'язку

10%

_61.3
Дiяльнiсть у сферi супутникового електрозв'язку

10%

_61.30
Дiяльнiсть у сферi супутникового електрозв'язку

10%

_61.9
Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку

10%

_61.90
Iнша дiяльнiсть у сферi електрозв'язку

10%

_62
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними дiяльнiсть

18%

_62.0
Комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними дiяльнiсть

18%

_62.01
Комп'ютерне програмування

18%

_62.02
Консультування з питань iнформатизацiї

18%

_62.03
Дiяльнiсть iз керування комп'ютерним устаткованням

18%

_62.09
Iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i комп'ютерних систем

20%

_63
Надання iнформацiйних послуг

20%

_63.1
Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть; веб-портали

20%

_63.11
Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть

20%

_63.12
Веб-портали

20%

_63.9
Надання iнших iнформацiйних послуг

20%

_63.91
Дiяльнiсть iнформацiйних агентств

20%

_63.99
Надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у.

20%

_65
Страхування, перестрахування та недержавне пенсiйне забезпечення, крiм обов'язкового соцiального страхування

15%

_65.1
Страхування

15%

_65.11
Страхування життя

15%

_65.12
Iншi види страхування, крiм страхування життя

15%

_65.2
Перестрахування

15%

_65.20
Перестрахування

15%

_65.3
Недержавне пенсiйне забезпечення

15%

_65.30
Недержавне пенсiйне забезпечення

15%

_66
Допомiжна дiяльнiсть у сферах фiнансових послуг i страхування

15%

_66.1
Допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного забезпечення

15%

_66.2
Допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

15%

_66.21
Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди

15%

_66.22
Дiяльнiсть страхових агентiв (крім брокерiв)

15%

_66.29
Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного забезпечення

15%

_L
Операцiї з нерухомим майном

20%

_68
Операцiї з нерухомим майном

20%

_68.1
Купiвля та продаж власного нерухомого майна

20%

_68.10
Купiвля та продаж власного нерухомого майна

20%

_68.2
Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

15%

_68.20
Надання в оренду й експлуатацiю  власного чи орендованого нерухомого майна

15%

_68.3
Операцiї з нерухомим майном за винагороду або на основi контракту

15%

_68.31
Агентства нерухомостi

15%

_68.32
Управлiння нерухомим майном за винагороду або на основi контракту

15%

_M
Професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть

15%

_69
Дiяльнiсть у сферах права та бухгалтерського облiку

15%

_69.1
Дiяльнiсть у сферi права

15%

_69.10
Дiяльнiсть у сферi права

15%

_69.2
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку; консультування з питань оподаткування

15%

_69.20
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку; консультування з питань оподаткування

15%

_70.21
Дiяльнiсть у сферi зв'язкiв iз громадськiстю

15%

_70.22
Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

15%

_73
Рекламна дiяльнiсть i дослiдження кон'юнктури ринку

20%

_73.1
Рекламна дiяльнiсть

20%

_73.11
Рекламнi агентства

20%

_73.12
Посередництво в розмiщеннi реклами в засобах масової iнформацiї

20%

_73.2
Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

20%

_73.20
Дослiдження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки

20%

_74
Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть

20%

_74.1
Спецiалiзована дiяльнiсть iз дизайну

15%

_74.10
Спецiалiзована дiяльнiсть iз дизайну

15%

_74.2
Дiяльнiсть у сферi фотографiї

8%

10%

_74.20
Дiяльнiсть у сферi фотографiї

8%

10%

_74.3
Надання послуг перекладу

15%

_74.30
Надання послуг перекладу

15%

_74.9
Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.

15%

_74.90
Iнша професiйна, наукова та технiчна дiяльнiсть, н.в.i.у.

15%

_75
Ветеринарна дiяльнiсть

15%

_75.0
Ветеринарна дiяльнiсть

15%

_75.00
Ветеринарна дiяльнiсть

15%

_N
Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного обслуговування

15%

_77
Оренда, прокат i лiзинг

15%

_77.1
Надання в оренду автотранспортних засобiв

15%

_77.11
Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв

15%

_77.12
Надання в оренду вантажних автомобiлiв

15%

_77.2
Прокат побутових виробiв i предметiв особистого вжитку

10%

_77.21
Прокат товарiв для спорту та вiдпочинку

10%

_77.22
Прокат вiдеозаписiв i дискiв

10%

_77.29
Прокат iнших побутових виробiв i предметiв особистого вжитку

10%

_77.3
Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв

15%

_77.31
Надання в оренду сiльськогосподарських машин i устатковання

15%

_77.32
Надання в оренду будiвельних машин i устатковання

15%

_77.33
Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютерiв

15%

_77.34
Надання в оренду водних транспортних засобiв

15%

_77.35
Надання в оренду повiтряних транспортних засобiв

20%

_77.39
Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв, н.в.i.у.

20%

_78
Дiяльнiсть iз працевлаштування

10%

_78.1
Дiяльнiсть агентств працевлаштування

10%

_78.10
Дiяльнiсть агентств працевлаштування

10%

_78.2
Дiяльнiсть агентств тимчасового працевлаштування

10%

_78.20
Дiяльнiсть агентств тимчасового працевлаштування

10%

_78.3
Iнша дiяльнiсть iз забезпечення  трудовими ресурсами

15%

_78.30
Iнша дiяльнiсть iз забезпечення трудовими ресурсами

15%

_79
Дiяльнiсть туристичних агентств, туристичних операторiв, надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть

20%

_79.1
Дiяльнiсть туристичних агентств i туристичних операторiв

20%

_79.11
Дiяльнiсть туристичних агентств

20%

_79.12
Дiяльнiсть туристичних операторiв

20%

_79.9
Надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть

20%

_79.90
Надання iнших послуг iз бронювання та пов'язана з цим дiяльнiсть

20%

_80
Дiяльнiсть охоронних служб та проведення розслiдувань

20%

_80.1
Дiяльнiсть приватних охоронних служб

20%

_80.10
Дiяльнiсть приватних охоронних служб

20%

_80.2
Обслуговування систем безпеки

20%

_80.20
Обслуговування систем безпеки

20%

_80.3
Проведення розслiдувань

20%

_80.30
Проведення розслiдувань

20%

_81
Обслуговування будинкiв i територiй

20%

_81.1
Комплексне обслуговування об'єктiв

20%

_81.10
Комплексне обслуговування об'єктiв

20%

_81.2
Дiяльнiсть iз прибирання

10%

_81.21
Загальне прибирання будинкiв

10%

_81.22
Iнша дiяльнiсть iз прибирання будинкiв i промислових об'єктiв

10%

_81.29
Iншi види дiяльностi з прибирання

10%

_81.3
Надання ландшафтних послуг

15%

_81.30
Надання ландшафтних послуг

15%

_82
Адмiнiстративна та допомiжна офiсна дiяльнiсть, iншi допомiжнi комерцiйнi послуги

20%

_82.1
Адмiнiстративна та допомiжна офiсна дiяльнiсть

20%

_82.11
Надання комбiнованих офiсних адмiнiстративних послуг

20%

_82.19
Фотокопiювання, пiдготування документiв та iнша спецiалiзована допомiжна офiсна дiяльнiсть

20%

_82.2
Дiяльнiсть телефонних центрiв

12%

_82.20
Дiяльнiсть телефонних центрiв

10%

_82.3
Органiзування конгресiв i торговельних виставок

20%

_82.30
Органiзування конгресiв i торговельних виставок

20%

_82.9
Надання допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.у.

20%

_82.91
Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних iсторiй

20%

_82.92
Пакування

20%

_82.99
Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.у.

20%

_86.2
Медична та стоматологiчна практика

15%

_86.21
Загальна медична практика

15%

_86.22
Спецiалiзована медична практика

15%

_86.23
Стоматологiчна практика

15%

_86.9
Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я

20%

_86.90
Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я

20%

_87
Надання послуг догляду iз забезпеченням проживання

10%

_87.1
Дiяльнiсть iз догляду за хворими iз забезпеченням проживання

10%

_87.10
Дiяльнiсть iз догляду за хворими iз забезпеченням проживання

10%

_87.2
Надання послуг догляду iз забезпеченням проживання для осiб з розумовими вадами та хворих на наркоманiю

10%

_87.20
Надання послуг догляду iз забезпеченням проживання для осiб з розумовими вадами та хворих на наркоманiю

10%

_87.3
Надання послуг догляду iз забезпеченням проживання для осiб похилого вiку та iнвалiдiв

10%

_87.30
Надання послуг догляду iз забезпеченням проживання для осiб похилого вiку та iнвалiдiв

10%

_87.9
Надання iнших послуг догляду iз забезпеченням проживання

10%

_87.90
Надання iнших послуг догляду iз забезпеченням проживання

10%

_88
Надання соцiальної допомоги без забезпечення проживання

10%

_88.1
Надання соцiальної допомоги без забезпечення проживання для осiб похилого вiку та iнвалiдiв

10%

_88.10
Надання соцiальної допомоги без забезпечення проживання для осiб похилого вiку та iнвалiдiв

10%

_88.9
Надання iншої соцiальної допомоги без забезпечення проживання

10%

_88.91
Денний догляд за дiтьми

10%

_88.99
Надання iншої соцiальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.i.у.

10%

_R
Мистецтво, спорт, розваги та вiдпочинок

15%

_90
Дiяльнiсть у сферi творчостi, мистецтва та розваг

15%

_90.0
Дiяльнiсть у сферi творчостi, мистецтва та розваг

15%

_90.01
Театральна та концертна дiяльнiсть

15%

_90.02
Дiяльнiсть iз пiдтримки театральних i концертних заходiв

15%

_90.03
Iндивiдуальна мистецька дiяльнiсть

15%

_90.04
Функцiювання театральних i концертних залiв

10%

_91
Функцiювання бiблiотек, архiвiв, музеїв та iнших закладiв культури

10%

_91.0
Функцiювання бiблiотек, архiвiв, музеїв та iнших закладiв культури

10%

_91.01
Функцiювання бiблiотек i архiвiв

10%

_91.02
Функцiювання музеїв

10%

_91.03
Дiяльнiсть iз охорони  та використання пам'яток iсторiї, будiвель та iнших пам'яток культури

10%

_91.04
Функцiювання ботанiчних садiв, зоопаркiв i природних заповiдникiв

10%

_93
Дiяльнiсть у сферi спорту, органiзування вiдпочинку та розваг

15%

_93.1
Дiяльнiсть у сферi спорту

15%

_93.11
Функцiювання спортивних споруд

15%

_93.12
Дiяльнiсть спортивних клубiв

15%

_93.13
Дiяльнiсть фiтнес-центрiв

15%

_93.19
Iнша дiяльнiсть у сферi спорту

15%

_93.2
Органiзування вiдпочинку та розваг

15%

_93.21
Функцiювання атракцiонiв i тематичних паркiв

15%

_93.29
Органiзування iнших видiв вiдпочинку та розваг

15%

_S
Надання iнших видiв послуг

15%

_95
Ремонт комп'ютерiв, побутових виробiв i предметiв особистого вжитку

15%

_95.1
Ремонт комп'ютерiв i обладнання зв'язку

8%

15%

_95.11
Ремонт комп'ютерiв i периферiйного устатковання

8%

15%

_95.12
Ремонт обладнання зв'язку

8%

15%

_95.2
Ремонт побутових виробiв i предметiв особистого вжитку

8%

15%

_95.21
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, вiдтворювання звуку й зображення

8%

12%

_95.22
Ремонт побутових приладiв, домашнього та садового обладнання

8%

12%

_95.23
Ремонт взуття та шкiряних виробiв

8%

12%

_95.24
Ремонт меблiв i домашнього начиння

8%

12%

_95.25
Ремонт годинникiв i ювелiрних виробiв

8%

12%

_95.29
Ремонт iнших побутових виробiв i предметiв особистого вжитку

8%

12%

_96
Надання iнших iндивiдуальних послуг

20%

_96.0
Надання iнших iндивiдуальних послуг

20%

_96.01
Прання та хiмiчне чищення текстильних i хутряних виробiв

8%

12%

_96.02
Надання послуг перукарнями та салонами краси

8%

12%

_96.03
Органiзування поховань i надання сумiжних послуг

12%

_96.04
Дiяльнiсть iз забезпечення фiзичного комфорту

15%

_96.09
Надання iнших iндивiдуальних послуг, н.в.i.у.

15%

_T
Дiяльнiсть домашнiх господарств

10%

_97
Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої прислуги

10%

_97.0
Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої прислуги

10%

_97.00
Дiяльнiсть домашнiх господарств як роботодавцiв для домашньої прислуги

10%

_98
Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв та послуг для власного споживання

10%

_98.1
Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв для власного споживання

10%

_98.10
Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв товарiв для власного споживання

10%

_98.2
Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв послуг для власного споживання

10%

_98.20
Дiяльнiсть домашнiх господарств як виробникiв послуг для власного споживання

10%

Секретар  сесії                                                                                                      Т.Л.Сельніцька

 

 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux